Datums 8. oktobris
Laiks15.00–16.30
Vieta Tiešsaiste
Dators, cilvēka rokas, pildspalva, darba piederumi, NVA logo, teksts

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) rīko tiešsaistes pasakumu "Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti uzņēmumos".

8.oktobrī plkst. 15.00, NVA Facebook kontā https://www.facebook.com/Nodarbinatiba/.

Mērķis

sekmēt cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā un darba tirgū, kā arī mazināt stereotipus par šo personu nodarbināšanas iespējām.

Darba devēju un darba meklētāju ar invaliditāti satikšanās e-vidē

Darba devēji informēs par saviem uzņēmumiem, darba vidi un pieredzi personu ar invaliditāti nodarbināšanā.

Pasākumā piedalīsies arī nevalstiskās organizācijas, kas pārstāv personu ar invaliditāti intereses.

Saistībā ar Covid-19 apdraudējumu 2020.gadā pasākums notiek tiešsaistē.

Datums 8. oktobris
Laiks15.00–16.30
Vieta Tiešsaiste