Vita (vārds mainīts) no Latvijas aizbraukusi un atgriezusies divas reizes. 2005. gadā, uzreiz pēc skolas beigšanas, devusies uz Īriju strādāt fabrikā, lai nopelnītu naudu studijām. Toreiz informāciju par šo valsti un darbu tajā ieguvusi no rekrutētājiem, kas meklējuši darba spēku darbam Īrijā. Pēc diviem gadiem atgriezusies Latvijā, taču augstskolu nav pabeigusi. Strādājusi dažādus darbus, pēdējais darbs pirms aizbraukšanas bijis administratores amatā viesnīcā Cēsīs. Šo darbu Vita bija atradusi ar paziņu palīdzību, bet zaudēja štatu samazināšanas dēļ.

Mīlestība aizvedusi uz Itāliju, kur Vita izveidojusi savu ģimeni, tāpēc jutusies gandrīz kā mājās. Paticis arī vietējais klimats. Tā kā nebija valodas zināšanu, Itālijā viņa sākumā veikusi uzkopšanas darbus, vēlāk apguvusi valodu un strādājusi par apkalpotāju ēdināšanas uzņēmumos.

Vita novērtē, ka, strādājot un dzīvojot ārvalstīs, gan ieguvusi darba pieredzi, gan apguvusi jaunu valodu, dzīves stilu, un ir mainījies skatījums uz dzīvi. Viņa uzskata, ka darba tirgus situācija gan Itālijā, gan Latvijā ir līdzīga - darba izvēle ir plaša, taču nepieciešamas labas valodas zināšanas un darba pieredze, lai atrastu labi atalgotu darbu.

Latvijā atgriezties Vita ar ģimeni nolēmusi, jo sapratusi, ka vēlas, lai bērns iet skolā Latvijā - te esot drošāk, un daba ir tīrāka. Līdz tam Vita dzīvei Latvijā sekojusi daļēji – nedaudz interesējusies par politiku, kopā ar ģimeni bieži ciemojusies dzimtenē.

Pirms atgriešanās ieguvusi visu nepieciešamo informāciju - noskaidrojusi, kādas ir darba iespējas, atradusi dzīves vietu un skolu bērnam. Izvēlējusies dzīvot pilsētā, kur augusi un mācījusies, kur dzīvo gan radi, gan paziņas, kas viņas atgriešanos uztvēruši ļoti pozitīvi, tāpēc iejusties bijis vieglāk.

Tā kā Vita ar ģimeni izveidojuši paši savu ēdināšanas uzņēmumu, darbu meklēt nav bijis nepieciešams, toties nācies meklēt darbiniekus. “Joprojām tā ir aktuāla problēma - atrast strādāt gribošus cilvēkus, kas vēlas iemācīties, ko jaunu”, vērtē jaunā uzņēmēja. Vaicāta, kādu atbalstu no valsts sagaidītu remigrācijas veicināšanai, Vita rosina: “Vajadzētu pamainīt kaut ko saistībā ar nodokļu atvieglojumiem cilvēkiem, kas atgriežas un kas vēlas veidot kādu jaunu biznesu, vai īstenot kādu jaunu ideju. Lai nebūtu iemesls atkal pamest valsti labākas dzīves meklējumos.” Citiem tautiešiem ārvalstīs, kas vēlas atgriezties Latvijā, viņa atgādina: “Latvija ir mūsu dzimtene, kurā esam auguši, skolojušies, ieguvuši dažādas pieredzes, tādēļ kaut kas ir jāsniedz pretī, ne vienmēr tas vieglākais ceļš ir aizbēgšana no valsts, sūdzoties par to, cik viss ir slikti. Jebkurā valstī naudiņa nelīst no gaisa, ir jāstrādā, kaut kas jādara, lai uzlabotu un mainītu savu dzīvi uz labo pusi, un to var darīt arī Latvijā”.

Pati Vita noteikti nenožēlo lēmumu pilnībā mainīt savu dzīvi un atgriezties mājās, lai kaut ko dotu savai valstij, lai šeit uzaudzinātu dēlu un elpotu Latvijas gaisu. Arī nākotnē viņa plāno turpināt un attīstīt savas ģimenes nelielo uzņēmumu.

Ja arī tu vēlies atgriezties Latvijā, vari saņemt konsultācijas un atbalstu no Nodarbinātības valsts aģentūras un Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla EURES.

Vairāki NVA pakalpojumi pieejami e-vidē, tostarp iesniegumu bezdarbnieka statusa iegūšanai var iesniegt elektroniski, bet meklēt darbu Latvijā var NVA CV un vakanču portālā. Tiešsaistē var gūt priekšstatu par šībrīža tendencēm Latvijas darba tirgū. Izmantojot NVA e-pakalpojumu “Darba tirgus prognozes”, kādās profesiju grupās un kurā reģionā tuvākajā gadā darba devēji plāno izveidot jaunas darba vietas, likvidēt esošās darba vietas vai nomainīt esošos darbiniekus.

Katras NVA filiāles mājaslapā ir atrodama sadaļa “Darba un sadzīves apstākļi”, kurā var iegūt informāciju par darba un izglītības iespējām, algām, pašvaldību pakalpojumiem attiecīgās NVA filiāles teritorijā esošajos novados.

NVA EURES konsultanti varēs sniegt informāciju par darba meklēšanu Latvijā un reģistrēšanos NVA, par tev pieejamo atbalstu un NVA piedāvātajiem pakalpojumiem un aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem, par tavām prasmēm un darba pieredzei atbilstošām vakancēm, kā arī par biznesa uzsākšanas iespējām. Tāpat EURES konsultanti sniegs noderīgu informāciju par atgriešanos Latvijā, darba un dzīves apstākļiem, sociālo sistēmu, par citā valstī piešķirta bezdarbnieka pabalsta un pensijas saņemšanu, dokumentu kārtošanas procedūrām un citiem ar likumdošanu saistītajiem jautājumiem.