Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā iespēju attālināti iegūt jaunas vai pilnveidot jau esošās digitālās prasmes, apgūstot Google izstrādāto mācību programmas attālinātās izglītības platformā Coursera. Apmācības notiek angļu valodā, sekmīgi pabeidzot, dalībnieks iegūst sertifikātu.

NVA logo, Google logo un teksts