Lai piedalītos NVA īstenotajos mūžizglītības pasākumos, Jums jāizpilda tests - Prasmju novērtēšana.

Lai aizpildītu testu un saglabātu testa rezultātus, Jums jāautorizējas vietnē http://testi.ekarjera.lv izmantojot www.latvija.lv autentifikācijas līdzekļus. 

Maksimums 1 failu. 20 MB limits Atļautie veidi: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.

Pieteikties individuālajai karjeras konsultācijai https://www.nva.gov.lv/lv/karjeras-konsultacijas

1. Esmu informēts/a, ka:

1.1. manu personas datu apstrādes pārzinis ir Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA), reģ. Nr. 90001634668, Krišjāņa Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV–1010, kontaktinformācija: pasts@nva.gov.lv, datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: das@nva.gov.lv.

1.2. NVA manus personas datus apstrādās normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildei nodarbinātības veicināšanas jomā.

1.3. NVA personas datu apstrādi galvenokārt veic uz šādiem juridiskajiem pamatiem:

a) uz Aģentūru attiecināma juridiska pienākuma izpilde;

b) lai izpildītu uzdevumu, ko Aģentūra veic sabiedrības interesēs;

Juridiskais pienākums un sabiedrības interese pamatā noteiktas Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā un Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumos Nr.172 “Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas noteikumi”.

1.4. šī pieteikuma ietvaros NVA manus personas datus apstrādās nolūkā izvērtēt manu atbilstību pasākuma ”Bezdarba riskam pakļauto personu apmācības ar kuponu metodi” mērķa grupai, kā arī  iesaistei pasākumā.

2. Apliecinu, ka esmu iepazinies/-usies ar papildu informāciju par personas datu apstrādi NVA Privātuma politikā, kas pieejama NVA tīmekļa vietnē www.nva.gov.lv sadaļā “Privātuma politika” vai NVA filiālē.