NVA logo, ESF logo ansamblis, teksts, foto: Rīgas panorāma
NVA logo, ESF logo ansamblis, teksts, attēlu kolāža: darbs birojā un dabiska pļava
ESF logo ansamblis, NVA logo, teksts, foto: cilvēks birojā sēž piegalda