Ikvienā uzņēmumā var būt situācija, ka ir jāatlaiž darbinieki.

Uzņēmums var pieņemt lēmumu par kolektīvo atlaišanu.

Kolektīvā atlaišana ir tad, ja 30 dienu laikā uzņēmumā atlaiž lielu darbinieku skaitu:

Darbinieku skaits uzņēmumā

Atlaižamo darbinieku skaits

20–49

5

50–99

10

100–299

10–29

300 un vairāk

30 un vairāk darbinieku

 

Arī kolektīvās atlaišanas gadījumā cilvēkam ir jāreģistrējas bezdarbnieka statusam.

Bezdarbnieka statuss ir vajadzīgs, lai varētu prasīt bezdarbnieka pabalstu. 

Nodarbinātības valsts aģentūra bezdarba riskam pakļautajiem darbiniekiem piedāvā:

  • individuālās vai grupu konsultācijas;
  • informāciju par jaunumiem darba tirgū;
  • tikšanos ar iespējamiem darba devējiem;
  • karjeras konsultācijas;
  • profesionālo apmācību;
  • darba prasmju uzlabošanas pasākumus.