2021. gada 31. oktobrī Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) uzskaitē bija 8127 bezdarbnieki ar invaliditāti jeb 15,0% no reģistrēto bezdarbnieku skaita.

2021. gada 10 mēnešos darbā iekārtojušās 3252 personas ar invaliditāti, no kurām 1001(30,8%) ir iekārtojušās darbā pēc kāda aktīvā NVA pasākuma pabeigšanas (izņemot KPP informatīvās dienas).

Bezdarbnieku ar invaliditāti skaits sadalījumā pa profesijām pēc pēdējās nodarbošanās (31.10.2021.)

Bezdarbnieku ar invaliditāti skaits sadalījumā pa profesiju grupām
pēc pēdējās nodarbošanās (31.08.2021.)

Lielākais bezdarbnieku ar invaliditāti skaits pēc pēdējās nodarbošanās sadalījumā pa profesiju pamatgrupām pēc LR Profesiju klasifikatora (profesiju pamatgrupu Nr. 0-9) – vienkāršajās profesijās (32.5% no visiem reģistrētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti), tam seko Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki (19.6%) un Kvalificēti strādnieki un amatnieki (13.3%) un Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri (12.3%). (Sk. Tabulu 1)

Profesiju pamatgr. Nr.

Pēdējās nodarbošanās - pamatgrupu nosaukums

Reģistrēto b/d skaits

% no kopējā mērķa grupas skaita

 Augstas kvalifikācijas profesijas, tai skaitā

0

Nacionālo bruņoto spēku profesijas

0

0%

1

 Vadītāji

147

2.3%

2

 Vecākie speciālisti

273

4.3%

3

 Speciālisti

486

7.6%

Vidējās kvalifikācijas profesijas, tai skaitā

4

Kalpotāji

395

6.2%

5

Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki

1250

19.5%

6

Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki

131

2.0%

7

Kvalificēti strādnieki un amatnieki

864

13.5%

8

 Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri

795

12.4%

Zemas kvalifikācijas profesijas

9

Vienkāršās profesijas

2078

32.4%

Bezdarbnieku ar invaliditāti skaits sadalījumā pa profesijām pēc pēdējās nodarbošanās 2021. gada 31.augustā

PALĪGSTRĀDNIEKS 634
APKOPĒJS 382
MAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALA PĀRDEVĒJS 299
SĒTNIEKS 221
AUTOMOBIĻA VADĪTĀJS 139
APRŪPĒTĀJS 109
PĀRDEVĒJS KONSULTANTS 106
PAVĀRS 102
ASISTENTS PERSONĀM AR INVALIDITĀTI 100
KRAVAS AUTOMOBIĻA VADĪTĀJS 98

Bezdarbnieku ar invaliditāti skaits sadalījumā pa profesijām
pēc pēdējās nodarbošanās (31.08.2021.). Top 5

Profesiju pamatgr. Nr. Pēdējās nodarbošanās - pamatgrupu nosaukums Profesijas TOP5 Reģistrēto b/d skaits
 Augstas kvalifikācijas profesijas, tai skaitā
1  Vadītāji VALDES LOCEKLIS 23
GALVENAIS GRĀMATVEDIS 19
VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (komercpakalpojumu jomā) 7
VALDES VADĪTĀJS /PRIEKŠSĒDĒTĀJS 6
RAŽOŠANAS MAIŅAS VADĪTĀJS 5
2  Vecākie speciālisti PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS 21
PROJEKTA VADĪTĀJS 18
VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS 18
TIRDZNIECĪBAS VADĪTĀJS 8
SOCIĀLAIS DARBINIEKS 8
3  Speciālisti LIETVEDIS 41
GRĀMATVEDIS (CETURTĀ LĪMEŅA KVALIFIKĀCIJA) 36
MĀSA (MEDICĪNAS MĀSA) 25
GRĀMATVEŽA PALĪGS 24
BIROJA ADMINISTRATORS 17
Vidējās kvalifikācijas profesijas, tai skaitā
4 Kalpotāji Datu ievades OPERATORS 42
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTS 42
KASIERIS 32
NOLIKTAVAS DARBINIEKS 27
PASTNIEKS 26
5 Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki MAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALA PĀRDEVĒJS 299
APRŪPĒTĀJS 109
PĀRDEVĒJS KONSULTANTS 106
PAVĀRS 102
ASISTENTS PERSONĀM AR INVALIDITĀTI 100
6 Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki MEŽSTRĀDNIEKS 37
LOPKOPIS 26
LAUKSTRĀDNIEKS 16
KOKSNES ŠĶIROTĀJS 6
MEHANIZĒTĀS SLAUKŠANAS OPERATORS 6
7 Kvalificēti strādnieki un amatnieki ŠUVĒJS 86
KOKAPSTRĀDES IEKĀRTU OPERATORS 58
ZIVJU APSTRĀDĀTĀJS 53
SANTEHNIĶIS 38
ĒKU CELTNIEKS 38
8  Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri AUTOMOBIĻA VADĪTĀJS 139
KRAVAS AUTOMOBIĻA VADĪTĀJS 98
APKURES /KRĀŠŅU KURINĀTĀJS 98
TRAKTORTEHNIKAS VADĪTĀJS 36
TRAKTORA VADĪTĀJS 36
Zemas kvalifikācijas profesijas
9 Vienkāršās profesijas PALĪGSTRĀDNIEKS 634
APKOPĒJS 382
SĒTNIEKS 221
VIRTUVES DARBINIEKS 77
CEHA STRĀDNIEKS 75

Kopumā var secināt, ka NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti ir labs potenciāls, lai iekļautos darba tirgū. Atsevišķu personu nodarbinātības iespējas ir atkarīgas no invaliditātes grupas un traucējumu veida, bet vairākums šo cilvēku, saņemot minimālu atbalstu un palīdzību, ir spējīgi veikt profesionālos pienākumus.

NVA pieredze bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbinātībā subsidētajās darba vietās arī liecina par to, ka bezdarbnieki, gan jaunieši, gan pieaugušie, ar dažādiem invaliditātes veidiem ir spējīgi strādāt vairākās profesionālās darbības jomās dažādā profesionālajā statusā.

Informācija darba devējiem par dalību pasākumos noteiktām personu grupām un finansiālo atbalstu.

“Pasākumi noteiktām personu grupām” bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai uz nenoteiktu laiku” ietvaros NVA nodrošina atbalstu darba devējiem darba vadītāja atlīdzībai, darba vietas pielāgošanai atbilstoši ergoterapeita atzinumam, surdotulka un atbalsta personu pakalpojumus (bezdarbniekiem ar garīga rakstura traucējumiem).

Subsidētās darba vietas dod iespēju cilvēkam ar invaliditāti parādīt sevi darbā, bet darba devējam - novērtēt viņa profesionālās iemaņas un prasmes. Tas ir ceļa sākums uz pastāvīgu darbu.

Nodarbinātības valsts aģentūra nodrošina darba devējiem arī konsultācijas par bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanu.

Bezdarbniekiem ar invaliditāti ir pieejami arī citi NVA īstenoti pakalpojumi:

Vairākos nodarbinātības un apmācības pasākumos ir pieejami ergoterapeita, surdotulka un atbalsta personu pakalpojumi. Ja nepieciešams, mācību vai darba vieta tiek pielāgota klienta vajadzībām.

Lai cilvēkam ar invaliditāti atrastu vispiemērotāko nodarbošanos, bet darba devējam - motivētu darbinieku, svarīgs individuālais atbalsts, ko sniedz NVA nodarbinātības aģenti un karjeras konsultanti. Individuālās karjeras konsultācijas laikā, izmantojot dažādas metodikas, konsultants palīdz sasaistīt klienta profesionālās intereses ar spējām un prasmēm, ņemot vērā veselības stāvokli.

Karjeras konsultants palīdz arī darba devējam atbilstošo darbinieku atlasē, lai nekļūdītos izvēlē un atrastu piemērotāko darbinieku - motivētu, kvalificētu un gatavu strādāt.