Kas ir bezdarbnieks?

Ja cilvēks nestrādā, viņš ir bezdarbnieks.

Likums nosaka, ka cilvēks par bezdarbnieku kļūst tikai tad,

ja viņš iegūst bezdarbnieka statusu.

Kas var iegūt bezdarbnieka statusu?

 • Cilvēks, kas ir vecāks par 15 gadiem,
  kurš nestrādā un ir gatavs sākt strādāt,

 • cilvēks, kuram nav piešķirta vecuma pensija,

 • cilvēks, kurš nemācās klātienē arodskolā, profesionālajā vai
  vispārējā vidējās izglītības iestādē.

Bezdarbnieka statusu var iegūt cilvēks,

 • kurš neveic komercdarbību,

 • nav pilnā vai daļējā.

Pilnā valsts apgādībā ir, piemēram, cilvēki,
kuri dzīvo ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās.
Tās vienkāršāk sauc par pansionātiem.

Savukārt, cilvēki, kuri dzīvo mājās un apmeklē Dienas centrus,
nav pilnā valsts apgādībā.

 • Bezdarbnieka statusu var iegūt arī cilvēks ar invaliditāti,
  izņemot gadījumus, kad veselības un darbspēju ekspertīzes
  ārstu komisija ir noteikusi 100 procentu darbspēju zaudējumu.

Kādi dokumenti jāuzrāda, lai reģistrētos bezdarbnieka statusa iegūšanai?

Bezdarbnieka statusa iegūšanai ir jāuzrāda pase vai personas apliecība

Cik ilgā laikā piešķir bezdarbnieka statusu?

Ja persona iesniedz visus dokumentus,

ja tā atbilst visiem kritērijiem,

NVA pieņem lēmumu par bezdarbnieka

statusa piešķiršanu vienas dienas laikā.

Kur var reģistrēties, lai iegūtu bezdarbnieka statusu?

Kur atrodas Aģentūra?

Nodarbinātības valsts aģentūrai ir 20 filiāles.

Tas nepieciešams, lai varētu palīdzēt

cilvēkiem, kuri meklē darbu visā Latvijā.

Nodarbinātības valsts aģentūras pārvaldes

adrese ir: Krišjāņa Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV–1010.

Uz Aģentūru var piezvanīt pa tālruni 80200206.

Var rakstīt uz e-pastu: nva@nva.gov.lv

E-pasts konsultācijām: konsultacijas@nva.gov.lv