Iegūstamā profesionālā kvalifikācija

LR Profesiju klasifikatora kods

Izglītības programmas kopējais mācību stundu skaits

Apdares darbu strādnieks

7123 02

640

Aprūpētājs 5322 02 960
Atslēdznieks 7222 01 640

Betonētājs

7114 01

640

Bruģētājs

7112 01

480

Būvkonstrukciju montētājs  7111 03 640
Elektromontieris 7411 02 960

Frēzētājs

7223 01

480

Gāzmetinātājs (OAW)

7212 01

480

Konditora palīgs  7512 10 640

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

7212 05

480

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)

7212 06

480

Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)

7212 07

480

Pavāra palīgs 9412 01 640

Rokas lokmetinātājs (MMA)

7212 04

480

Sausās būves montētājs

7111 04

640

Siltumiekārtu remontatslēdznieks 7233 11 640

 * 2007. gada 2.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.655 „Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo”

Iegūstamā profesionālā kvalifikācija

LR Profesiju klasifikatora kods

Izglītības programmas kopējais mācību stundu skaits

Apdares darbu tehniķis 3112 17 960
Atjaunojamās enerģētikas tehniķis 3115 29 960

Būvizstrādājumu galdnieks

7115 09

960

Datorsistēmu
tehniķis

3513 01

960

Elektrotehniķis

3113 02

960

Ēku būvtehniķis

3112 02

960

Loģistikas darbinieks

3339 16

960

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks

3339 40

960

Maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis 7512 11  960
Namdaris  7115 01

960

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis 3119 20 960
Jumiķis 7121 01 960

* 2007. gada 2.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.655 „Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo”

Profesionālās pilnveides programmas un/vai kopas nosaukums

 

Mācību stundu
skaits

Prasības
iepriekšējai izglītībai izglītojamajam

Ēku siltināšana

No 160 līdz
320 stundām

profesionālā izglītība nozarē

Grāmatvedība

No 160 līdz
320 stundām

profesionālā izglītība nozarē

Mazā biznesa organizēšana

No 160 līdz
320 stundām

vidējā

Praktiskais mārketings

No 160 līdz
320 stundām

vidējā

Projektu vadība

No 160 līdz 320 stundām

vidējā

* 2007. gada 2.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.655 „Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo” 

Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukums**

Mācību stundu skaits

Agile projektu vadība

No 160 līdz 320 stundām

Elektroniskā komercija uzņēmējdarbības attīstībai (bez priekšzināšanām)

No 160 līdz 320 stundām

Elektroniskā komercija uzņēmējdarbības attīstībai (ar priekšzināšanām)

No 160 līdz 320 stundām

Efektīvs darbs ar Microsoft  Excel, datu analīze un vizualizācija

 (ar priekšzināšanām)

No 160 līdz 320 stundām

Efektīvs darbs ar Microsoft  Excel, datu analīze un vizualizācija

(bez priekšzināšanām)

No 160 līdz 320 stundām

IT datu drošība un personas datu aizsardzība (ar priekšzināšanām)

No 160 līdz 320 stundām

IT pakalpojumu un infrastruktūras pārvaldības procesu organizēšana un uzturēšana

No 160 līdz 320 stundām

3D printēšanas tehnoloģijas un to praktiskais pielietojums (ar priekšzināšanām)

No 160 līdz 320 stundām

Datu analīze un pārskatu sagatavošana finanšu vadības lēmumu pieņemšanā

No 160 līdz 320 stundām

Informācijas tehnoloģiju izmantošana finanšu pārskatu gatavošanai un finanšu plānošanai

No 160 līdz 320 stundām

* Profesionālās pilnveides izglītības programmas, kuras var īstenot gan klātienē, gan attālināti tiešsaistē.

** Profesionālās pilnveides izglītības programmas piederīgas pie izglītības tematiskās jomas - “Datorika”.

*** 2007. gada 2. oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.655 „Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo”.

Nr. p.k.

Sociālās un profesionālās pamatprasmes (neformālās izglītības programmas)

Mācību stundu skaits

Kupona bāzes vērtība (EUR)*

Indeksācija %**

Maksimālās kopējās Apmācību izmaksas vienai personai par visu apmācību periodu kopā ar indeksācijas % (EUR)

Latviešu valoda (bez starpniekvalodas)

 1.  

Valsts valoda – pamata līmeņa

1. pakāpe (A1)

120

360

64.57%

596.70

 1.  

Valsts valoda – pamata līmeņa

2. pakāpe (A2)

120

360

64.57%

596.70

 1.  

Valsts valoda – vidējā līmeņa 1. pakāpe (B1)

120

360

64.57%

596.70

 1.  

Valsts valoda – vidējā līmeņa 2. pakāpe (B2)

120

360

64.57%

596.70

 1.  

Valsts valoda – augstākā līmeņa

1. pakāpe (C1)

120

360

64.57%

596.70

 1.  

Valsts valoda – augstākā līmeņa

2. pakāpe (C2)

120

360

64.57%

596.70

 1.  

Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim (ar angļu pamatvalodu)

150

360

64.57%

596.70

 1.  

Atbalsts personām ar zemām lasīt un rakstīt prasmēm

120

360

64.57%

596.70

Svešvalodas (saziņa svešvalodās)

 1.  

Angļu valoda (bez priekšzināšanām)

150

360

8.33%

389.98

 1.  

Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)

100

360

8.33%

389.98

 1.  

Angļu valoda (ar priekšzināšanām)

(Lower Intermediate)

100

360

8.33%

389.98

 1.  

Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)

100

360

8.33%

389.98

 1.  

Angļu valoda (ar priekšzināšanām)

(Higher Intermediate)

100

360

8.33%

389.98

 1.  

Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate)

150

360

8.33%

389.98

 1.  

Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Advanced)

150

360

8.33%

389.98

Citas prasmes

 1.  

Apdares darbu strādnieks

80*

360

8.33%

389.60

 1.  

Betonētājs

80*

360

8.33%

389.60

 1.  

Mūrnieks

80*

360

8.33%

389.60

 1.  

Sausās būves montētājs

80*

360

8.33%

389.60

 1.  

Inženiersistēmu montētājs

80*

360

8.33%

389.60

* Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumi Nr. 75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”

** Saskaņā ar Labklājības ministrijas 2022. gada 31. augusta Rīkojumu Nr. 15ESSF Par vienas vienības izmaksu metodikas "Vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika profesionālās un neformālās izglītības mācību programmas apguves un stipendijas izmaksām" apstiprināšanu. 

Izglītības programmas

Mācību stundu skaits

Transportlīdzekļu (t.sk. Traktortehnikas) vadīšana

"C" kategorijas autovadītājs ar iepriekš iegūtu "B" kategoriju

128

„C” kategorijas autovadītājs ar iepriekš iegūtu "C1" kategoriju

108

„C” kategorijas autovadītājs ar iepriekš iegūtu "D1" kategoriju

108

"D" kategorijas autovadītājs ar iepriekš iegūtu "C1" kategoriju

118

"D" kategorijas autovadītājs ar iepriekš iegūtu "D1" kategoriju

118

"D" kategorijas autovadītājs ar iepriekš iegūtu "C" kategoriju

98

"CE" kategorijas autovadītājs ar iepriekš iegūtu "C" kategoriju

95

"C1E" kategorijas autovadītājs ar iepriekš iegūtu "C1" kategoriju

95

"DE" kategorijas autovadītājs ar iepriekš iegūtu "D" kategoriju

90

"D1E" kategorijas autovadītājs ar iepriekš iegūtu "D1" kategoriju

90

“TR2” kategorijas traktortehnikas “Visi traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas”

96,5

“TR3” kategorijas traktortehnikas “Meža mašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas”

77

“TR4” kategorijas traktortehnikas “Ceļu būves mašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas”

99

Pakalpojuma veids

Pakalpojuma nosaukums

Apjoms akad. st. (45 min)

1. Saziņa valsts valodā

kurss

Valsts valodas prasmju attīstīšana

40

kurss

Lietišķās rakstības prasmes un lietvedības organizēšana, dokumentu izstrādes praktikums

40

2. Komunikāciju prasmes

kurss

Lietišķo attiecību kultūra, sarunu vadīšana un publiskā runa/uzstāšanās

40

3. Digitālās prasmes

kurss

Digitālās prasmes un psiholoģisko barjeru pārvarēšana

40

Tiešsaistes lekcija

Datu drošība un aizsardzība digitālajā vidē

4

4. Sociālās un pilsoniskās prasmes

Tiešsaistes lekcija

Sociālās tiesības

4

kurss

Darba tiesības un darba aizsardzības pamati

4

kurss

Darba vides un psihoemocionālo faktoru nozīme vecāka gadagājuma cilvēkiem

24

kurss

Mācīšanās spējas un metodes. Pašorganizēšanās un laika menedžments

40

kurss

Veselības veicināšana un stresa mazināšana

40

e-apmācība

Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība

5

e-apmācība

Motivācijas vēstules sagatavošana un sagatavošanās darba intervijai

8

e-apmācība

Kā veidot efektīvu darba meklēšanas stratēģiju

5

5. Citas prasmes

kurss

Asistents-pavadonis personai ar invaliditāti

40

Nr. p.k.

Kursa/moduļa nosaukums

Viena kursa/moduļa Kupona bāzes vērtība 4,50 euro par mācību stundu, nepārsniedzot 360 euro*

Indeksācija %**

 

Viena kursa/moduļa Kupona bāzes vērtība par mācību stundu ar indeksācijas % (EUR)

Maksimālās kopējās Apmācību izmaksas vienai personai par visu apmācību periodu kopā ar indeksācijas % (EUR)

1.

Lāzertehnoloģiju izmantošana materiālu apstrādē

4,50

8.33%

4.87

389.98

2.

Datorgrafika

4,50

8.33%

4.87

389.98

3.

Interneta sistēmu projektēšana

4,50

8.33%

4.87

389.98

4.

Biznesa datu intelektuālās analīzes tehnoloģijas

4,50

8.33%

4.87

389.98

5.

Robotikas un programmēšanas pamati ar mikrokontrolleriem

4,50

8.33%

4.87

389.98

6.

Ievads lietu interneta tehnoloģijās un pielietojumos

4,50

8.33%

4.87

389.98

7.

Datu bāzu tehnoloģijas

4,50

8.33%

4.87

389.98

8.

Programmēšanas valoda Java

4,50

8.33%

4.87

389.98

9.

Programmēšanas valoda Python

4,50

8.33%

4.87

389.98

10.

Programmēšanas valodas. Ievads C++

4,50

8.33%

4.87

389.98

11.

Mobilo lietojumu izstrāde Android platformai

4,50

8.33%

4.87

389.98

12.

Datortīklu administrators

4,50

8.33%

4.87

389.98

13.

Ievads dziļajā mašīnmācīšanā

4,50

8.33%

4.87

389.98

14.

Datu noliktavas

4,50

8.33%

4.87

389.98