2021. gada jūlijā 9637 jeb 15% no reģistrētā bezdarbnieku kopskaita valstī bija bezdarbnieki ar invaliditāti

2021. gada 7 mēnešos darbā iekārtojušās 2123 personas ar invaliditāti, no kurām 606 (28,5%) ir iekārtojušās darbā, pēc kāda aktīvā NVA pasākuma pabeigšanas (izņemot KPP informatīvās dienas).

Tabulas samainīt 1:1 pēc nosaukumiem.

Bezdarbnieku ar invaliditāti skaits sadalījumā pa profesijām pēc pēdējās nodarbošanās (31.07.2021.)

Tabula 1. Bezdarbnieku ar invaliditāti skaits sadalījumā pa profesiju grupām pēc pēdējās nodarbošanās (31.07.2021.)

Lielākais bezdarbnieku ar invaliditāti skaits pēc pēdējās nodarbošanās sadalījumā pa profesiju pamatgrupām pēc LR Profesiju klasifikatora (profesiju pamatgrupu Nr. 0-9) – vienkāršajās profesijās (32.5% no visiem reģistrētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti), tam seko Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki (19.6%) un Kvalificēti strādnieki un amatnieki (13.3%) un Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri (12.3%). (Sk. Tabulu 1)

Profesiju pamatgr. Nr. Pēdējās nodarbošanās - pamatgrupu nosaukums Reģistrēto b/d skaits % no kopējā mērķa grupas skaita
 Augstas kvalifikācijas profesijas, tai skaitā
1 Nacionālo bruņoto spēku profesijas 1 0%
2  Vadītāji 161 2.3%
3  Vecākie speciālisti 294 4.3%
4  Speciālisti 512 7.5%
Vidējās kvalifikācijas profesijas, tai skaitā
5 Kalpotāji 422 6.1%
6 Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki 1344 19.6%
7 Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki 139 2.0%
8 Kvalificēti strādnieki un amatnieki 916 13.3%
9  Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri 845 12.3%
Zemas kvalifikācijas profesijas
10 Vienkāršās profesijas 2229 32.5%

Bezdarbnieku ar invaliditāti skaits sadalījumā pa profesijām pēc pēdējās nodarbošanās 2021. gada 31. jūlijā

PALĪGSTRĀDNIEKS 663
APKOPĒJS 406
MAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALA PĀRDEVĒJS 327
SĒTNIEKS 229
AUTOMOBIĻA VADĪTĀJS 150
APRŪPĒTĀJS 120
PAVĀRS 112
PĀRDEVĒJS KONSULTANTS 111
KRAVAS AUTOMOBIĻA VADĪTĀJS 110
APKURES /KRĀŠŅU KURINĀTĀJS 107
   

Tabula 2 Bezdarbnieku ar invaliditāti skaits sadalījumā pa profesijām pēc pēdējās nodarbošanās (31.07.2021.)

Profesiju pamatgr. Nr. Pēdējās nodarbošanās - pamatgrupu nosaukums Profesijas TOP5 Reģistrēto b/d skaits
 Augstas kvalifikācijas profesijas, tai skaitā
1  Vadītāji VALDES LOCEKLIS 23
GALVENAIS GRĀMATVEDIS 18
VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (komercpakalpojumu jomā) 9
BŪVDARBU VADĪTĀJS 8
RAŽOŠANAS MAIŅAS VADĪTĀJS 6
2  Vecākie speciālisti PROJEKTA VADĪTĀJS 24
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS 22
VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS 20
SOCIĀLAIS DARBINIEKS 9
PEDAGOGS 8
3  Speciālisti LIETVEDIS 40
GRĀMATVEDIS (CETURTĀ LĪMEŅA KVALIFIKĀCIJA) 38
GRĀMATVEŽA PALĪGS 26
MĀSA (MEDICĪNAS MĀSA) 22
BIROJA ADMINISTRATORS 18
Vidējās kvalifikācijas profesijas, tai skaitā
4 Kalpotāji Datu ievades OPERATORS 45
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTS 39
PASTNIEKS 34
KASIERIS 34
NOLIKTAVAS DARBINIEKS 28
5 Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki MAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALA PĀRDEVĒJS 327
APRŪPĒTĀJS 120
PAVĀRS 112
PĀRDEVĒJS KONSULTANTS 111
ASISTENTS PERSONĀM AR INVALIDITĀTI 101
6 Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki MEŽSTRĀDNIEKS 38
LOPKOPIS 26
LAUKSTRĀDNIEKS 19
DĀRZNIEKS 8
KOKSNES ŠĶIROTĀJS 7
7 Kvalificēti strādnieki un amatnieki ŠUVĒJS 91
KOKAPSTRĀDES IEKĀRTU OPERATORS 59
ZIVJU APSTRĀDĀTĀJS 53
ĒKU CELTNIEKS 44
SANTEHNIĶIS 38
8  Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri AUTOMOBIĻA VADĪTĀJS 150
KRAVAS AUTOMOBIĻA VADĪTĀJS 110
APKURES /KRĀŠŅU KURINĀTĀJS 107
TRAKTORA VADĪTĀJS 42
TRAKTORTEHNIKAS VADĪTĀJS 35
Zemas kvalifikācijas profesijas
9 Vienkāršās profesijas PALĪGSTRĀDNIEKS 663
APKOPĒJS 406
SĒTNIEKS 229
CEHA STRĀDNIEKS 85
VIRTUVES DARBINIEKS 82

Kopumā var secināt, ka NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti ir labs potenciāls, lai iekļautos darba tirgū. Atsevišķu personu nodarbinātības iespējas ir atkarīgas no invaliditātes grupas un traucējumu veida, bet vairākums šo cilvēku, saņemot minimālu atbalstu un palīdzību, ir spējīgi veikt profesionālos pienākumus.

NVA pieredze bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbinātībā subsidētajās darba vietās arī liecina par to, ka bezdarbnieki, gan jaunieši, gan pieaugušie, ar dažādiem invaliditātes veidiem ir spējīgi strādāt vairākās profesionālās darbības jomās dažādā profesionālajā statusā.

Informācija darba devējiem par dalību pasākumos noteiktām personu grupām un finansiālo atbalstu.

“Pasākumi noteiktām personu grupām” bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai uz nenoteiktu laiku” ietvaros NVA nodrošina atbalstu darba devējiem darba vadītāja atlīdzībai, darba vietas pielāgošanai atbilstoši ergoterapeita atzinumam, surdotulka un atbalsta personu pakalpojumus (bezdarbniekiem ar garīga rakstura traucējumiem).

Subsidētās darba vietas dod iespēju cilvēkam ar invaliditāti parādīt sevi darbā, bet darba devējam - novērtēt viņa profesionālās iemaņas un prasmes. Tas ir ceļa sākums uz pastāvīgu darbu.

Nodarbinātības valsts aģentūra nodrošina darba devējiem arī konsultācijas par bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanu.

Bezdarbniekiem ar invaliditāti ir pieejami arī citi NVA īstenoti pakalpojumi:

Vairākos nodarbinātības un apmācības pasākumos ir pieejami ergoterapeita, surdotulka un atbalsta personu pakalpojumi. Ja nepieciešams, mācību vai darba vieta tiek pielāgota klienta vajadzībām.

Lai cilvēkam ar invaliditāti atrastu vispiemērotāko nodarbošanos, bet darba devējam - motivētu darbinieku, svarīgs individuālais atbalsts, ko sniedz NVA nodarbinātības aģenti un karjeras konsultanti. Individuālās karjeras konsultācijas laikā, izmantojot dažādas metodikas, konsultants palīdz sasaistīt klienta profesionālās intereses ar spējām un prasmēm, ņemot vērā veselības stāvokli.

Karjeras konsultants palīdz arī darba devējam atbilstošo darbinieku atlasē, lai nekļūdītos izvēlē un atrastu piemērotāko darbinieku - motivētu, kvalificētu un gatavu strādāt.