NVA aktīvā nodarbinātības pasākuma "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" dalībniece Santa Neimane stāsta, ka augstu vērtē pasākumu: "Iepriekš esmu strādājusi par auklīti, sēņu audzētavā un dažādos citos darbos, taču Viesītē, kur dzīvoju, ir ļoti grūti atrast darbu. Šis ir ļoti labs projekts. Darbs ir interesants un man daudz ko iemācījis, es, piemēram, nezināju, kā stāda un kopj puķes, bet tā kā daudz strādājām parkos, es pateicoties šim darbam esmu to iemācījusies. Mums ir ļoti jauks darba kolektīvs un jauka vadītāja projektā. Vadītāja man piedāvāja iespēju strādāt par sētnieci - tagad man ir oficiāls darbs, es no rīta piecos aizeju izdaru darbiņu. Es esmu apmierināta un priecīga ka man tagad ir šāds darbs. "