Programmas apguve jāpabeidz līgumā norādītajā termiņā. Programmas periods tiek aprēķināts ņemot vērā programmas ilgumu un pieņemot, ka mācībām tiek veltītas piecas dienas nedēļā, divas (nodarbinātiem) vai četras (darba meklētājiem) stundas dienā.

Programma jāapgūst kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām. Bieži vien programmām ir pieejami subtitri, tai skaitā krievu valodā. Programmas latviešu valodā nav pieejamas.

Ir iespējams izvēlēties gan vienu, gan vairākas programmas. Divu gadu laikā secīgi vai ar pārtraukumiem ir iespēja pieteikties līdz pat 6 programmu apguvei.

  Apmaksa jāveic ievērojot tiešsaistes kursu platformas nosacījumus. Pārsvarā apmaksā veicama pirms programmas apguves uzsākšanas vai programmas apguves sākumposmā, kā arī, ja programma tiek veikta vairāku mēnešu garumā, var būt arī ikmēneša maksa. Mēdz būt arī programmas, kuras ir apgūstamas dažu dienu laikā bez maksas, bet par sertifikātu ir jāmaksā.

  Jāsazinās ar NVA filiāles darbinieku. Noteiktos gadījumos, piemēram, darbnespējas gadījumā u.c. gadījumos, programmas apguves termiņš var tikt pagarināts.

  NVA nekompensēs mācību programmas maksas izdevumus.

  Līgumā noteiktajā termiņa NVA jāiesniedz sertifikāts, kas apliecina mācību programmas apguvi un mācību maksas izdevumu pamatojošo dokumentāciju.

  E-paraksts nav obligāts nosacījums, bet viennozīmīgi ar e-parakstu līguma vai tā grozījumu parakstīšana būs ērtāka un ātrāka.

  Ja apmācību laikā pasākuma dalībnieks iekārtojas darbā vai darba attiecības tiek pārtrauktas, NVA pārskata mācību programmas apguves intensitāti un pārtrauc vai uzsāk stipendijas aprēķinu.

  Jā, ja mācību programmas apguve būs uzsākta un NVA būs savlaicīgi sniegta informācija, saskaņā ar līguma nosacījumiem, par attaisnojošu apstākļu iestāšanos.