Datums 8.–9. jūnijs, 2023
LaiksVisu dienu
Vieta Stokholma
PES logo

8. un 9. jūnijā Stokholmā Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktore Evita Simsone un Attīstības un analītikas departamenta direktore, Attīstības un stratēģiskās komunikācijas nodaļas vadītāja Eva Lapsiņa piedalās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu nodarbinātības dienestu tīkla PES valdes 19. sanāksmē, kurā ES valstu nodarbinātības dienestu vadītāji apspriež situāciju Eiropas darba tirgū, nodarbinātības dienestu tīkla uzdevumus, prioritātes un paveikto nodarbinātības veicināšanā. 19. sanāksmes darba kārtībā: PES 2023.gada darba plāna izpilde; ES nodarbinātības dienestu darbības pilnveide un reformu pieredze; Eiropas Komisijas iniciatīvas kvalificēta darbaspēka piesaistei no trešajām valstīm un nodarbinātības dienestu loma; Eiropas Prasmju gada norise un nozīme darbaspēka trūkuma kontekstā; pārvietoto personu un bēgļu integrācija. Notiks arī PES valdes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja pirmā vietnieka ievēlēšana.

ES dalībvalstu nodarbinātības dienestu tīkls PES izveidots 2014.gadā ar Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu par ciešāku Eiropas valstu nodarbinātības dienestu sadarbību, lai Eiropas Nodarbinātības stratēģijas ietvaros veicinātu nodarbinātības dienestu sniegto pakalpojumu efektivitāti. Eiropas valstu nodarbinātības dienestu tīklā PES darbojas ES dalībvalstu un Eiropas Komisijas pārstāvji. Vienu reizi pusgadā katra ES Padomē prezidējošā valsts organizē ES nodarbinātības dienestu tīkla PES valdes sanāksmi, lai apspriestu, kas ir paveikts iepriekšējā pusgadā un pieņemtu lēmumus par turpmāko darbību.