Bezdarba rādītāji un NVA aktivitātes 2021. gadā

Reģistrētā bezdarba rādītāju - 2021

Reģistrēto bezdarbnieku skaits sadalījumā pa pilsētām un novadiem 2021

Piešķirts bezdarbnieka statuss – 2021

Zaudēts bezdarbnieka statuss – 2021

Pārskats par bezdarba situāciju valstī – 2021

NVA aktivitātes – 2021