Biedrība "Ūdenszīmes" jau vairākus gadus regulāri iesaistās NVA atbalsta pasākumā “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība”. Biedrības vadītāja Ieva Jātniece stāsta: “ Biedrībai šī programma ir ārkārtīgi būtisks ieguvums - katras darba rokas ir svarīgas, īpaši jauniešu rokas un domāšana. Katrs jaunietis ienes jaunus akcentus. Saliedējas vietējā sabiedrība, jo - līdz ar jaunieša ienākšanu biedrībā pamatā iesaistās arī visa ģimene. Mums veidojas potenciālo darbinieku bāze, kurus varam piesaistīt arī pēc programmas noslēguma.

Mūsu pagasta jauniešiem iesaistīšanās pasākumā ir būtiska iespēja apgūt jaunas prasmes un iemaņas, kā arī saņemt par to stipendiju. Lauku vidē šādu iespēju ir ļoti maz.”

2020. gadā, NVA atbalsta pasākumā ietvaros, biedrībā par projektu asistentiem strādājuši trīs jaunieši.

Linda Jurķe (attēlā kopā ar apmācību vadītāju Ingrīdu Degtjarovu) apguvusi stikla rotu izgatavošanu un radošo nodarbību vadību skolēniem.

Guntars Kriškāns, puisis ar īpašām vajadzībām, veiksmīgi iemācījies koka suvenīru izgatavošanu, piedalījies komplektu izgatavošanā radošajām nodarbībām, kā arī telpu noformēšanā un iedzīvotāju informēšanā par biedrības aktivitātēm.

Dāvis Krievāns ir neaizvietojams palīgs biedrības darbā ar dabu un vidi.

Biedrības jaunieši palīdzēja pilnveidot biedrības āra teritoriju, pielāgojot to dažādu pasākumu norisēm. Kopīgi devušies dabas materiālu vākšanas ekspedīcijās. Vasaras sezonā visi devās pieredzes apmaiņā pie reģiona uzņēmējiem un citām nevalstiskajām organizācijām, kas jauniešiem devis iespēju iegūt plašu informāciju par darba iespējām laukos.

 

Darbs biedrībā "Ūdenszīmes"