Liepājas valsts tehnikuma audzēknis Artis un Liepājas valsts 1. ģimnāzijas skolnieks Jēkabs gribēja izmantot brīvo laiku vasarā, lai strādātu un nopelnītu naudu. Puišiem piedāvātas Liepājas pašvaldības aģentūra “Nodarbinātības projekti” vakances – pļāvuši zāli. Artis teic, ka priekšnieks darījis visu, lai būtu viegli strādāt, jau pirmajā dienā jaunajiem darbiniekiem iemācīts viss par darbu ar trimeri un tā kopšanu. Viņš labprāt darītu šo darbu arī nākamvasar, bet Jēkabs ne pārāk – nepaticis, ka darbs ir fiziski smags un vienveidīgs. Jēkabam patīk mūzika, tāpēc viņš nākotnē iecerējis kļūt par mūziķi. Savukārt Arti aizrauj mašīnas un viņš spēlē basketbolu. Viņš mācās, lai kļūtu par datorsistēmu tehniķi. Šovasar nopelnīto Artis izmantos, lai iegūtu tiesības vadīt auto, bet Jēkabs pirks mūzikas aparatūru.


Liepājas pašvaldības aģentūra “Nodarbinātības projekti” direktora pienākumu izpildītājs Vairis Šalms stāsta, ka iestāde Nodarbinātības valsts aģentūras skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā iesaistījusies ar mērķi iepazīstināt skolēnus ar reālo darba vidi, lai viņi iemācītos uzņemties atbildību par savu darbu. No skolēniem gaidīta vien vēlēšanās strādāt un gūt darba pieredzi. Ar rezultātiem viņš ir apmierināts – skolnieki strādājuši atbildīgi un labi veikuši sev uzticētos darba pienākumus. Kā jauno darbinieku trūkumu viņš min sliktu savstarpējo komunikāciju. Vecākiem un skolotājiem viņš iesaka motivēt skolēnus un vairāk informēt par darba attiecībām. Vecākiem būtu lūgums vairāk uzticēt pienākumus saviem bērniem, lai radītu viņiem interesi un vēlēšanos strādāt un patstāvīgi pieņemt lēmumus.