Publikācijas datums:
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Ance.Pavasare@nva.gov.lv
Līguma termiņš
12 mēneši no līguma parakstīšanas brīža vai līdz līguma summas sasniegšanai. Paredzētā līguma summa ir 24 833,06 EUR
Rezultātu publicēšanas datums
13.08.2018.
Kontakti

Ance Pavasare

Ance.Pavasare [at] nva.gov.lv