Inga Trumsiņa ar NVA atbalstu komercdarbības uzsākšanai 2019. gadā izveidojusi uzņēmumu "Gids Kuldīga". Inga lepojas ar savu pilsētu un uzņēmīgajiem kuldīdzniekiem, ar kuriem sadarbojoties tapušas arī ekskursijas gan Kuldīgā, gan Kuldīgas novadā pie dažādu amatu meistariem, kuri glabā gan pilsētas kulināro mantojumu, gan pilsētas tradīcijas. “Par savu misiju uzskatu iemācīt tūristiem iemīlēt mūsu pilsētu, arī tiem, kurus pārsteigt ir grūti, un sagaidīt tos uz tikšanos Kuldīgā atkal. Lai darītu šo darbu, cilvēki ļoti jāmīl, jo raksturi ir tik dažādi, bet es par šo darbu degu”, sevi raksturo gide.

Uzņēmēja investējusi arī mūsdienīgos tehniskos risinājumos, kas ne vien uzlabo stāstītā uztveramību, bet ļauj mainīt pilsētas apskates koncepciju. Audiosistēmas izmantošana izrādījusies lieliska priekšrocība Covid-19 pandēmijas noteikto ierobežojumu laikā, ļaujot vasaras sezonā turpināt sniegt pakalpojumus gan tūristu grupām, gan individuālajiem ceļotājiem. Savukārt 2021. gadā iegādāts specializētais tūristu elektroautobuss ar kuru doties ekskursijās visas dienas garumā. Nākotnē Inga plāno radīt arvien jaunas iespējas ceļotājiem gūt pieredzi kāda nav rodama nekur citur.

Video
TV Skrunda video Gide no Kuldīgas - Inga Trumsiņa. Latvijas stāsti