Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu saraksts, kurās nepieciešams veikt bezdarbnieku apmācību, pārkvalifikāciju un kvalifikācijas paaugstināšanu

Nr.
p.k.

Iegūstamā profesionālā kvalifikācija

LR Profesiju klasifikatora kods

Izglītības programmas kopējais mācību stundu
skaits

Kupona bāzes vērtība
(EUR)

Koeficients atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem*

Maksimālās kopējās Apmācību izmaksas vienai personai par visu apmācību periodu (EUR)

1.

Apdares darbu strādnieks

7123 02

640

800

1,27

1016

2.  Aprūpētājs 5322 02  480  600  1,65  990
3.  Atslēdznieks 7222 01  640 800  1,35  1080

4.

Betonētājs

7114 01

640

800

1,27

1016

5.

Bruģētājs

7112 01

480

600

1,27

762

 6.  Būvkonstrukciju montētājs**  7111 03  640 800  1,27 1016
7. Elektromontieris 7411 02 960 1220 1,21 1476,2
8.

 

Flīzētājs

7122 02 640 800 1,27 1016
9.

Frēzētājs

7223 01

480

600

1,35

810

10.

Gāzmetinātājs (OAW)

7212 01

480

600

2,9

1740

11.

Inženierkomunikāciju montētājs

7126 06

640

800

1,27

1016

12.

Klientu apkalpošanas operators

4222 04

480

600

1

600

 13.  Konditora palīgs  7512 10  480  600  1,9  714
14.

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

7212 05

480

600

2,9

1740

 15.

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)

7212 06

480

600

2,9

1740

 16.

Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)

7212 07

480

600

2,9

1740

17. Pavāra palīgs 9412 01 480  600  1,9  714
18.

Rokas lokmetinātājs (MMA)

7212 04

480

600

2,9

1740

19.

Sausās būves montētājs

7111 04

640

800

1,27

1016

20.  Skārdnieks 7213 02 960  1220  1,35 1647
21.

Šuvējs

7531 01

640

800

1,04

832

 * 2007. gada 2.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.655 „Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo”
** nepieciešama izglītojamā iepriekšējā izglītība nozarē (izglītību apliecinošs dokuments) vai darba pieredze būvniecībā (izziņa no darba devēja)

Nr. p.k.

Iegūstamā profesionālā kvalifikācija

LR Profesiju klasifikatora kods

Izglītības programmas kopējais mācību stundu skaits

Kupona bāzes vērtība
(EUR)

Koeficients atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem*

Maksimālās kopējās Apmācību izmaksas vienai personai par visu apmācību periodu (EUR)

1.

Būvizstrādājumu galdnieks

7115 09

960

1220

1,43

1744,6

2.

Datorsistēmu
tehniķis

3513 01

960

1220

1,28

1561,6

3.

Elektrotehniķis

3113 02

960

1220

1,21

1476,2

4.

Ēku būvtehniķis **

3112 02

960

1220

1,27

1549,4

5.

Loģistikas darbinieks

3339 16

960

1220

1,00

1220

6. Maiznieks 7512 01 640 800 1,19 952
7.

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks

3339 18

960

1220

1,00

1220

 8.  Namdaris  7115 01

960

1220

1,28

1561,6

 9. Pārtikas produktu ražošanas tehniķis 3119 20  960  1220  1,19 1451,8
10.

Remontatslēdznieks

7223 02

960

1220

1,35

1647

* 2007. gada 2.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.655 „Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo”
** nepieciešama izglītojamā iepriekšējā izglītība nozarē (izglītību apliecinošs dokuments) vai darba pieredze būvniecībā (izziņa no darba devēja)

Nr. p.k.

Profesionālās pilnveides programmas un/vai kopas nosaukums

 

Mācību
 stundu
skaits

Prasības
iepriekšējai izglītībai izglītojamajam

Kupona bāzes vērtība
(EUR)

Koeficients
atbilstoši
Ministru
kabineta noteikumiem*

Maksimālās kopējās izmaksas vienai personai par visu Apmācību periodu (EUR)

1.

Ēku siltināšana

No 160 līdz
320 stundām

profesionālā izglītība nozarē

400

1,27

508

2.

Grāmatvedība

No 160 līdz
320 stundām

profesionālā izglītība nozarē

400

1

400

3.

Mazā biznesa organizēšana

No 160 līdz
320 stundām

vidējā

400

1

400

4.

Praktiskais mārketings

No 160 līdz
320 stundām

vidējā

400

1

400

5.

Projektu vadība

No 160 līdz 320 stundām

vidējā

400

1

400

6. Sanitārtehnisko iekārtu montēšana

160

pamatizglītība

400

1,27

508

7.

Siltumiekārtu apkalpošana

160

pamatizglītība

400

1,27

508

* 2007. gada 2.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.655 „Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo”