Novada mājas lapā:

www.auce.lv

 


Informācija par novadu

Auces novads ir pašvaldība Zemgalē. Novadā apvienoti bijušā Auces pilsēta un Vecauces, Bēnes, Īles, Lielauces, Ukru un Vītiņu pagasti. Auces novada administratīvais centrs ir Auces pilsēta, kas atrodas 104 km no Rīgas, 42 km no Dobeles, 60 km no Saldus un 58 km no Jelgavas.

 

  

Darba iespējas novadā  

Sadalījumā pa zemes lietošanas veidiem, 51,2% no visas Auces novada zemes ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 37,2% - mežs.

 

Vairāk kā puse no visiem Auces novada uzņēmējiem darbojas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē, no kuras dominējošā joma ir augkopība, lopkopība, medniecība un mežsaimniecība un mežizstrāde, nākošā vairāk pārstāvētā nozare ir tirdzniecība un apstrādes rūpniecība, kur dominē koksnes un koka izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles, pārtikas produktu ražošana un apģērbu ražošana. Lielākie Auces novada uzņēmumi ir SIA „Bēnes PB”, kas darbojas tirdzniecības un pārtikas ražošanas jomā, SIA „Tehnika Auce”, kas darbojas metālapstrādes, iekārtu un instrumentu izgatavošanā, SIA „LLU mācību un pētījumu saimniecība „Vecauce””, kas ir daudznozaru lauksaimniecības uzņēmums ar bāzi zinātniskai darbībai, SIA „EK Auce”, kas darbojas apģērbu ražošanas jomā.

 

Vidējā bruto darba alga Auces novadā (2018.gada 1. ceturksnis):

  • EUR 712 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  • EUR 734 (Sabiedriskajā sektorā);
  • EUR 761 (Pašvaldības struktūrās);

 

Ar Auces novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties ŠEIT.

 

Auces novadā ir pieejami šādi izglītības veidi: pirmsskolas izglītība; vispārējā pamatizglītība; vispārējā vidējā izglītība; speciālā izglītība; interešu izglītība; profesionālas ievirzes izglītība; neformālā pieaugušo izglītība. Vispārējās izglītības, speciālās izglītības, arī interešu izglītības programmas realizē Auces vidusskola, Bēnes vidusskola, profesionālas ievirzes izglītības programmas – Auces mūzikas skola, Bēnes mūzikas un mākslas skola, pirmsskolas izglītības programmu - pirmsskolas izglītības iestādes „Mazulis”, „Pīlādzītis”, Vecauce”, „Rūķīši”. Auces pieaugušo izglītības un informācijas centrs realizē neformālo pieaugušo izglītību.

 

Auces novadā Sociālos pakalpojumus sniedz un pakalpojumu sniegšanu organizē Auces novada Sociālais dienests. Auces novada veselības aprūpes iestādes, t.sk. aptiekas, pamatā ir izvietotas Auces novada lielākajās apdzīvotajās vietās – Aucē un Bēnē. Medicīnisko palīdzību Auces novada iedzīvotājiem sniedz „Auces doktorāts“ un SIA „Auces slimnīca”, kā arī zobārstniecības pakalpojumi.

 

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk arī par biznesa attīstības iespējam novadā un atbalsta programmām. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.

 

Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējam novadāsociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.