Pieteikties bezdarbnieka statusam var elektroniski NVA CV un vakanču pašapkalpošanās portālā, sākot ar nākamo dienu pēc darba tiesisko attiecību pārtraukšanas, neatkarīgi no nostrādātā perioda un darba pārtraukšanas iemesla. Instrukcija soli pa solim - kā pieteikties bezdarbnieka statusam.

Ja Jums nav e-autorizācijas līdzekļi, tad dodieties uz Nodarbinātības valsts aģentūras filiāli. Tur būs izdrukātas iesnieguma veidlapas. Aizpildiet veidlapu un iemetiet to filiāles pastkastītē.

Bezdarbnieka pabalsta jautājumos lūdzam sazināties ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru: mājas lapa https://www.vsaa.gov.lv, e-pasta adrese: pasts@vsaa.gov.lv e-pasta adrese konsultācijām: konsultacijas@vsaa.gov.lv, informatīvais tālrunis +371 64507020.

Ja klients ir noslēdzi beztermiņa līgumu, tad vienas darba dienas laikā klientam jāinformē atbildīgais nodarbinātības aģents, telefoniski vai nosūtot e-pastu aģentam, vai Atteikums ir jāiesūta Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/

 Ja līgums ir terminēts, tad klientam ir jāinformē nodarbinātības aģents, nosūtot līguma kopiju.