Pasākumi komercdarbības vai

pašnodarbinātības uzsākšanai

Bezdarbnieki, kuri paši vēlas veidot

uzņēmumu vai strādāt vieni var saņemt

atbalstu no NVA. Pasākumos var piedalīties

cilvēki, kuri mācījušies uzņēmējdarbības

vadību vai ko līdzīgu vai arī mācījušies darbu,

ko darīs. Tā var būt vidējā profesionālā,

profesionālā vai augstākā izglītība. Tā var arī

būt neformālās izglītības programma, kura ir

bijusi vismaz 120 akadēmiskās stundas gara,

ja cilvēkam ir profesionālā vidējā vai augstākā

izglītība.

Pasākumā bezdarbnieks saņem atbalstu

no Nodarbinātības valsts aģentūras -

20 konsultācijas biznesa plāna izstrādei, kuras

notiek sešas nedēļas.

Ja sagatavotais biznesa plāns ir labs un

liekas, ka viss izdosies, tad NVA atbalsta arī tā

īstenošanu:

  • Pirmajā gadā NVA sniedz vēl 20 konsultācijas.

  • Iedod tik naudas cik biznesa plānā

izrēķināts, ka vajadzēs, bet ne vairāk

kā 5000 eiro - to sauc par komercdarbības dotāciju.

  • Pirmajos sešos mēnešos dod vēl 

tikpat daudz naudas kā minimālā

darba alga - to sauc par ikmēneša dotāciju

Kur atrodas Aģentūra?

Nodarbinātības valsts aģentūrai ir 25 filiāles.

Tas nepieciešams, lai varētu palīdzēt

cilvēkiem, kuri meklē darbu visā Latvijā.

Nodarbinātības valsts aģentūras pārvaldes

adrese ir: Rīgā, K.Valdemāra ielā 38 k-1.

Uz Aģentūru var piezvanīt pa tālruni 80200206.

Var rakstīt uz e-pastu: nva@nva.gov.lv

E-pasts konsultācijām: konsultacijas@nva.gov.lv