Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu saraksts, kurās nepieciešams veikt bezdarbnieku apmācību, pārkvalifikāciju un kvalifikācijas paaugstināšanu

Nr.
p.k.

Iegūstamā profesionālā kvalifikācija

LR Profesiju klasifikatora kods

Izglītības programmas kopējais mācību stundu
skaits

Kupona bāzes vērtība (EUR)

Koeficients atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem*

Maksimālās kopējās Apmācību izmaksas vienai personai par visu apmācību periodu (EUR)

1.

Apdares darbu strādnieks

7123 02

640

800

1,27

1016

2. Aprūpētājs 5322 02  480  600  1,65  990
3. Atslēdznieks 7222 01  640 800  1,35  1080

4.

Betonētājs

7114 01

640

800

1,27

1016

5.

Bruģētājs

7112 01

480

600

1,27

762

 6. Būvkonstrukciju montētājs**  7111 03  640 800  1,27 1016
7. Elektromontieris 7411 02 960 1220 1,21 1476,2
8.

 

Flīzētājs

7122 02 640 800 1,27 1016
9.

Frēzētājs

7223 01

480

600

1,35

810

10.

Gāzmetinātājs (OAW)

7212 01

480

600

2,9

1740

11.

Inženierkomunikāciju montētājs

7126 06

640

800

1,27

1016

12.

Klientu apkalpošanas operators

4222 04

480

600

1

600

 13. Konditora palīgs  7512 10  480  600  1,9  714
14.

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

7212 05

480

600

2,9

1740

 15.

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)

7212 06

480

600

2,9

1740

 16.

Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)

7212 07

480

600

2,9

1740

17. Pavāra palīgs 9412 01 480  600  1,9  714
18.

Rokas lokmetinātājs (MMA)

7212 04

480

600

2,9

1740

19.

Sausās būves montētājs

7111 04

640

800

1,27

1016

20. Skārdnieks 7213 02 960  1220  1,35 1647
21.

Šuvējs

7531 01

640

800

1,04

832

 * 2007. gada 2.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.655 „Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo”
** nepieciešama izglītojamā iepriekšējā izglītība nozarē (izglītību apliecinošs dokuments) vai darba pieredze būvniecībā (izziņa no darba devēja)

Nr. p.k.

Iegūstamā profesionālā kvalifikācija

LR Profesiju klasifikatora kods

Izglītības programmas kopējais mācību stundu skaits

Kupona bāzes vērtība
(EUR)

Koeficients atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem*

Maksimālās kopējās Apmācību izmaksas vienai personai par visu apmācību periodu (EUR)

1.

Būvizstrādājumu galdnieks

7115 09

960

1220

1,43

1744,6

2.

Datorsistēmu
tehniķis

3513 01

960

1220

1,28

1561,6

3.

Elektrotehniķis

3113 02

960

1220

1,21

1476,2

4.

Ēku būvtehniķis **

3112 02

960

1220

1,27

1549,4

5.

Loģistikas darbinieks

3339 16

960

1220

1,00

1220

6. Maiznieks 7512 01 640 800 1,19 952
7.

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks

3339 18

960

1220

1,00

1220

 8. Namdaris  7115 01

960

1220

1,27

1549.4

 9. Pārtikas produktu ražošanas tehniķis 3119 20  960  1220 1,19 1451,8
10.

Remontatslēdznieks

7223 02

960

1220

1,35

1647

* 2007. gada 2.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.655 „Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo”
** nepieciešama izglītojamā iepriekšējā izglītība nozarē (izglītību apliecinošs dokuments) vai darba pieredze būvniecībā (izziņa no darba devēja)

Nr. p.k.

Profesionālās pilnveides programmas un/vai kopas nosaukums

 

Mācību stundu
skaits

Prasības
iepriekšējai izglītībai izglītojamajam

Kupona bāzes vērtība (EUR)

Koeficients
atbilstoši
Ministru
kabineta noteikumiem*

Maksimālās kopējās izmaksas vienai personai par visu Apmācību periodu (EUR)

1.

Ēku siltināšana

No 160 līdz
320 stundām

profesionālā izglītība nozarē

400

1,27

508

2.

Grāmatvedība

No 160 līdz
320 stundām

profesionālā izglītība nozarē

400

1

400

3.

Mazā biznesa organizēšana

No 160 līdz
320 stundām

vidējā

400

1

400

4.

Praktiskais mārketings

No 160 līdz
320 stundām

vidējā

400

1

400

5.

Projektu vadība

No 160 līdz 320 stundām

vidējā

400

1

400

6. Sanitārtehnisko iekārtu montēšana

160

pamatizglītība

400

1,27

508

7.

Siltumiekārtu apkalpošana

160

pamatizglītība

400

1,27

508

* 2007. gada 2.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.655 „Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo” 

Nr. p.k.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas nosaukums**

Mācību stundu skaits

Kupona bāzes vērtība (EUR)

Koeficients atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem***

Maksimālās kopējās izmaksas vienai personai par visu Apmācību periodu (EUR)

1.

Agile projektu vadība

No 160 līdz 320 stundām

400

1.28

512

2.

Elektroniskā komercija uzņēmējdarbības attīstībai (bez priekšzināšanām)

No 160 līdz 320 stundām

400

1.28

512

3.

Elektroniskā komercija uzņēmējdarbības attīstībai (ar priekšzināšanām)

No 160 līdz 320 stundām

400

1.28

512

4.

Efektīvs darbs ar Microsoft  Excel, datu analīze un vizualizācija

 (ar priekšzināšanām)

No 160 līdz 320 stundām

400

1.28

512

5.

Efektīvs darbs ar Microsoft  Excel, datu analīze un vizualizācija

(bez priekšzināšanām)

No 160 līdz 320 stundām

400

1.28

512

6.

IT datu drošība un personas datu aizsardzība (ar priekšzināšanām)

No 160 līdz 320 stundām

400

1.28

512

7.

IT pakalpojumu un infrastruktūras pārvaldības procesu organizēšana un uzturēšana

No 160 līdz 320 stundām

400

1.28

512

8.

3D printēšanas tehnoloģijas un to praktiskais pielietojums (ar priekšzināšanām)

No 160 līdz 320 stundām

400

1.28

512

9.

Datu analīze un pārskatu sagatavošana finanšu vadības lēmumu pieņemšanā

No 160 līdz 320 stundām

400

1.28

512

10.

Informācijas tehnoloģiju izmantošana finanšu pārskatu gatavošanai un finanšu plānošanai

No 160 līdz 320 stundām

400

1.28

512

* Profesionālās pilnveides izglītības programmas, kuras var īstenot gan klātienē, gan attālināti tiešsaistē.

** Profesionālās pilnveides izglītības programmas piederīgas pie izglītības tematiskās jomas - “Datorika”.

*** 2007. gada 2. oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.655 „Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo”.

Nr. p.k.

Sociālās un profesionālās pamatprasmes

(neformālās izglītības programmas)

Mācību stundu skaits

Latviešu valoda (bez starpniekvalodas)

1.

Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim

150

2.

Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim

150

3.

Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim

150

4.

Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim (ar angļu pamatvalodu)

150

5.

Latviešu valoda bez starpniekvalodas atbilstoši pamatzināšanu līmenim (A1 valodas prasmes līmenis)

120

6.

Latviešu valoda bez starpniekvalodas atbilstoši pamatzināšanu līmenim (A2 valodas prasmes līmenis)

120

7.

Latviešu valoda bez starpniekvalodas atbilstoši vidējam līmenim (B1 valodas prasmes līmenis)

120

8.

Latviešu valoda bez starpniekvalodas atbilstoši vidējam līmenim (B2 valodas prasmes līmenis)

120

9.

Latviešu valoda bez starpniekvalodas atbilstoši augstākajam līmenim (C1 valodas prasmes līmenis)

120

10.

Latviešu valoda bez starpniekvalodas atbilstoši augstākajam līmenim (C2 valodas prasmes līmenis)

120

Svešvalodas (saziņa svešvalodās)

11.

Angļu valoda (bez priekšzināšanām)

150

12.

Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)

100

13.

Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)

100

14.

Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)

100

15.

Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate)

100

16.

Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate)

150

17.

Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Advanced)

150

18.

Vācu valoda (bez priekšzināšanām)

150

19.

Vācu valoda (ar priekšzināšanām)

100

20.

Krievu valoda (bez priekšzināšanām)

150

21.

Krievu valoda (ar priekšzināšanām)

100

22.

Franču valoda (bez priekšzināšanām)

150

23.

Zviedru valoda (bez priekšzināšanām)

150

24.

Norvēģu valoda (bez priekšzināšanām)

150

Datorzinības (digitālās prasmes)

25.

Datorzinības (bez priekšzināšanām)

120

26.

Datorzinības (ar priekšzināšanām)

120

27.

AutoCAD

150

28.

Corel Draw Graphics

120

29.

Web risinājumu izstrāde

120

30.

Personālo datoru operētājsistēmu un lietojumprogrammu instalēšana, konfigurēšana un uzturēšana

120

31.

Darbs ar biroja programmatūras pakotni OpenOffice

120

32.

Datorprasmes grāmatvedībā (programma Jumis)

120

33.

Datorprasmes grāmatvedībā (programma 1C Grāmatvedība)

150

34.

Datorprasmes grāmatvedībā (programma Horizon vai Bilance)

150

35.

Digitālais mārketings

120

36.

Finanšu datu analīze un pārskatu sagatavošana Excel programmā

120

37.

Jaunākās prezentāciju sagatavošanas metodes

120

Nr. p.k.

Izglītības programmas

Mācību stundu skaits

Transportlīdzekļu (t.sk. Traktortehnikas) vadīšana

1.

"C" kategorijas autovadītājs ar iepriekš iegūtu "B" kategoriju

128

2.

„C” kategorijas autovadītājs ar iepriekš iegūtu "C1" kategoriju

108

3.

„C” kategorijas autovadītājs ar iepriekš iegūtu "D1" kategoriju

108

4.

"D" kategorijas autovadītājs ar iepriekš iegūtu "C1" kategoriju

118

5.

"D" kategorijas autovadītājs ar iepriekš iegūtu "D1" kategoriju

118

6.

"D" kategorijas autovadītājs ar iepriekš iegūtu "C" kategoriju

98

7.

"CE" kategorijas autovadītājs ar iepriekš iegūtu "C" kategoriju

95

8.

"C1E" kategorijas autovadītājs ar iepriekš iegūtu "C1" kategoriju

95

9.

"DE" kategorijas autovadītājs ar iepriekš iegūtu "D" kategoriju

90

10.

"D1E" kategorijas autovadītājs ar iepriekš iegūtu "D1" kategoriju

90

11.

“TR1” kategorijas traktortehnikas “Traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas ar pilnu masu līdz 7500 kilogramiem”

96,5

12.

“TR2” kategorijas traktortehnikas “Visi traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas”

96,5

13.

“TR3” kategorijas traktortehnikas “Meža mašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas”

77

14.

“TR4” kategorijas traktortehnikas “Ceļu būves mašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas”

99

Nr.

Pakalpojuma veids

Pakalpojuma nosaukums

Apjoms akad. st. (45 min)

1. Saziņa valsts valodā

1.1.

kurss

Valsts valodas prasmju attīstīšana

56

1.2.

kurss

Lietišķās rakstības prasmes, dokumentu izstrāde un lietvedības organizēšana

40

2. Komunikāciju prasmes

2.1.

kurss

Lietišķo attiecību kultūra un sarunu vadīšana

40

2.2.

kurss

Publiskā uzstāšanās un efektīvas prezentācijas metodes

40

3. Digitālās prasmes

3.1.

kurss

Ievads darbam ar datoru un internetu

40

3.2.

kurss

Datu drošība un aizsardzība. Autortiesību aizsardzība, strādājot tīmeklī

40

4. Sociālās un pilsoniskās prasmes

4.1.

kurss

Darba un sociālās tiesības

24

4.2.

kurss

Darba aizsardzības pamati

24

4.3.

kurss

Veselības veicināšana un stresa mazināšana

40

4.4.

e-apmācība

Finanšu pratība

5

4.5.

e-apmācība

Motivācijas vēstules sagatavošana un sagatavošanās darba intervijai

8

5. Citas prasmes

5.1.

kurss

Periodiskā apmācība autovadītājiem (kods 95)

35

5.2.

kurss

Asistents-pavadonis personai ar invaliditāti

24

5.3.

kurss

Pamatzināšanas metālapstrādē

32

5.4.

kurss

Pamatzināšanas poligrāfijā

40

5.5.

kurss

Pamatzināšanas elektrotehnikā

40

5.6.

kurss

Pamatzināšanas kokapstrādē

40