Darba meklētājs ir cilvēks, kurš ir reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā un:

 • meklē darbu;
 • ir vismaz 15 gadu vecs;
 • nestrādā;
 • neveic uzņēmējdarbību;
 • nemācās pamatizglītības iestādē klātienē.

Darba meklētāja tiesības ir:

 • piedalīties Nodarbinātības valsts aģentūras darba meklēšanas pasākumos;
 • piedalīties Nodarbinātības valsts aģentūras darba zināšanu papildināšanas pasākumos;
 • saņemt informāciju par brīvajām darba vietām;
 • saņemt karjeras konsultācijas.

Darba meklētāja pienākumi:

 • aktīvi meklēt darbu;
 • pierakstīt darba meklējumus īpašā dienasgrāmatā;
 • ierasties Nodarbinātības valsts aģentūrā uz tikšanos;
 • piedalīties Nodarbinātības valsts aģentūras darba meklēšanas pasākumos;
 • piedalīties Nodarbinātības valsts aģentūras darba zināšanu papildināšanas pasākumos;
 • ziņot Nodarbinātības valsts aģentūrai 1 darba dienas laikā, ja
 • sācis strādāt;
 • kļuvis darbnespējīgs;
 • sācis mācīties pamatizglītības vai vidējās izglītības iestādē klātienē;
 • sācis komercdarbību.

Neierašanās Nodarbinātības valsts aģentūras ir attaisnota, ja:

 • darba meklētājam ir pārejoša darbnespēja;
 • darba meklētājs kopj slimu bērnu;
 • darba meklētājs pēc izsaukuma atrodas policijā, prokuratūrā vai tiesā;
 • ir miris pirmās pakāpes radinieks vai laulātais;
 • ir citi objektīvi apstākļi, kas nav atkarīgi no darba meklētāja gribas.

Darba meklētājam ir jāuzrāda attaisnojošo iemeslu apstiprinošs dokuments.

Darba meklētājs zaudē savu statusu, ja viņš vai viņa:

 • iegūst bezdarbnieka statusu;
 • sāk strādāt;
 • nepil­da darba meklētāja pienākumus (bez attaisnojoša iemesla);
 • sniedz nepatiesas ziņas par savu darba meklētāja statusu;
 • pārceļas uz pastāvīgu dzīvi ārpus Eiropas Savienības;
 • iestājas 100% darbspēju zudums;
 • tiek atjaunots iepriekšējā darbā ar tiesas spriedumu;
 • atsakās no darba meklētāja statusa;
 • sāk mācīties pamatizglītības iestādē klātienē;
 • ir pensijas vecumā un saņem vecuma pensiju (arī priekšlaicīgā vecuma pensiju);
 • ir pagājuši 3 mēneši, kopš Eiropas Savienības zilās kartes turētājs ir zaudējis darba ņēmēja statusu;
 • Eiropas Savienības zilās kartes turētājs darba ņēmēja statusu zaudējis vairāk nekā 1 reizi;
 • ir iestājusies nāve.