Janīna (vārds mainīts) pirms aizbraukšanas bija absolvējusi Latvijas Lauksaimniecības universitāti un uzsākusi darbu studiju jomā. Lai iegūtu sīkāku informāciju par valsti uz kuru devās strādāt, viņa pētījusi Eiropas Savienības institūciju vietnes un izmantojusi arī NVA informāciju. Nosūtījusi savu CV un pēc pārrunām tikusi pieņemta darbā.

Ārzemēs dzīvot bijis interesanti, guvusi daudz jaunu iespaidu. Tā kā strādājusi apkalpojošā sfērā, nevis savā studiju jomā, viņa uzskata, ka no darba ārzemēs tiešu ieguvumu nav bijis, taču ārvalstīs gūtā pieredze palīdzējusi personiskai izaugsmei. Atgriezties Latvijā nolēmusi, saprotot, ka nevarēs iedzīvoties jaunā, citā kultūrā.

Darbu, kurā strādā pēc atgriešanās Latvijā, viņai ieteikusi studiju biedrene. Pārrunas notikušas interneta tiešsaistē, līdz ar to, atgriežoties, viņa jau zinājusi, ka darbs ir. Alga un darba nosacījumi viņu apmierina. Arī iejusties Latvijas dzīvē un atjaunot kontaktus ar cilvēkiem šeit bijis viegli, draugi un ģimene pozitīvi novērtējuši viņas atgriešanos. NVA pakalpojumus, atgriežoties Latvijā, viņa nav izmantojusi, taču pieredzi, izmantojot NVA pakalpojumus citos jautājumos, viņa vērtē kā labu.

Vairāki NVA pakalpojumi pieejami e-vidē, tostarp iesniegumu bezdarbnieka statusa iegūšanai var iesniegt elektroniski, bet meklēt darbu Latvijā var NVA CV un vakanču portālā. Tiešsaistē var gūt priekšstatu par šībrīža tendencēm Latvijas darba tirgū. Izmantojot NVA e-pakalpojumu “Darba tirgus prognozes”, kādās profesiju grupās un kurā reģionā tuvākajā gadā darba devēji plāno izveidot jaunas darba vietas, likvidēt esošās darba vietas vai nomainīt esošos darbiniekus.

Katras NVA filiāles mājaslapā ir atrodama sadaļa “Darba un sadzīves apstākļi”, kurā var iegūt informāciju par darba un izglītības iespējām, algām, pašvaldību pakalpojumiem attiecīgās NVA filiāles teritorijā esošajos novados.

 

NVA EURES konsultanti varēs sniegt informāciju par darba meklēšanu Latvijā un reģistrēšanos NVA, par tev pieejamo atbalstu un NVA piedāvātajiem pakalpojumiem un aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem, par tavām prasmēm un darba pieredzei atbilstošām vakancēm, kā arī par biznesa uzsākšanas iespējām. Tāpat EURES konsultanti sniegs noderīgu informāciju par atgriešanos Latvijā, darba un dzīves apstākļiem, sociālo sistēmu, par citā valstī piešķirta bezdarbnieka pabalsta un pensijas saņemšanu, dokumentu kārtošanas procedūrām un citiem ar likumdošanu saistītajiem jautājumiem.