Daudzi cilvēki mūsdienās ir aizbraukuši dzīvot, strādāt un mācīties uz ārzemēm.

Latvijas valsts iestādes sniedz atbalstu Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, kas vēlas atgriezties uz dzīvi Latvijā.

Arī Nodarbinātības valsts aģentūrā var saņemt noderīgu informāciju un atbalstu.  

Nodarbinātības valsts aģentūras Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) konsultanti atbild uz praktiskiem, juridiskiem un administratīviem jautājumiem.

EURES konsultanti informē par pašreizējo situāciju Latvijā, piemēram, par:

  • darbu;
  • dzīves apstākļiem;
  • biznesa uzsākšanu;
  • brīvajām darbavietām;
  • profesionālajām apmācībām;
  • nepieciešamajiem dokumentiem, atgriežoties Latvijā;
  • sociālo sistēmu;
  • nodokļiem;
  • Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātajiem pakalpojumiem;
  • citiem jautājumiem.

Informāciju par atgriešanos Latvijā var atrast arī dažādās mājaslapās.

Tā ir pieejama bez maksas ikvienam lietotājam.

Piemērots darbs Latvijā:

Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portāls

https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/

 

Darba tirgus attīstības perspektīvas:

Nodarbinātības valsts aģentūras e-pakalpojums “Darba tirgus prognozes” https://www.nva.gov.lv/lv/darba-tirgus-prognozes

 

Informācija par dzīvošanu un darbu Latvijā:

Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas EURES lapa https://www.nva.gov.lv/lv/dzive-un-darbs-latvija

 

Darba un sadzīves apstākļi dažādos Latvijas novados:

Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapa

https://www.nva.gov.lv/lv/darba-un-sadzives-apstakli

Nodarbinātības valsts aģentūras un EURES informatīvie materiāli latviešu valodā:

Informācija par dzīves un darba apstākļiem Latvijā angļu valodā

“Living and working in Latvia”

https://www.nva.gov.lv/sites/nva/files/Documents/22_5b9a1955738272.632401411_0.pdf

EURES raidījumu cikls “Esi informēts, atgriežoties Latvijā”