Liepājas filiāle

Novada mājas lapā:    

www.durbe.lv

Durbes novads ir pašvaldība Kurzemē. Novadu šķērso valsts nozīmes autoceļš Liepāja – Rīga (A9). Liepājas pilsēta atrodas 20 km attālumā, Rīga – 195 km attālumā. Durbes novada centrs atrodas Tadaiķu pagastā. Novadā ir Durbes pilsēta un 4 pagasti – Durbes pagasts, Dunalkas pagasts, Tadaiķu pagasts un Vecpils pagasts 

tabula

 

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

 

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Durbes novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv/ . Pieejami dažādi atlases kritēriji: vieta, darbības joma, uzņēmums u.c.

 

/2019. gadā NVA Liepājas filiālē reģistrētas 4343 brīvas darba vietas. No tām sadalījumā pa profesiju grupām: kvalificēti strādnieki un amatnieki – 1278; iekārtu un mašīnu operatori, montieri – 924; vienkāršās profesijas – 815; pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 564; speciālisti un vecākie speciālisti – 475; kalpotāji – 157; kvalificēti lauksaimniecības , mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki – 68; vadītāji – 62.

 

Ekonomikas un uzņēmējdarbības vide

Lielāko daļu novada teritorijas veido lauksaimniecības zemes - 79% visu zemju pēc nekustamā īpašuma lietošanas mērķgrupas. Vēsturiski izveidojies, ka Durbes pilsētā bez tirdzniecības un sadzīves pakalpojumu sniedzējiem nav bijuši ražojoši uzņēmumi. Durbes novada pagastu ekonomiskā attīstība balstās uz novadā pieejamajiem dabas resursiem, attīstoties lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un zivsaimniecībai. Vecpils pagasts ir bagāts ar dīķiem, tādēļ kā papildus peļņas avotu atsevišķas lauku saimniecības attīsta dīķsaimniecību – audzē un pārdod zivis, kā arī attīsta rekreācijas biznesu, radot iespējas tuvējo pilsētu iedzīvotāju aktīvai atpūtai.
Galvenās lauksaimniecības specializācijas nozares ir graudkopība, piena lopkopība, piensaimniecība, dārzeņkopība, bioloģiskā lauksamniecība.
Lielāki uzņēmumi novadā:
LPKS “Dzēse” (piena produktu ražošana), LPKS “Durbes grauds” (graudu produktu ražošana un realizācija), SIA "Hansaprojekts" (meža stādīšana, kopšana, ciršana, kokmateriālu izstrāde), Vecpils pagasta z/s "Birztalas-1" (lopkopība), Durbes pilsētas lauku teritorijas z/s "Zemdegas" (augkopība un lopkopība), Dunalkas pagasta z/s "Krastmaļi" (zālāju sēklkopība, pākšaugu, graudaugu, netradicionālo kultūru – ķimeņu u. c. audzēšana ), Tadaiķu pagasta z/s "Kūmas-3" (augkopība un tehniskās kultūras, aitkopība), SIA "Durbes KS" (namu apsaimniekošana), SIA „EZERMAĻI-3”, SIA „Balticagrar” (graudkopība), z/s „Ausekļi”, z/s „Kisieļa zemnieku saimniecība”, z/s „Pīlādži” (graudkopība), SIA „Pīlādzis Juniors”, SIA „EVI&JO” (dārzeņu un augļu pārstrāde, vīna ražošana), SIA „Ābolīt's” (dārzeņu un augļu pārstrāde), SIA "ODETA AG".
Lielākais nodarbināto skaits Durbes novadā ir SIA "Durbes KS" , SIA „EZERMAĻI-3” , SIA "ODETA AG", SIA „Ābolīt's”.
Vidējā bruto darba alga novadā (2019.g.)

  • EUR 701 (pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  • EUR 701 (sabiedriskajā sektorā);
  • EUR 702 (pašvaldību struktūrās)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

Sadzīves apstākļi
Durbē vecāku un mazuļu ērtībām darbojas pirmsskolas izglītības iestāde “Ābolītis”. Lieģos, Sociālā dienesta telpās ir pieejama bērnu rotaļu istaba, kura darbojas, lai nodrošinātu bērnu pieskatīšanu un atpūtu pēc skolas no plkst. 13.00 - 18.00. Arī Dunalkas pagastā atrodas bērnu dienas centrs. Novada jaunatnei izglītību nodrošina Ata Kronvalda Durbes pamatskola un A.Spāģa Dunalkas pamatskola. Interešu izglītību nodrošina Durbes novada domes Mūzikas studija, un darbojas arī četri novada kultūras nami. Durbes novadā uzsvars tiek likts uz praktisko tūrismu. Te var baudīt aktīvu atpūtu un novērtēt amatnieku darbu, šāds piedāvājums, iespējams, tūristus šobrīd interesē vairāk – pinumi, keramika, adījumi, sveces, lauku produkcija. Vecpils pagastā ir ļoti labas makšķerēšanas iespējas. Novada saimniecības – "Austrumi" un "Atvases" – piedāvā izjādes ar zirgiem. Vecpils folkreisa trasē iespējams izbaudīt aizraujošus izbraucienus pa folkreisa trasi.

 

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju par iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk arī par biznesa attīstības iespējām novadā un atbalsta programmām.

Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.
Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējām novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.