Publikācijas datums:
NVA 2017/11_ESF
Noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Diana.Meiere-Auzina@nva.gov.lv
Līguma termiņš
no līguma noslēgšanas brīža līdz līguma summas apguvei, bet ne ilgāk kā līdz 2019.gada 31.decembrim
Rezultātu publicēšanas datums
01.08.2017.
Kontakti
Diana.Meiere-Auzina [at] nva.gov.lv

Ar iepirkuma komisijas 2017. gada 1.augusta lēmumu iepirkums ir pārtraukts