APMEKLĒJUMA DATUMU PĀRCELŠANAS GRAFIKS
BEZDARBNIEKA STATUSA IEGŪŠANA
Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Projekta Nr. 7.3.2.0/16/I/001 „Atbalsts ilgākam darba mūžam” kopsavilkums

 

 

 

Projekta Nr. 7.3.2.0/16/I/001 „Atbalsts ilgākam darba mūžam” kopsavilkums

Darbības programmas apakšaktivitāte, kuras ietvaros piešķirts ESF finansējums

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”

7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbaspēju saglabāšanu un nodarbinātību”

 

Projekta īstenotājs

 

Nodarbinātības valsts aģentūra
K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV-1010

 

Projekta īstenošanas vieta

Latvijas Republikas teritorija

Projekta apstiprināšanas datums

15.12.2016.

Īstenošanas periods

72 mēneši
01.01.2017.-31.12.2022.

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir veicināt gados vecāku nodarbināto personu darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību.

Projekta aktivitātes

Projekta īstenošanas laikā tiks īstenotas šādas darbības:

1) Sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumi ilgāka un labāka darba mūža veicināšanai ;
2) Darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējums ;
3) Atbalsta pasākumi mērķa grupai (atbilstoši darba vides un cilvēkresursu izvērtējumam):
- karjeras konsultācijas;
- prasmju nodošanas pasākumi (informālā izglītība);
- mentorings (informālā izglītība);
- konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi;
- darba vietas pielāgošana;
- veselības uzlabošanas pasākumi.
4) NVA personāla (karjeras konsultantu) apmācība darbam ar gados vecākām personām un darba devējiem.
5) Darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējuma un atbalsta pasākumu mērķa grupai starprezultātu novērtēšana;
6) Kolektīvo pārrunu veikšana par novecošanās pārvaldības jautājumiem - nodrošina projekta sadarbības partneri Latvijas darba devēju konfederācija (turpmāk – LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (turpmāk – LBAS).

Projekta mērķgrupas

Projekta mērķa grupa ir:
1. bezdarba riskam pakļautas personas vecumā no 50 gadiem, tai skaitā personas vecumā, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurām valsts vecuma pensija nav piešķirta (tai skaitā priekšlaicīgi), un kuras atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem (turpmāk – personas):
• personai obligātajā veselības pārbaudē konstatēta veselības stāvokļa neatbilstība veicamajam darbam vai konstatētas arodslimību pazīmes, vai persona nosūtīta uz ārpuskārtas obligāto veselības pārbaudi, vai persona darbnespējas dēļ ir atradusies ilgstošā prombūtnē (pēdējā gada laikā darbnespēja vismaz vienu mēnesi nepārtraukti vai divus mēnešus ar pārtraukumiem);
• personas izglītība nepārsniedz vidējo vispārējo vai profesionālo, vai arodizglītības līmeni;
• personai objektīvi apstākļi saistībā ar nepieciešamību aprūpēt kādu no ģimenes locekļiem kavē veikt darbu normāla darba laika ietvaros;
• persona nodarbināta nepilnu darba laiku un ar zemiem ienākumiem, kas ir mazāki par 80% no valstī noteiktās minimālās algas;
2. komersanti un valsts vai pašvaldības institūcijas (turpmāk – darba devēji).

Finansējums

Projektam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 10 596 211 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 9 006 779 eiro un valsts budžeta finansējums – 1 589 432 eiro.

Sagaidāmie rezultāti
Projekta rezultātā - atbalstu saņēmušo gados vecāku nodarbināto personu skaits 3000.

Kontaktpersona:
Mairita Mēnese
ES fondu projektu departamenta
ESF projekta „Atbalsts ilgākam darba mūžam” projekta vadītāja
Tālrunis:26604495
E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Dace Lūse
ES fondu projektu departamenta
ESF projekta „Atbalsts ilgākam darba mūžam” projekta vecākā eksperta
Tālrunis: 22048520
E-pasts:
Aplūkot e-pastu

 

Saistošie dokumenti:
Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumi Nr.504 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa „Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbaspēju saglabāšanu un nodarbinātību” īstenošanas noteikumi”

 

 

< Atpakaļ

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS

Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv