Cilvēki ar dzirdes traucējumiem var veikt dažādus viņiem piemērotus darbus.

Darba piemērotība ir atkarīga no dzirdes traucējuma smaguma.

Piemēroti darbi cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem

Cilvēki ar dzirdes traucējumiem var sekmīgi strādāt dažādās profesijās, kur nav svarīgi sarunāties un nav paaugstināts troksnis, piemēram:

 • ainavu arhitekts, mākslas vēsturnieks, vizuālās reklāmas noformētājs;
 • kurpnieks, gravieris, juvelieris;
 • namdaris, apmetējs, krāsotājs, santehniķis;
 • inženieris, rūpniecības iekārtu operators;
 • elektronisko iekārtu montētājs;
 • statistiķis, finanšu analītiķis, grāmatvedis;
 • iespieddarbu maketētājs, grāmatu iesējējs;
 • programmētājs, datorgrafiķis, mājaslapu dizainers;
 • agronoms, mērnieks, laukstrādnieks;
 • mēbeļu montētājs;
 • pārtikas tehnologs, konditors, virtuves strādnieks.

Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem bieži ir attīstīta vizuālā uztvere, kas noder būvniecībā, galdniecībā, dizaina veidošanā, amatniecībā.

Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem ir īpaši jāpielāgo darba vieta.

Vājdzirdības gadījumā cilvēkam vajag dzirdes aparātus, skaņu pastiprinošus telefonus, pielāgotas datorprogrammas. Darba vietā ar iekārtām vajadzīgs vizuāls brīdinājuma signāls labi redzamā vietā.

Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem var būt vajadzīga surdotulka palīdzība.

Noteiktām cilvēku grupām surdotulku pakalpojumu nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra.

Kā palīdzēt iejusties darba kolektīvā cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem

Cilvēki ar viegliem vai vidēji stipriem dzirdes traucējumiem bieži izmanto dzirdi pastiprinošas iekārtas. Tāpēc jānovērš lieki trokšņi.

Cilvēki ar stipriem dzirdes traucējumiem vai nedzirdīgi saskarsmē lieto zīmju valodu. Viņi lasa tekstu no lūpām un vēro žestus un sejas izteiksmi. Tāpēc sarunu partnerim ir jāatrodas labā redzamībā.

Kolēģim jāskatās uz savu sarunu biedru. Jārunā lēnām un izteiksmīgi.

Ja nepieciešams, jāatkārto teiktais.

Svarīga informācija ir jāuzraksta.