Informācija presei Jaunumi
Attēls ir sadalīts divās daļās. Pirmajā daļā teksts Esi nodarbināts vasaras brīvlaikā!". Otrajā daļā ilustratīvais attēls. Apraksts zem attēla.

2. maijā pulksten 10.00 Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) uzsāks skolēnu elektronisko reģistrāciju dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā. Pieteikties vasaras darbam skolēni varēs, aizpildot pieteikuma anketu NVA tīmekļvietnes sadaļā Darbs vasaras brīvlaikā. Pieteikuma anketā skolēnam jānorāda savi personas dati, mācību iestāde, kurā tiek iegūta izglītība, klase vai kurss, kurā skolēns mācās, un kontaktinformācija saziņai ar NVA.  Ja rodas jautājumi, aicinām zvanīt uz NVA informatīvo tālruni 80200206.

Skolēniem piedāvāto brīvo darba vietu saraksts tiks publicēts, regulāri papildināts un aktualizēts NVA tīmekļvietnes sadaļā Darbs vasaras brīvlaikā. Skolēnam jāseko līdzi brīvo darba vietu sarakstam un, sazinoties ar darba devēju, jāpiesakās piemērotai vakancei.

Ja skolēns par nodarbinātību un tās ilgumu būs vienojies ar darba devēju, kurš attiecīgo vakanci ir pieteicis NVA, pirms darba uzsākšanas uz skolēna pieteikumā norādīto e-pasta adresi NVA darbinieks nosūtīs norīkojumu dalībai pasākumā, kā arī informāciju par darba uzsākšanas laiku un nosacījumiem, savukārt uz anketā norādīto tālruņa numuru skolēnam tiks nosūtīta īsziņa par norīkojumu.

Skolēnu elektroniskā reģistrācija  pasākumam turpināsies līdz 16. augustam, tādejādi visi skolēni, kuri vēlēsies reģistrēties, to varēs izdarīt. Taču reģistrācija dalībai pasākumā vēl negarantē iesaisti, jo valsts līdzfinansēto darba vietu skaits ir ierobežots, un darba devēji būs tie, kas izvēlēsies viņiem piemērotus darbiniekus no skolēnu vidus. Šogad skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma īstenošanai paredzētais finansējums ir 4 357 920 eiro, kas ir pietiekams, lai izveidotajās darba vietās nodarbinātu 10 376 skolēnus.

 "NVA sadarbībā ar darba devējiem īstenotais vasaras nodarbinātības pasākums ir lieliska iespēja skolēniem iegūt darba pieredzi un attīstīt darba prasmes. Tā ir iespēja, kas skolēniem ne vien sniegs iespēju praktiski iepazīt darba vidi un darba attiecības, bet arī palīdzēs daudz zinošāk plānot savu nākotnes karjeru un veidot savu profesionālo ceļu. Darba prasmju apguve vasaras brīvlaikā ir ceļš uz patstāvību, sevis pilnveidošanu un savu spēju atklāšanu," norāda NVA Nodarbinātības pasākumu departamenta direktora vietniece, Nodarbinātības pasākumu nodaļas vadītāja Vineta Leončika.

Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums norisināsies no 1. jūnija līdz 31. augustam. Piedalīties pasākumā aicināti skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Skolēna nodarbinātības ilgums pasākumā var būt no divām nedēļām līdz diviem mēnešiem. Skolēna mēneša atalgojums par pilnu nostrādātu darba laiku būs ne mazāks par valstī noteiktās minimālās algas apmēru – 700 eiro pirms nodokļu nomaksas. Valsts līdzfinansētajās darba vietās arī šovasar varēs strādāt Ukrainas civiliedzīvotāju bērni.

Skolēns vecumā no 15 līdz 17 gadiem tiek nodarbināts ne ilgāk kā 7 stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas  nedēļā. Skolēns vecumā no 18 līdz 20 gadiem tiek nodarbināts 8 stundas dienā, 40 stundas nedēļā. Skolēni netiek nodarbināti darbos, kas saistīti ar paaugstinātu risku viņu drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai.

Detalizētāka informācija par NVA īstenoto aktīvo nodarbinātības pasākumu “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” pieejama NVA tīmekļvietnes sadaļā Darbs vasaras brīvlaikā.