1. Esmu informēts/a, ka:

1.1. manu personas datu apstrādes pārzinis ir Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA), reģ. Nr. 90001634668, Kr. Valdemāra iela 38, k-1, Rīga, LV-1010, kontaktinformācija: pasts@nva.gov.lv, tālr. 67021706, datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: das@nva.gov.lv.

1.2. NVA manus personas datus apstrādās normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildei nodarbinātības veicināšanas jomā.

1.3. NVA personas datu apstrādi galvenokārt veic uz šādiem juridiskajiem pamatiem:

a) uz Aģentūru attiecināma juridiska pienākuma izpilde;

b) lai izpildītu uzdevumu, ko Aģentūra veic sabiedrības interesēs;

Juridiskais pienākums un sabiedrības interese pamatā noteiktas Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā un Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumos Nr.172 “Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas noteikumi”.

 

Apliecinu, ka esmu iepazinies/usies ar papildu informāciju par personas datu apstrādi NVA Privātuma politikā.