Ja bezdarbniekam nav profesijas,

to var iegūt šajā programmā.

Tāpat bezdarbnieks var iegūt jaunu profesiju,

ja profesijā, kura viņam ir, nevar atrast darbu,

vai viņš 3 gadus nav strādājis iegūtajā profesijā.

Iespējams, ka bezdarbnieks veselības dēļ

nevar strādāt savā profesijā.

Arī tad viņš var mācīties programmā.

Bezdarbnieks var mācīties un kļūt,

piemēram, par lietvedi, šuvēju, virpotāju,

vai izvēlēties kādu citu profesiju.

Pēc mācībām bezdarbnieks saņem dokumentu

apliecību, ka viņam ir profesija.

Mācību ilgums var būt līdz 8 mēnešiem.

Pasākumā bezdarbnieks var katru mēnesi saņemt

stipendiju - 5 eiro dienā.

Pasākuma laikā var saņemt naudu, lai samaksātu

par dzīvošanu vai transportu, lai aizbrauktu

no mājām līdz mācību vietai un atpakaļ.

Ja bezdarbniekam ir invaliditāte, viņš var mācīties

elektroniski.


Tas nozīmē, ka bezdarbnieks var mācīties mājās pie datora.

Ja bezdarbniekam vajag surdotulku, ergoterapeitu,

speciālistiem par pakalpojumu samaksā

Nodarbinātības valsts aģentūra.

Nodarbinātības valsts aģentūra samaksā arī

par specializēto transportu.

Nodarbinātības valsts aģentūra palīdz

bezdarbniekam ar invaliditāti speciāli pielāgot

mācību vietu, piemēram, nopērk speciālu krēslu,

lampu, datoru.

Kur atrodas Aģentūra?

Nodarbinātības valsts aģentūrai ir 25 filiāles.

Tas nepieciešams, lai varētu palīdzēt

cilvēkiem, kuri meklē darbu visā Latvijā.

Nodarbinātības valsts aģentūras pārvaldes

adrese ir: Rīgā, K.Valdemāra ielā 38 k-1.

Uz Aģentūru var piezvanīt pa tālruni 80200206.

Var rakstīt uz e-pastu: nva@nva.gov.lv

E-pasts konsultācijām: konsultacijas@nva.gov.lv