Talsu filiāle

Dundagas novads

Novada mājas lapa:    

www.dundaga.lv

Dundagas novads ir izveidots 2009.gada 1.jūlijā. To veido Dundagas (557,1 km2) un Kolkas pagasti (116,8 km2) un tas atrodas Kurzemes ziemeļu daļā. Novada platība ir 673,9 km2, tas ietilpst Kurzemes plānošanas reģionā, kur kā piektais lielākais pēc platības aizņem 5% no tā teritorijas.
Novada administratīvais centrs atrodas Dundagā. Pārējās lielākās apdzīvotās vietas ir Kolka, Vīdale, Mazirbe, Kaļķi, Neveja un Pāce.
Dundagas novads robežojas ar Ventspils, Talsu un Rojas novadiem, kā arī 36 km garumā ar Baltijas jūru un Rīgas jūras līci.

tabula

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas
Ar Dundagas novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties NVA CV un vakanču portālā .

2019.gadā NVA Talsu filiālē tika reģistrētas 1246 brīvas darba vietas. No tām Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri- 8; Kvalificēti strādnieki un amatnieki-147, Vienkāršās profesijas-50, Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki-1,pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki-29, kvalificēti amatnieki un strādnieki-472, kalpotāji-6 speciālisti-9, vecākie speciālisti-8, vadītāji-7 vakances. Papildu informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē.

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Lielākie novada uzņēmumi:
GABRIĒLA SIA, DUNDAGA Piensaimnieku lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, DUNDAGAS MEŽI SIA, MINDO SIA, Čiekurs DF SIA, LUUX TRANS SIA, TONUSS UN PARTNERI SIA, DUNDAGAS ABC SIA, INTS SIA, VILNAS FABRIKA SIA, DUNDAGA SIA, ICO SIA, ROLUKS SIA, Dundagas veselības centrs SIA, AUGLĪGAS ZEMES SIA, TIMBURI SIA, BALOŽEZERS SIA, GAVSENE SIA, ZIEMEĻKURZEME SIA, Tilžas SIA.

Vidējā darba samaksa:
Vidējā bruto darba alga Dundagas novadā (2019.gadā):

 • EUR 633(Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
 • EUR 702 (Sabiedriskajā sektorā)
 • EUR 699(Pašvaldības struktūrās)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Sadzīves apstākļi
Dundagas novadā darbojas četras izglītības iestādes:

 • Pirmsskolas izglītības iestāde “Kurzemīte”
 • Kolkas pamatskola
 • Dundagas vidusskola
 • Dundagas mākslas un mūzikas skola

Veselības aprūpes pakalpojumus sniedz trīs ģimenes ārstu prakses:

 • Asjas Feltas ģimenes ārsta prakse, SIA «AFP»
 • Guntas Skujiņas ģimenes ārsta prakse, SIA «SANUS GS»
 • Ingrīdas Liepas ģimenes ārsta prakse

SIA «Dundagas veselības centrs» Dundagas novadā veic veselības un sociālās aprūpes funkcijas. SIA «Dundagas veselības centrs» veselības aprūpē piedāvā medicīniskos pakalpojumus:

 • dienas stacionārs (ar naktsmītni) ar 8 gultu vietas,
 • rentgenoloģiskā kabineta pakalpojumi,
 • ultrasonogrāfija,
 • fizikālās terapijas procedūras,
 • zemūdens masāža
 • veselības aprūpi mājās.

Zobārstniecības pakalpojumus sniedz:

 • Ingas Pinkenas ārsta prakse zobārstniecībā

Sociālā aizsardzība

Par sociālo aizsardzību Dundagas novadā rūpējas Sociālais dienests — Dundagas novada domes dibināta un pakļautībā esoša iestāde, kas atrodas Talsu ielā 7, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā.
Dundagas novadā atrodas 2 sociālās aprūpes iestādes:

 • Valsts sociālās aprūpes centrs «Kurzeme» filiāle «Dundaga»
 • Bērnu dienas centrs «Mājas».

Papildu informācija
Dundagas novada mājaslapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija par uzņēmumiem.
Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām: pašvaldības uzņēmumos un iestādēs:
http://www.dundaga.lv/lv/dundaga/aktualitates/
Tāpat novada mājaslapā var atrast informāciju par izglītības iespējām novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.