Latvijā ir cilvēki, kas meklē darbu.

Šie cilvēki var reģistrēties Nodarbinātības valsts aģentūrā par bezdarbnieku vai darba meklētāju.

Ja cilvēkam nepienākas bezdarbnieka pabalsts, viņš var reģistrēties kā darba meklētājs.

Darba meklētājs var izmantot Nodarbinātības valsts aģentūras bezmaksas pakalpojumus:

  • saņemt informāciju par reģistrētājām brīvajām darba vietām;
  • izmantot karjeras pakalpojumus;
  • piedalīties semināros, lekcijās, īsajos kursos un individuālās speciālistu konsultācijās;
  • apgūt neformālās izglītības programmas;
  • izmantot Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) konsultantu pakalpojumus u.c.

Darba meklētājs nesaņem bezdarbnieka pabalstu.

Par darba meklētāju var pieteikties:

Iesniegumā jānorāda:

  • vārds, uzvārds;
  • personas kods;
  • tālrunis, adrese, elektroniskā pasta adrese vai cits saziņas veids;
  • apliecinājums, ka cilvēks atbilst darba meklētāja statusam;
  • lūgums piešķirt darba meklētāja statusu.

Darba meklētāja statusu piešķir vienas darba dienas laikā.