Nodarbinātības valsts aģentūra organizē pasākumus noteiktām personu grupām.

Viens no tādiem pasākumiem ir subsidēto darba vietu izveide.

Subsidētās darba vietas palīdz bezdarbniekiem iejusties darba tirgū, iekļauties sabiedrībā un atrast pastāvīgu darbu.

Nodarbinātības valsts aģentūra palīdz darba devējiem, kas iesaistās šajā programmā, gan finansiāli, gan ar konsultācijām.

Tāpēc tās sauc par subsidētajām darba vietām.

Subsidētās darba vietas ir paredzētas:

 • bezdarbniekiem ar invaliditāti;
 • bezdarbnieki, kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus;
 • bezdarbnieki ar bēgļa vai alternatīvās personas statusu;
 • bezdarbniekiem vecumā virs 55 gadiem, kam līdz vecuma pensijai ir atlikuši vairāk nekā 2 gadi;
 • bezdarbnieki, kuriem līdz vecuma pensijai atlikuši ne vairāk kā 2 gadi.

Subsidēto darba vietu pasākuma ilgums ir 12 mēneši.

Darba līgums ar bezdarbnieku tiek slēgts uz vismaz 1 gadu 3 mēnešiem.

Biedrības un nodibinājumi nodarbina cilvēku 18 mēnešus.

Darba devējs katram nodarbinātajam nodrošina kvalificētu darba vadītāju:

 • bezdarbniekam – 1 līdz 2 mēnešus;
 • bezdarbniekam ar invaliditāti – 6 mēnešus.

Subsidētās darba vietas piedāvā:

 • uzņēmumi;
 • pašnodarbinātas personas;
 • biedrības vai nodibinājumi;
 • kooperatīvās sabiedrības;
 • ārstniecības iestādes.

Nodarbinātības valsts aģentūra rūpīgi izvērtē darba devējus, kas piedāvā subsidētās darba vietas.