Darbs Čehijā

 

Galvaspilsēta – Prāga (~ 1,3 milj. iedzīvotāju)

Iedzīvotāju skaits valstī ~ 10,75 milj.

Teritorija – 78 867 km2

Eiropas Savienības dalībvalsts kopš 2004.gada

Valsts valoda – čehu valoda

Valūta – Čehijas krona (CZK)

Starptautiskais tālruņa kods 00 420

 

 

Lai veiksmīgi atrastu darbu Čehijā, ir nepieciešamas čehu valodas zināšanas vismaz sarunvalodas līmenī. Atkarībā no darba vietas un veida noderīgas var būt slovāku, poļu, franču, vācu, angļu vai krievu valodu zināšanas.

Ieteicams darba meklēšanu sākt jau pirms Jūs dodaties uz Čehiju.

Galvenās darba meklēšanas iespējas:

 • Čehijas valsts Nodarbinātības dienests (Úřad práce) www.uradprace.cz - informācija par darba tirgus situāciju, vakancēm, padomi un cita noderīga informācija darba meklētājiem.

Vakances ārvalstniekiem Čehijā www.uradprace.cz/web/en/vacancies-search-3

Darba meklētāja anketa-sludinājums darba meklēšanai Čehijā www.uradprace.cz/web/en/sign-up-as-a-job-seeker 

 • Čehijas EURES konsultanti www.eures.cz/kontakt  - padomi un konsultācijas par nodarbinātības iespējām, darba un dzīvošanas nosacījumiem Čehijā

Ņemiet vērā, ka darba sameklēšana ir bezmaksas pakalpojums un privātās darba aģentūras klientiem - darba meklētājiem nedrīkst uzspiest savus maksas pakalpojumus, piemēram, CV sastādīšana, kā obligāto daļu no darba meklēšanas pakalpojuma.

 • Internets

Darba piedāvājumu meklēšanai internetā var izmantot sludinājumu portālus, uzņēmumu sociālo tīklu lapas vai mājaslapas.

Esiet uzmanīgi, bieži vien sludinājumu portāli nenes atbildību par tajos ievietotās informācijas saturu.

Latvijas pilsoņiem darbam Čehijā nav nepieciešama darba atļauja.

 • Latvijas pilsoņiem ir brīva piekļuve Čehijas darba tirgum un darbam Čehijā nav nepieciešamas darba atļaujas.
 • Latvijas nepilsoņiem darbam Čehijā ir nepieciešama darba atļauja (Povolení k zaměstnání).

Tomēr pastāv arī izņēmumi, kad personas drīkst strādāt Čehijā bez darba atļaujas; plašāka informācija Darba un sociālo lietu ministrijas vietnē www.uradprace.cz/web/en/free-entry-to-the-labour-market

Lai strādātu Čehijā, personai ir jāiegūst nodokļu maksātāja un sociālās apdrošināšanas numurs.

Ja vēlaties uzsākt savu uzņēmējdarbību, Jums ir jāveic reģistrācijas un atļauju iegūšanas procedūras. Padomus šajā jautājumā iespējams iegūt oficiālajos Čehijas portālos www.mpo.czwww.doingbusiness.cz un www.businessinfo.cz/enwww.mzv.cz/addisababa/en/business_information/doing_business_in_the_czech_republic/index_1.html
Tirdzniecības palāta www.komora.cz

 • Latvijas pilsoņiem, arī nepilsoņiem, kuri vēlas uzturēties un strādāt Čehijā ilgāk par 30 dienām ir jāreģistrējas vietējā ārvalstnieku policijas iecirknī, uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu (piem., pasi), veselības apdrošināšanu (nav obligāta, ja iemesls ir darbs vai stažēšanās) un dokumentu, kas apliecina uzturēšanās iemeslu (piemēram, darba līgums). Pilsoņiem tas ir jāizdara 30 dienu laikā, pārējiem – 3 dienu laikā kopš iebraukšanas Čehijā.

Ja plānotais uzturēšanās periods ir garāks par 3 mēnešiem pilsoņi var iesniegt vietējā Iekšlietu ministrijas migrācijas departamentā pieteikumu pagaidu vai pastāvīgās uzturēšanās sertifikāta saņemšanai. Pastāvīgās uzturēšanās sertifikātu var pieprasīt pēc 5 gadu nepārtrauktas uzturēšanās Čehijā.

 • Latvijas nepilsoņi drīkst brīvi iebraukt un uzturēties Čehijā līdz 3 mēnešiem. Nepilsoņi drīkst strādāt tikai ar uzturēšanās atļauju (izsniedz Čehijas migrācijas departaments) un darba atļauju (izsniedz valsts Nodarbinātības dienests Čehijā).

Izņēmumu gadījumi, kad personas drīkst strādāt Čehijā bez darba atļaujas ir aprakstīti Darba un sociālo lietu ministrijas vietnē www.uradprace.cz/web/en/free-entry-to-the-labour-market  

Uzturēšanās atļauja ir jāpieprasa vietējā Iekšlietu ministrijas migrācijas departamentā.

Darba atļauju jāpiesaka Valsts nodarbinātības dienestā, kad Čehijā ir atrasta vakantā vieta un darba devējs ir ar mieru kārtot formalitātes sakarā ar Jūsu pieņemšanu darbā. Papildus informācija Čehijas Darba un sociālo lietu ministrijas integrētajā portālā portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zz_zamest_cizincu un Iekšlietu ministrijas mājas lapā www.mvcr.cz/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince.aspx

 • Latvijas pilsoņa ģimenes locekļiem, kas paši nav pilsoņi, lai uzturētos un strādātu Čehijā  vietējā Iekšlietu ministrijas migrācijas departamentā ir jānoformē Eiropas Savienības pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauja. Šajā gadījumā nav nepieciešams noformēt atsevišķu darba atļauju.

Plašāka informācija par uzturēšanās nosacījumiem, iebraucēju tiesībām un pienākumiem ir atrodama:

www.uradprace.cz Čehijas Darba un sociālo lietu ministrija

www.mzv.cz Ārlietu ministrija

www.mvcr.cz/cizinci Iekšlietu ministrija

Pirms piesakāties uz vakanci, rūpīgi izlasiet darba aprakstu un izvērtējiet vai Jūsu darba pieredze, prasmes un kompetences atbilst vakancei.

Sagatavojot savu CV, pielāgojiet to katram darbam, kuram piesakāties un CV īpaši izceliet tās prasmes un pieredzi, kura ir atbilstoša vakancei. Sekojiet lai CV ir kompakts, bez gramatiskām kļūdām un viegli pārskatāms.

CV sastādīšanai var lietot Eiropas standarta CV – „Europass CV”: www.europass.lv vai citu piemērotu formātu. 

Darba devēji parasti ir ieinteresēti saņemt CV un pieteikuma vēstules. Tomēr fiziskā darba meklētājiem lielākas izredzes iekārtoties darbā ir personīgi sazināties un tikties ar darba devēju.

CV un pieteikuma vēstule ir jāiesniedz tādā valodā, kā tiek prasīts vakancē. CV optimālais apjoms ir 1 A4 formāta lapa, nav vēlams pārsniegt 2 lapu robežu.

Rekomendācijas vēstules parasti netiek pieprasītas, bet reizēm CV būtu vēlams norādīt papildus informāciju ar kontaktpersonām, kuras var sniegt par Jums atsauksmes.

Darba intervijas laikā būs nepieciešams uzrādīt izglītības apliecinošus dokumentus, reizēm darba devēji pieprasa arī izziņu par nesodāmību.

Ja Čehijā vēlaties strādāt reglamentētā profesijā, Jums iespējams būs jāveic profesionālās kvalifikācijas atzīšanas procedūra Nacionālā akadēmiskās informācijas centrā – Čehijas ENIC-NARIC www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/enic-naric-1.

 • Ja dodaties uz Čehiju darba meklējumos vai komandējumā, tad Nacionālajā veselības dienestā noformējiet bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), lai Čehijā varētu saņemt valsts apmaksātu neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību. Uzsākot darbu, veselības aprūpi nodrošina valsts, kurā persona strādā un EVAK karti nepieciešams atgriezt Nacionālajam veselības dienestam.

Plašāka informācija: EVAK

 • Ja esat reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) un dodaties uz Čehiju darba meklējumos vai strādāt, informējiet par šiem plāniem savu nodarbinātības aģentu.  NVA filiāļu kontakti
 •  Noskaidrojiet, vai darbam Čehijā Jūsu izvēlētajā profesijā ir nepieciešama diplomu un kvalifikācijas atzīšana.

Nepieciešamības gadījumā diplomu un kvalifikācijas atzīšanu Čehijā veic Čehijas ENIC-NARIC www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/enic-naric-1.

 • Ja dodaties strādāt uz Čehiju, noskaidrojiet Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā par turpmākajiem nosacījumiem ģimenes pabalstu saņemšanā.

Plašāka informācija: VSAA mājaslapā „Ģimenes pabalsti”.

 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā noformējiet U2 dokumentu, ja meklējot darbu Čehijā, vēlaties turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu.

Plašāka informācija: VSAA mājaslapā: U2 dokuments

 •  Valsts ieņēmumu dienestā (VID) noskaidrojiet, kā nodokļu maksājumus un nodokļu saistības ietekmēs darbs Čehijā.

Plašāka informācija VID mājaslapā sadaļā Latvijas rezidenti ārvalstīs

          VID informatīvais tālrunis 67120000.

 

Neaizmirstiet paņemt līdzi:

 • derīgu pasi, ID karti;
 • izglītības dokumentus un to tulkojumus (pēc nepieciešamības);
 • CV čehu vai citā piemērotā valodā (pēc nepieciešamības);
 • pietiekamā apmērā iztikas līdzekļus dzīvošanai vai mājupceļam;
 • bankas norēķinu kartes;
 • dokumentu formāta fotogrāfijas;
 • autovadītāja apliecību.
 • Jāreģistrējas vietējā ārvalstnieku policijas iecirknī, uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas apliecina uzturēšanās iemeslu (piemēram, darba līgums). Pilsoņiem tas ir jāizdara 30 dienu laikā, pārējiem – 3 dienu laikā kopš iebraukšanas Čehijā.
 • Septiņu dienu laikā pēc izbraukšanas no Latvijas jāreģistrējas Čehijas Nodarbinātības dienesta birojā  (Úřad práce) un jāiesniedz U2 dokuments, ja meklējot darbu Čehijā, vēlaties turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu:  www.uradprace.cz/web/cz/kontakty-2

(Parūpējieties vēl esot Latvijā savlaicīgi noformēt U2 dokumentu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā U2 dokuments )

 • Jāreģistrējas tuvākajā Nodarbinātības dienesta birojā, ja esat darba meklētājs un vēlaties saņemt palīdzību darba atrašanā vai izmantot citus Čehijas Nodarbinātības dienesta pakalpojumus: www.uradprace.cz/web/cz/kontakty-2
 • Uzsdākot darba attiecības pārliecinieties, vai darba devējs Čehijā ir nodevis ziņas par Jūsu nodarbinātību Valsts nodokļu dienestam un Čehijas sociālās aizsardzības administrācijai.
 • 1 darba dienas laikā jāinformē savu NVA nodarbinātības aģentu par darba uzsākšanu, ja esat NVA reģistrēts bezdarbnieks vai darba meklētājs: NVA filiāļu kontakti
 • Lai savas uzturēšanās un nodarbinātības laikā Čehijā saņemtu veselības aprūpi, jāreģistrējas pie ģimenes ārsta.
 • Jāpaziņo Latvijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei savas dzīvesvietas adresi Somijā, ja plānojat uzturēties vai atrodaties Somijā ilgāk par trijiem mēnešiem, kā arī 30 dienu laikā jāpaziņo par ārvalsts dzīvesvietas adreses maiņu. Iesniegums par dzīvesvietas adresi ārvalstīs.

Darba līgums Čehijā ir jāslēdz rakstveidā. Noteikti pieprasiet un saglabājiet savu eksemplāru. Parasti darba līgums tiek slēgts ar pārbaudes laiku līdz 3 mēnešiem, kad abas puses to var lauz, neminot iemeslu. Lielākajās kompānijās parasti ir arī kolektīvie darba līgumi, kas var noteikt labvēlīgākus apstākļus un noteikumus attiecībā uz darba laiku, atalgojumu, piemaksām un citām sociālām garantijām.

Normālais darba laiks ir 40 stundas nedēļā. Darbam brīvdienās un svētku dienās jābūt papildus apmaksātam saskaņā ar darba likumdošanu.

Minimālais apmaksātais ikgadējais atvaļinājums pilna laika strādājošiem ir 4 nedēļas. Kolektīvajos darba līgumos var tikt paredzēts garāks atvaļinājums. Tiesības uz atvaļinājumu iestājas pēc 60 nostrādātām dienām un atvaļinājuma garums tiek rēķināts proporcionāli nostrādātajam laikam 12 mēnešu periodā. Atvaļinājuma laiku nosaka darba devējs, vienojoties ar darbinieku.

Valstī tiek noteikta minimālā alga, kas 2022.gadā normālā darba laika (40 st./ned.) darbiniekiem sastāda 16 200 CZK/mēnesī. Saskaņā ar Čehijas statistikas biroja datiem vidējā bruto alga 2021. gadā bija 37 839 CZK/mēnesī.

Aptuvenu priekšstatu par to, kāda alga būs pēc nodokļu nomaksas (uz rokas) var gūt, izmantojot algas kalkulatoru. Alga parasti tiek izmaksāta vienreiz mēnesī uz bankas kontu vai skaidrā naudā, ja darbinieks tam ir piekritis rakstiski. Darba devējam ir pienākums izsniegt algas lapiņas.

Papildus informācija par nodarbinātības nosacījumiem pieejama Čehijas Darba un sociālo lietu ministrijas mājas lapā www.uradprace.cz .

Darba likumu kodekss http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zakonik-prace

Invalīdu Nacionālā padome www.nrzp.cz

Informācijas portāls cilvēkiem ar īpašām vajadzībām www.helpnet.cz

Čehijas statistikas birojs www.czso.cz

Atbildīgā iestāde, kuras kompetencē ir darba tiesiskās attiecības, ir Valsts darba inspekcijas birojs (Státní úřad inspekce práce) www.suip.cz

Darba devējs ir atbildīgs par nodokļu ieturēšanu un sociālo iemaksu veikšanu pirms algas izmaksas darbiniekam. Ja esat pašnodarbinātais, nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi ir jāveic patstāvīgi.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme Čehijā ir 15% gada ienākumiem līdz 1,867,728 CZK un 23% ienākumiem, kas pārsniedz šo slieksni. Taksācijas gads šajā valstī ir līdzvērtīgs kalendārajam gadam, t.i. no 1.janvāra līdz 31.decembrim.
Aizpildot gada ienākumu deklarāciju Čehijā, ir iespējams atgūt pārmaksāto nodokļu daļu. Nodokļu deklarācija ir jāiesniedz līdz 1.aprīlim.

 

Plašāka informācija par nodokļiem Čehijā ir atrodama

Finanšu ministrijas mājas lapā www.mfcr.cz

Čehijas ieņēmumu dienesta mājas lapā www.financnisprava.cz

Noderīga informācija čehu valodā ir pieejama informatīvajā biznesa portālā www.mesec.cz

Sociālā apdrošināšana ir obligāta visiem Čehijas iedzīvotājiem. Darbinieka reģistrācija apdrošināšanas sabiedrībā un iemaksu veikšana veselības un sociālās apdrošināšanas sistēmā ir darba devēja pienākums. 

Sociālo iemaksu likme darba ņēmējam ir 11% no bruto darba algas.

 Lai uzzinātu par savām sociālā nodrošinājuma tiesībām Čehijā:

- apmeklējiet EK Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības mājas lapu, kurā publicēti sociālo tiesību pārskati par dažādām valstīm, ieskaitot Čehiju: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=lv;

- izpētiet MISSOC tabulas par ES/EEZ dalībvalstu sistēmām sociālās drošības u.c. jomās angļu, franču vai vācu valodā.

 Plašāka informācija ir atrodama:

www.mpsv.cz Darba un sociālo lietu ministrija

www.mpsv.cz integrētais Darba un sociālo lietu ministrijas portāls

www.cssz.cz Čehijas sociālās aizsardzības administrācija

Vēlams atrast dzīvesvietu pirms došanās uz Čehiju. Lielpilsētās, jo sevišķi Prāgā dzīves izmaksas ir dārgas salīdzinot ar mazāk apdzīvotām vietām. Jārēķinās ar to, ka parasti par izīrējamām telpām tiek prasīta priekšapmaksa par 1-3 mēnešiem.

 • Mājokļa meklēšanai var izmantot internetu: www.sreality.cz , www.annonce.cz , http://reality.avizo.cz , u.c.
 • Var vērsties nekustamo īpašumu aģentūrās. Aģentūru kontaktinformāciju meklējiet www.zlatestranky.cz – Čehijas „dzeltenās lapas”. Nodrošinieties ar atsauksmēm par izvēlēto aģentūru, lai izslēgtu vai mazinātu krāpšanas varbūtību.
 • Sludinājumi tiek publicēti praktiski visās avīzēs. Bez tam pilsētās ir arī sludinājumu dēļi, uz kuriem ir pieejami dažādi sludinājumi.
 • Bieži īpašnieki nesludina publiski informāciju par izīrējamām telpām, bet paši meklē un lasa īrēt-gribētāju sludinājumus un sazinās ar izvēlētiem kandidātiem. Čehijā tā ir izplatīta prakse.
 • Sākotnēji var apmesties hostelī, viesnīcā vai kempingā: www.czecot.com/?id_tema=7 , www.travelguide.cz/en/accommodation

Papildu informācija:

www.mmr.cz Reģionālās attīstības ministrija

www.cuzk.cz Valsts zemes un kadastra dienests

Neaizmirstiet apmeklēt iestādes un izņemt visus dokumentus un izziņas, kas liecina par jūsu legālu nodarbinātību, un saņemtajiem sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem Čehijā:

 • Čehijas nodokļu institūcijā vēlams saņemt dokumentus par valstī nostrādāto periodu un samaksāto ienākuma nodokli.

Svarīgi! Atcerieties nodokļu birojam paziņot par došanos prom no Čehijas un norādīt savu Latvijas dzīvesvietas adresi.

 • Čehijas sociālās apdrošināšanas birojā vēlams saņemt dokumentus vai izziņas par Čehijā saņemtajiem sociālās apdrošināšanas pabalstiem un šo pabalstu apmēru un izmaksas ilgumu, piemēram, par bērna kopšanas vai ģimenes pabalstu. Tāpat jāpaziņo kompetentajai iestādei, ka Jūs pārceļaties uz dzīvi Latvijā.
 • Čehijas Nodarbinātības dienestā (Úřad práce) jāsaņem U2 dokuments, ja jums Čehijā ir piešķirts bezdarbnieka pabalsts un, dodoties darba meklējumos uz citu ES/EEZ valsti, piemēram, Latviju, vēlaties turpināt saņemt Čehijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu.

Svarīgi! Ja pēc nodarbinātības perioda beigām vēlaties pretendēt uz bezdarbnieka pabalstu, tad pabalsts ir jāpieprasa pēdējā nodarbinātības valstī, t.i., Čehijā, reģistrējoties Čehijas Nodarbinātības dienestā (Úřad práce).

 • Ja ģimenē ir bērni, pirms aizbraukšanas parūpējies par to, lai būtu sagatavoti visi nepieciešamie dokumenti, kas apliecina bērnu iegūto izglītību un veselības aprūpi.
 • Ja atgriežaties Latvijā, tad informējiet par to Čehijas institūcijas, kurās bijāt reģistrējušies vai norādījuši savu personīgo informāciju – banku, ceļu satiksmes direkciju, pastu, veselības pakalpojumu sniedzēju, komunālo pakalpojumu nodrošinātājus u.c. Tas palīdzēs izvairīties no iespējamiem pārpratumiem nākotnē.
 • Jādeklarē sava dzīvesvieta pašvaldībā, ja uzturēšanās ārvalstīs ir bijusi ilgāka par trijiem mēnešiem.

Elektroniski dzīvesvietu var deklarēt portālā www.latvija.lv, izmantojot PMLP e-pakalpojumu "Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana"

 • Septiņu dienu laikā jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā un jāiesniedz Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā Čehijā saņemtais U2 dokuments, ja meklējot darbu Latvijā vēlaties turpināt saņemt Čehijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu www.nva.gov.lv , www.vsaa.gov.lv
 • Jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā, ja ir vēlēšanās saņemt palīdzību darba atrašanā  vai izmantot aģentūras pakalpojumus. www.nva.gov.lv
 • Jāiesniedz Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā U1 dokuments, ja ir nepieciešams apliecināt savu Čehijas nodarbinātības periodu. 

U1 dokuments būs noderīgs gadījumā, ja persona, kura atgriezusies Latvijā no citas ES / EEZ valsts vai Šveices, sākusi strādāt Latvijā un pēc kāda laika darbu zaudējusi. Izskatot personas iespējas saņemt bezdarbnieka pabalstu Latvijā, tiks ņemts vērā personas apdrošināšanas periods gan Latvijā, gan citā dalībvalstī, t.i., apdrošināšanas periodi tiks summēti, lai izpildītu Latvijas nosacījumus pabalsta piešķiršanai. Minētajā gadījumā U1 dokuments būs jāpieprasa no Čehjas Nodarbinātības dienesta (Úřad práce).

 • Jāiesniedz Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā dokumenti vai izziņas par Čehijas piešķirtajiem bērna kopšanas vai ģimenes pabalstiem, ja turpmāk vēlaties pieteikties uz kādu no minētajiem pabalstiem Latvijā www.vsaa.gov.lv

 

Valsts pārvalde, saistītās institūcijas un iestādes

Reglamentētās profesijas un kvalifikācijas atzīšana

Transports

Vispārēja informācija par Čehiju

 

 

Informācija šajā rakstā atjaunota 2022.gada maijā