Nodokļu jautājums ir viens no svarīgākajiem, atgriežoties uz dzīvi Latvijā.

 

Īpaši aktuāls tas ir tad, ja ienākumi tiek gūti vairākās valstīs.

 

Eiropas Savienībā nav vienotu noteikumu par nodokļu piemērošanu personām, kuras dzīvo vai strādā citā Eiropas Savienības valstī.

Starpvalstu nodokļu jautājumā ir svarīgi, kurā valstī cilvēks skaitās nodokļu rezidents.

Nodokļus par visiem ieņēmumiem iekasē tā valsts, kurā persona ir nodokļu rezidents.

Vērā ņem arī starpvalstu nodokļu konvenciju, ja uz personu ir attiecināma vairāku valstu nodokļu sistēma. 

Fizisko personu uzskata par nodokļu rezidentu Latvijā:

 • ja personas deklarētā dzīvesvieta ir Latvijā vai
 • ja personas uzturēšanās ilgums Latvijā gada laikā ir 183 dienas un ilgāk, vai
 • ja persona ir Latvijas pilsonis, kuru ārvalstīs nodarbina Latvijas Republikas valdība. 

Īpašu uzmanību nodokļu jautājumiem pievērsiet, ja strādājat ārpus Eiropas Savienības, piemēram, Norvēģijā vai Apvienotajā Karalistē.

 

Šajos gadījumos cilvēkam var būt pienākums Latvijā deklarēt ārvalstī gūtos darba algas ienākumus, iesniedzot gada ienākuma deklarāciju.

Ienākuma nodoklis

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir nodoklis, ar ko apliek fiziskās personas gūtos ienākumus.

 

Vispārējā gadījumā nodoklis par saņemto algu tiek ieturēts tajā valstī, kurā cilvēks strādā.

 

Tomēr katra situācija ir atšķirīga, jo jāņem vērā diezgan dažādi nosacījumi iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā, piemēram:

 • valsts, kurā ienākumi gūti,
 • vai ienākumi tiek gūti vairākās valstīs,
 • nodokļu dubulta uzlikšana,
 • starpvalstu līgumi,
 • nodokļu rezidence,
 • tiesības uz atvieglojumiem utt.

 

 

Lai precīzi zinātu, kādi nodokļi un kurā valstī jums jāmaksā:

 • lasiet atbilstošu nodokļu konvenciju vai
 • sazinieties ar Valsts ieņēmumu dienestu, vai
 • Nodarbinātības valsts aģentūras EURES konsultantiem Latvijā pa e-pastu: eures@nva.gov.lv.

Piektdienās no 13.00 līdz 15.00 pēc Latvijas laika EURES konsultantiem var uzdot jautājumus arī EURES čatāec.europa.eu/eures/public/lv/chat-with-eures-advisers

 

Gada ienākumu deklarācijas

Gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas kārtība dažādās valstīs atšķiras.

Precizējiet valsts nodokļu iestādē, kādos gadījumos un kad ir obligāti jāiesniedz deklarācija. 

Ja ienākumi gūti Eiropas Savienības valstī, tad var būt, ka gada ienākumu deklarācija ir jāsniedz tikai valstī, kurā strādājat.

Bet var būt gadījumi, ka jāsniedz deklarācija gan ārvalstī, gan Latvijā.

Ja ienākumi gūti valstī ārpus Eiropas Savienības, katru gadu līdz 1. jūnijam ir jāiesniedz gada ienākumu deklarācija Latvijā.

Var būt arī tā, ka gada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz visās valstīs, ar kurām esat saistīts. Bet tas nenozīmē, ka nodokļi būs jāmaksā visās šajās valstīs.

Dažās valstīs laulātie var iesniegt kopīgu nodokļu aprēķinu.

Atcerieties! Apvienotā Karaliste vairs nav Eiropas Savienības dalībvalsts. Un par 2021. gadā Apvienotajā Karalistē gūtajiem ienākumiem būs jāiesniedz gada ienākumu deklarācija Latvijā. 

 

Kā atgūt pārmaksāto nodokli un kompensējamos izdevumus

Gada ienākumu deklarāciju var iesniegt arī brīvprātīgi, lai atgūtu pārmaksāto nodokli un kompensējamos izdevumus.

Kompensējamajos izdevumos ietver izdevumus par izglītību, veselības aprūpi un citus, piemēram, par iemaksām dzīvības apdrošināšanā, pensiju fondos.

Katrā valstī kompensējamie izdevumi var būt atšķirīgi.

Latvijā kompensējamos izdevumus sauc par attaisnotajiem izdevumiem.

Parasti nav svarīgi, kurā Eiropas Savienības valstī ir radušies kompensējamie izdevumi.

Latvijas rezidents izdevumus par veselības aprūpi vai izglītību Eiropas Savienības valstī var iekļaut gada ienākumu deklarācijā Latvijā.

Lai uzzinātu precīzāk par gada ienākumu deklarāciju:

 • sazinieties ar Valsts ieņēmumu dienestu, vai
 • Nodarbinātības valsts aģentūras EURES konsultantiem Latvijā pa e-pastu: eures@nva.gov.lv.

Piektdienās no 13.00 līdz 15.00 pēc Latvijas laika EURES konsultantiem var uzdot jautājumus arī EURES čatāec.europa.eu/eures/public/lv/chat-with-eures-advisers