ES+NAP logo

 ESF Plus projekts “Pasākumi iekļaujošai nodarbinātībai” Nr. 4.3.3.2/1/24/I/002

Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk – NVA) ESF  plus projekta “Pasākumi iekļaujošai nodarbinātībai” ietvaros īsteno pasākumu “Mentora pakalpojums personām ar invaliditāti darba meklēšanas un uzsākšanas posmā”, kura mērķis ir veicināt bezdarbnieku ar invaliditāti motivāciju integrēties darba tirgū, iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.

Kas var piedalīties?

NVA reģistrētas persona, kurai piešķirts bezdarbnieka statuss un ir noteikta invaliditāte.

Pasākuma ietvaros, veicot uzdevumus, dalībnieks sadarbosies un strādās kopā ar mentoru. Mentors palīdzēs:

 • attīstīt prasmes izmantot savus personiskos resursus un celt pašapziņu;
 • attīstīt sociālās prasmes (komunikācijas, konfliktu risināšanas, mācīšanās prasmes, adaptēšanos jaunos apstākļos u.c.) un to pielietojumu dzīvē;
 • attīstīt kritisku attieksmi pret savu bezdarba situāciju un veidos izpratni par bezdarba ietekmi uz attiecībām ģimenē;
 • apgūt zināšanas un prasmes sadzīvisko jautājumu organizēšanā, laika plānošanā, budžeta plānošanā - prasmes ģimenes izdevumu un ienākumu plānošanā un uzskaitē;
 • motivēt apgūt darba meklēšanai nepieciešamās prasmes un iemaņas;
 • veicināt patstāvību lēmumu pieņemšanā un ar nodarbinātību saistītos jautājumos un motivēt pielietot apgūtās iemaņas praksē;
 • pilnveidot CV un motivācijas vēstules sagatavošanas iemaņas. Palīdzēs sagatavot pieteikumu vakancēm;
 • nodrošināt tikšanos ar uzņēmumu, nevalstisko organizāciju vai valsts/pašvaldības iestāžu pārstāvjiem, lai iepazītos ar to darba specifiku un iespējām;
 • sagatavoties darba intervijai.

Kāds ir pasākuma ilgums?

Pasākuma ilgums ir līdz 6 (sešiem) mēnešiem, kas iedalās divos posmos. Darba meklēšanas posms līdz trim mēnešiem un darba uzsākšanas posmā – trīs mēneši. Konsultācijas ar mentoru var saņemt gan klātienē, gan attālināti.

Kā pieteikties dalībai?

 1. Jādodas uz NVA filiāli un jāizsaka vēlme piedalīties pasākumā.
 2. No NVA filiāles darbinieka jāsaņem individuālais darba meklēšanas plāns.
 3. Mentors informēs par pirmo klātienes tikšanos.
 4. Noteiktajā dienā un laikā jāierodas pie mentora uz tikšanos.

Papildu informāciju iegūsiet tuvākajā NVA filiālē.