Publikācijas datums

24.05.2021.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

14.06.2021., K.Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā, LV – 1010 vai iesūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītu uz e-pasta adresi nva@nva.gov.lv

Izsludinājuma nosaukums

Augstākās izglītības iestādes studiju moduļa vai studiju kursu īstenošana

Pasākuma uzsākšanas periods

No komisijas lēmuma publicēšanas brīža līdz 31.12.2023.

Saistošie dokumenti

  • Piedāvājumā Pretendents iekļauj Augstākās izglītības iestādes studiju moduļu vai studiju kursu programmas, kuras var īstenot gan klātienē, gan attālināti tiešsaistē;
  • Mācību maksa tiks aprēķināta atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumu Nr. 75 46.punktā noteiktajam - Augstākās izglītības iestādes studiju moduļu vai studiju kursu programmu īstenošanai, kuru mācību ilgums ir no 60 līdz 159 mācību stundām, apmācību kupona vērtības noteikšanai viena bezdarbnieka un darba meklētāja apmācībai izmanto likmi 4,50 euro par mācību stundu, kopā nepārsniedzot 360 euro;
  • Izsludinājuma dokumentācijai ir pievienoti uz izsludinājuma publicēšanas brīdi spēkā esoši Augstākās izglītības iestādes studiju moduļu vai studiju kursu programmu īstenošanas nosacījumi. Vēršam uzmanību, ka ar 2021. gada 1. jūliju stāsies spēkā grozījumi Augstākās izglītības iestādes studiju moduļu vai studiju kursu programmu īstenošanas nosacījumos, kuros tiks noteikts izglītības iestādei pienākums, ka Apmācības grupas plānošana, organizēšana, bezdarbnieku un darba meklētāju apmeklējumu uzskaites veikšana, rēķinu iesniegšana, atskaišu iesniegšana, bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību kavējumu un attaisnojošo dokumentu pievienošana, apmācību rezultātu ievadīšana veicama Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču portālā (CVVP). 

Visi pretendenti, kas tiks apstiprināti Augstākās izglītības iestādes studiju moduļu vai studiju kursu programmu īstenošanai Izsludinājuma Nr. 9/2021 ietvaros, tiks aicināti iesniegt parakstītu aktuālo Apliecinājumu par Augstākās izglītības iestādes studiju moduļu vai studiju kursu programmu īstenošanas nosacījumu ievērošanu.  

Kontaktpersona
Inita Vītoliņa
inita.vitolina@nva.gov.lv