Ilvārs Miglinieks vidējo izglītību ieguva Maltas vidusskolā, NVA īstenotā ESF projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” ietvaros viņš strādā Liepājas Neredzīgo biedrībā par interešu pulciņu audzinātāju:

- Iestājos Liepājas Neredzīgo biedrībā, tad man piedāvāja strādāt Liepājas pludmales kompleksā par asistentu, pēc tam Māris Ceirulis un Jana Tīruma piedāvāja strādāt subsidētajā darba vietā. Es mācu spēlēt dažādas intelektuālās un galda spēles cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem LNSK “Ezerkrasts”.
Uzsākot šeit darbu, nekādu grūtību nebija. Man tika pielāgota darba vieta. Kolēģi ir atsaucīgi, darba devējs saprotošs. Izveidojusies tiešām laba sadarbības ar darba devēju, darba vadītāju, kolēģiem un ja man ir nepieciešams atbalsts, to vienmēr saņemu. Iepriekšējā darba pieredze bija nedaudz saistīta ar pašreizējo nodarbošanos, taču darbs Liepājas Neredzīgo sporta klubā “Ezerkrasts” ir mazliet savādāks, jo jāstrādā ar cilvēkiem, kuriem ir invaliditāte, redzes traucējumi. Man patīk komunicēt ar cilvēkiem, iemācīt cilvēkiem ar invaliditāti kaut ko jaunu. Arī pats esmu iemācījies pareizi strādāt ar cilvēkiem, kuriem ir funkcionālie traucējumi.

 

 

Darba devēja Jana Tīruma:

- Arī iepriekš mēs bijām nodarbinājuši cilvēkus ar invaliditāti, un gūtā pieredze ir pozitīva. Pieņemot darbā Ilvāru, mūsu prasības bija, lai viņam ir attiecīgās prasmes, iemaņas, lai ātri atrod kontaktu ar cilvēkiem. Ilvāram ir pietiekoša kompetence, viss izdodas, un grūtību nav. Viņš ir motivēts sadarboties ar visiem.
Iepazīstinājām Ilvāru ar darba specifiku, jo ir jāstrādā ar pilnīgi neredzīgiem cilvēkiem, iegādājamies viņam ergonomisko krēslu un galda lampu.
Cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanu vērtēju pozitīvi, jo tas ir liels atspaids mūsu biedrībai un arī pašam cilvēkam. Arī Ilvāram ir cēlusies pašapziņa. Esam bezpeļņas organizācija, mūsu līdzekļi ir ierobežoti, bet, ja būs tāda iespēja, nodarbināsim Ilvāru arī turpmāk. Esam ieinteresēti pieņemt darbā cilvēkus ar invaliditāti