Datums 16. novembris, 2022
Laiks10.30–16.00
Vieta Rīga

2022. gada 16. novembrī notiks Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) organizētā konferenci darbā ar jaunatni iesaistītajiem "Latvija jauniešu acīm", kurā piedalīsies NVA Karjeras un darba meklēšanas atbalsta nodaļas vecākais eksperts Varis Prudņikovs.

Konferences ietvaros tās dalībnieki - jaunatnes lietu speciālisti, jaunatnes darbinieki, jaunatnes organizāciju pārstāvji, jaunatnes politikas plānotāji un ieviesēji no visas Latvijas, iepazīsies ar jauniešu izstrādātajām rekomendācijām par jauniešiem svarīgiem jautājumiem, kas tapušas šogad - Eiropas Jaunatnes gada ietvaros, un kopā ar iesaistītajām pusēm izvērtēs, kā šīs rekomendācijas īstenot dzīvē, radot konkrētus priekšlikumus.

Konferences ietvaros notiks ekspertu diskusija par ietekmes novērtējuma uz jauniešiem (angliski -YouthTest) ieviešanas priekšnosacījumiem un labās prakses piemēriem Eiropā un pasaulē, kurā piedalīsies   OECD Politikas analītiķe Gamze Igrioglu, IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore Ilze Saleniece, Valsts kancelejas konsultante labas pārvaldības jautājumos Inese Kušķe, Latvijas Jaunatnes padomes un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas grupas “Daudzveidība Eiropā” pārstāve Katrīna Leitāne.

Piecās darbnīcās tiks meklēti konkrēti risinājumi par vairākām jauniešiem svarīgām tēmām - mūsdienu jauniešu skatījums uz nodarbinātību, jauniešu un citu paaudžu vērtības līdzdalības procesos un spēja sadarboties, uzticēties, sadzirdēt citam citu, jauniešu mentālās veselības noturību un darba ar jaunatni mobilitāti un publiskās infrastruktūras pieejamību reģionos, kā arī tiks veidoti ieteikumi jauniešu no Ukrainas uzrunāšanai un iesaistei darba ar jaunatni aktivitātēs.