Darbam nepieciešamās iemaņas var iegūt darbā sabiedrības labā.

Darbā sabiedrības labā mērķis nav gūt peļņu, bet dot iespēju apgūt darba iemaņas un pieredzi.

Nodarbinātības valsts aģentūra darbā sabiedrības labā iesaista bezdarbniekus.

Atbalstot darbu sabiedrības labā Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbojas ar

 • biedrībām un nodibinājumiem;
 • augstākās izglītības iestādēm.

Kas var pieteikties darbam sabiedrības labā?

Pasākumos ar biedrībām un nodibinājumiem var piedalīties:

 • bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot);
 • bezdarbnieki ar invaliditāti.

Pasākumos ar augstākās izglītības iestādēm var piedalīties:

 • bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kas uzņemti augstākās izglītības programmā klātienē.

Darbā sabiedrības labā var strādāt 5 dienas nedēļā no 20 līdz 40 stundām.

Darbu sabiedrības labā var veikt:

 • no 2 līdz 6 mēnešiem – bezdarbnieki;
 • līdz 12 mēnešiem – bezdarbnieki ar invaliditāti.

Nodarbinātības valsts aģentūra bezdarbniekam:

 • maksā stipendiju 15 euro dienā;
 • apdrošina pret nelaimes gadījumiem;
 • apmaksā nepieciešamās obligātās veselības pārbaudes (ne vairāk kā 50 euro apmērā);
 • maksā par individuālo aizsarglīdzekļu iegādi Covid-19 izplatības mazināšanai (ne vairāk kā 50 euro apmērā 1 bezdarbniekam);
 • cilvēkiem ar invaliditāti apmaksā surdotulka, ergoterapeita un atbalsta personas pakalpojumu.

Kā pieteikties darbam sabiedrības labā?

Darbam sabiedrības labā augstākās izglītības iestādēs jāpiesakās augstākās izglītības iestādē, kurā jaunietis studē.

Darbam sabiedrības labā biedrībās/nodibinājumos jāpiesakās savā Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē.