Informācija presei Jaunumi
Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība

ESF projekts Nr. 7.1.1.0/15/I/001 “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” 

REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

No 20. līdz 26. martam Latvijā jau desmito reizi starptautiskās iniciatīvas “Global Money Week” ietvaros norisinās „Finanšu pratības nedēļa 2023”, kuru koordinē Latvijas Banka. Nedēļas laikā vairākas institūcijas rīko tiešsaistes un klātienes pasākumus, lai veicinātu iedzīvotāju naudas prasmi, finansiālo drošību un ilgtspēju. Informācija par “Finanšu pratības nedēļas” pasākumiem izlasāma vietnē finansupratiba.lv.

Finanšu pratības nedēļā ik gadu piedalās arī Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) un ikvienam  Latvijas iedzīvotājam piedāvā iespēju apgūt, pārbaudīt vai pilnveidot savas zināšanas finanšu pratībā, izmantojot NVA interaktīvo elektroniskās apmācības moduli “Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība”, kas ir pieejams NVA CV un vakanču portālā. Tas ir bezmaksas e-pakalpojums, tāpēc mācību vielu ikviens interesents var apgūt jebkurā viņam ērtajā laikā un vietā, ja vien ir dators vai viedierīce ar interneta pieslēgumu.

Finanšu pratību apguvis cilvēks, kas informēts par savām tiesībām un iespējām, var mērķtiecīgi plānot un veidot savu un savas ģimenes labklājību, pasargāt vai aizstāvēt sevi, ja saskaras ar netaisnību vai krāpniecību, būt konkurētspējīgs arī darba tirgū, jo zina, kas ir tiesiskās darba attiecības un kādas problēmas var rasties, ja darbs ir nelegāls. Bez zināšanām un prasmēm finanšu jomā nav iespējama gan mājsaimniecības, gan valsts turība.

Elektroniskās apmācības modulī “Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība” apkopotas zināšanas par valsts un mājsaimniecības budžeta plānošanu, ienākumu gūšanas veidiem, nodokļu nozīmi, izdevumu kontroli, kredītu būtību, finanšu dokumentu nozīmi, cenas veidošanos, finanšu sektora lomu ekonomikā un finanšu pakalpojumu veidiem, patērētāju tiesībām un atbildību, sociālās apdrošināšanas sistēmas darbības principiem u.c. 2022.gadā finanšu pratības e-moduļa mācību saturs tika papildināts ar plašu izglītojošo informāciju par ļoti aktuālo parādu un parādsaistību tēmu, sniedzot zināšanas, kas var pasargāt no nokļūšanas parādu jūgā

Mācību kursam ir četras sadaļas: “Nauda un darījumi”, “Privāto finanšu plānošana”, “Finanšu un ekonomiskā vide. Nodokļi”, “Valsts un sociālais budžets, sociālās apdrošināšanas sistēmas darbība valstī”. Mācību saturā iekļauts gan teorētiskais skaidrojums, gan audio un video materiāli, gan dialoga simulācijas, gan pašpārbaudes iespējas. Mācību ilgums ir piecas akadēmiskās stundas, un noslēgumā ir jāizpilda pārbaudes tests.

Kā uzsākt e- moduļa “Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība” mācību vielas apguvi?

  1. solis - Datorā vai viedierīcē jāatver NVA CV un vakanču portāls;
  2. solis - Sākumlapas augšdaļā jāuzklikšķina uz “E-pakalpojumi”;
  3. solis - E-pakalpojumu lapas apakšdaļā jāuzklikšķina uz  “E-apmācība”;
  4. solis - Jāautorizējas ar portālā latvija.lv starpniecību;
  5. solis - Jāizvēlas kurss “Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība” un jāuzsāk mācības.

Mācības pabeidzot, ir jāizpilda zināšanu pārbaudes tests! Pēc testa izpildes ekrānā parādīsies paziņojums ar kursa apguves vērtējumu. Ja pareizas atbildes būs tikai uz vienu vai diviem testa jautājumiem, vērtējums būs negatīvs – kurss nav apgūts.  Negatīva vērtējuma gadījumā Jums ir iespēja kursu apgūt un testu izpildīt atkārtoti.

Finanšu pratības elektroniskās apmācības moduli NVA izstrādāja 2018.gadā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros. Finanšu pratības tiešsaistes kursu piecu gadu laikā ir veiksmīgi apguvuši 19 594 NVA reģistrētie klienti, bet šogad, līdz 10. martam, mācības bija uzsācis vēl 171 NVA reģistrēts klients.