2020. gada 9 mēnešos 8508 jeb 12.1% no reģistrētā bezdarbnieku kopskaita valstī bija bezdarbnieki ar invaliditāti

2020. gada 9 mēnešos 8508 jeb 12.1% no reģistrētā bezdarbnieku kopskaita valstī bija bezdarbnieki ar invaliditāti

Salīdzinot ar atbilstošo periodu pirms gada, mērķgrupas palielinājums absolūtos skaitļos ir par 863 personām un atgriešanās darba tirgū ir lēnāka nekā citām grupām. 2020. gada 9 mēnešos vairāk nekā puse (64,1%) no reģistrētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti ir vecumā virs 50 gadiem, 45,4% no reģistrētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti ir ilgstošie bezdarbnieki, jaunieši bezdarbnieki (15-24) ir 1,8%.

2020. gada 9 mēnešos darbā iekārtojušās 2353 personas ar invaliditāti, no kurām 627 (26,6%) ir iekārtojušās darbā, pēc kāda aktīvā NVA pasākuma pabeigšanas (izņemot KPP informatīvās dienas).

Bezdarbnieku ar invaliditāti skaits sadalījumā pa profesijām pēc pēdējās nodarbošanās (30.09.2020.)

Bezdarbnieku ar invaliditāti skaits sadalījumā pa profesijām pēc pēdējās nodarbošanās (30.09.2020.)

Lielākais bezdarbnieku ar invaliditāti skaits pēc pēdējās nodarbošanās sadalījumā pa profesiju pamatgrupām pēc LR Profesiju klasifikatora (profesiju pamatgrupu Nr. 0-9) – vienkāršajās profesijās (24.2% no visiem reģistrētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti), tam seko Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki (13.9 %) un Kvalificēti strādnieki un amatnieki (10.0%) un Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri (9.3%).

Bezdarbnieku ar invaliditāti skaits sadalījumā pa profesiju grupām pēc pēdējās nodarbošanās (dati uz 30.09.2020.)

Profesiju pamatgr. Nr.

Pēdējās nodarbošanās - pamatgrupu nosaukums

Reģistrēto b/d skaits

% no kopējā mērķa grupas skaita

 Augstas kvalifikācijas profesijas, tai skaitā

0

Nacionālo bruņoto spēku profesijas

0

0

1

 Vadītāji

158

1.9%

2

 Vecākie speciālisti

312

3.7%

3

 Speciālisti

518

6.1%

Vidējās kvalifikācijas profesijas, tai skaitā

4

Kalpotāji

405

4.8%

5

Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki

1184

13.9%

6

Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki

148

1.7%

7

Kvalificēti strādnieki un amatnieki

847

10.0%

8

 Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri

794

9.3%

Zemas kvalifikācijas profesijas

9

Vienkāršās profesijas

2060

24.2%

 

Cilvēku ar invaliditāti iekļaušana darba tirgū lielā mērā ir atkarīga no iegūtās profesionālās kvalifikācijas un iepriekšējā darbā iegūtajām prasmēm un iemaņām. NVA statistikas dati liecina, ka vairākumam reģistrēto bezdarbnieku ar invaliditāti ir darba pieredze vidējās kvalifikācijas profesijās, bet netrūkst arī tādu, kuri ir strādājuši augstākas kvalifikācijas profesijās.

Bezdarbnieku ar invaliditāti skaits sadalījumā pa profesijām pēc pēdējās nodarbošanās (dati uz 30.09.2020.). Top 5

Profesiju pamatgr. Nr.

Pēdējās nodarbošanās - pamatgrupu nosaukums

Profesijas TOP5

Reģistrēto b/d skaits

 Augstas kvalifikācijas profesijas, tai skaitā

1

 Vadītāji

VALDES LOCEKLIS

21

GALVENAIS GRĀMATVEDIS

18

PASTA NODAĻAS PRIEKŠNIEKS

7

BŪVDARBU VADĪTĀJS

7

VALDES VADĪTĀJS /PRIEKŠSĒDĒTĀJS

6

2

 Vecākie speciālisti

PROJEKTA VADĪTĀJS

27

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS

26

VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS

12

SĀKUMIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS

9

SOCIĀLAIS DARBINIEKS

9

3

 Speciālisti

LIETVEDIS

36

GRĀMATVEDIS (CETURTĀ LĪMEŅA KVALIFIKĀCIJA)

35

GRĀMATVEŽA PALĪGS

29

MĀSA (MEDICĪNAS MĀSA)

23

SAGĀDNIEKS

22

Vidējās kvalifikācijas profesijas, tai skaitā

4

Kalpotāji

Datu ievades OPERATORS

54

KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTS

35

PASTNIEKS

32

NOLIKTAVAS DARBINIEKS

31

NOLIKTAVAS PĀRZINIS

27

5

Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki

MAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALA PĀRDEVĒJS

270

PAVĀRS

111

APRŪPĒTĀJS

104

PĀRDEVĒJS KONSULTANTS

98

ASISTENTS PERSONĀM AR INVALIDITĀTI

79

6

Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki

MEŽSTRĀDNIEKS

45

LOPKOPIS

25

LAUKSTRĀDNIEKS

15

KOKSNES ŠĶIROTĀJS

10

CŪKKOPIS

8

7

Kvalificēti strādnieki un amatnieki

ŠUVĒJS

83

KOKAPSTRĀDES IEKĀRTU OPERATORS

62

ĒKU CELTNIEKS

57

ZIVJU APSTRĀDĀTĀJS

49

ATSLĒDZNIEKS

32

8

 Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri

AUTOMOBIĻA VADĪTĀJS

117

KRAVAS AUTOMOBIĻA VADĪTĀJS

112

APKURES /KRĀŠŅU KURINĀTĀJS

98

TRAKTORA VADĪTĀJS

44

TRAKTORTEHNIKAS VADĪTĀJS

38

Zemas kvalifikācijas profesijas

9

Vienkāršās profesijas

PALĪGSTRĀDNIEKS

635

APKOPĒJS

382

SĒTNIEKS

199

CEHA STRĀDNIEKS

86

BŪVSTRĀDNIEKS

70

       

Profesiju pamatgr. Nr.

Pēdējās nodarbošanās - pamatgrupu nosaukums

Profesijas TOP5

Reģistrēto b/d skaits

 Augstas kvalifikācijas profesijas, tai skaitā

1

 Vadītāji

VALDES LOCEKLIS

21

GALVENAIS GRĀMATVEDIS

18

PASTA NODAĻAS PRIEKŠNIEKS

7

BŪVDARBU VADĪTĀJS

7

VALDES VADĪTĀJS /PRIEKŠSĒDĒTĀJS

6

2

 Vecākie speciālisti

PROJEKTA VADĪTĀJS

27

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS

26

VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS

12

SĀKUMIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS

9

SOCIĀLAIS DARBINIEKS

9

3

 Speciālisti

LIETVEDIS

36

GRĀMATVEDIS (CETURTĀ LĪMEŅA KVALIFIKĀCIJA)

35

GRĀMATVEŽA PALĪGS

29

MĀSA (MEDICĪNAS MĀSA)

23

SAGĀDNIEKS

22

Vidējās kvalifikācijas profesijas, tai skaitā

4

Kalpotāji

Datu ievades OPERATORS

54

KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTS

35

PASTNIEKS

32

NOLIKTAVAS DARBINIEKS

31

NOLIKTAVAS PĀRZINIS

27

5

Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki

MAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALA PĀRDEVĒJS

270

PAVĀRS

111

APRŪPĒTĀJS

104

PĀRDEVĒJS KONSULTANTS

98

ASISTENTS PERSONĀM AR INVALIDITĀTI

79

6

Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki

MEŽSTRĀDNIEKS

45

LOPKOPIS

25

LAUKSTRĀDNIEKS

15

KOKSNES ŠĶIROTĀJS

10

CŪKKOPIS

8

7

Kvalificēti strādnieki un amatnieki

ŠUVĒJS

83

KOKAPSTRĀDES IEKĀRTU OPERATORS

62

ĒKU CELTNIEKS

57

ZIVJU APSTRĀDĀTĀJS

49

ATSLĒDZNIEKS

32

8

 Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri

AUTOMOBIĻA VADĪTĀJS

117

KRAVAS AUTOMOBIĻA VADĪTĀJS

112

APKURES /KRĀŠŅU KURINĀTĀJS

98

TRAKTORA VADĪTĀJS

44

TRAKTORTEHNIKAS VADĪTĀJS

38

Zemas kvalifikācijas profesijas

9

Vienkāršās profesijas

PALĪGSTRĀDNIEKS

635

APKOPĒJS

382

SĒTNIEKS

199

CEHA STRĀDNIEKS

86

BŪVSTRĀDNIEKS

70

Kopumā var secināt, ka NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti ir labs potenciāls, lai iekļautos darba tirgū. Atsevišķu personu nodarbinātības iespējas ir atkarīgas no invaliditātes grupas un traucējumu veida, bet vairākums šo cilvēku, saņemot minimālu atbalstu un palīdzību, ir spējīgi veikt profesionālos pienākumus.

NVA pieredze bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbinātībā subsidētajās darba vietās arī liecina par to, ka bezdarbnieki, gan jaunieši, gan pieaugušie, ar dažādiem invaliditātes veidiem ir spējīgi strādāt vairākās profesionālās darbības jomās dažādā profesionālajā statusā.

Informācija darba devējiem par dalību pasākumos noteiktām personu grupām un finansiālo atbalstu.

“Pasākumi noteiktām personu grupām” bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai uz nenoteiktu laiku” ietvaros NVA nodrošina atbalstu darba devējiem darba vadītāja atlīdzībai, darba vietas pielāgošanai atbilstoši ergoterapeita atzinumam, surdotulka un atbalsta personu pakalpojumus (bezdarbniekiem ar garīga rakstura traucējumiem).

Subsidētās darba vietas dod iespēju cilvēkam ar invaliditāti parādīt sevi darbā, bet darba devējam - novērtēt viņa profesionālās iemaņas un prasmes. Tas ir ceļa sākums uz pastāvīgu darbu.

Nodarbinātības valsts aģentūra nodrošina darba devējiem arī konsultācijas par bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanu.

Bezdarbniekiem ar invaliditāti ir pieejami arī citi NVA īstenoti pakalpojumi:

Vairākos nodarbinātības un apmācības pasākumos ir pieejami ergoterapeita, surdotulka un atbalsta personu pakalpojumi. Ja nepieciešams, mācību vai darba vieta tiek pielāgota klienta vajadzībām.

Lai cilvēkam ar invaliditāti atrastu vispiemērotāko nodarbošanos, bet darba devējam - motivētu darbinieku, svarīgs individuālais atbalsts, ko sniedz NVA nodarbinātības aģenti un karjeras konsultanti. Individuālās karjeras konsultācijas laikā, izmantojot dažādas metodikas, konsultants palīdz sasaistīt klienta profesionālās intereses ar spējām un prasmēm, ņemot vērā veselības stāvokli.

Karjeras konsultants palīdz arī darba devējam atbilstošo darbinieku atlasē, lai nekļūdītos izvēlē un atrastu piemērotāko darbinieku - motivētu, kvalificētu un gatavu strādāt.