Vēlos pieteikties mācībām pasākumā “Atbalsts programmu apguvei apvērto tiešsaistes kursu platformās”.
Maksimums 1 failu. 20 MB limits Atļautie veidi: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.

1. Esmu informēts/a, ka:

1.1. manu personas datu apstrādes pārzinis ir Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA), reģ. Nr. 90001634668, Kr. Valdemāra iela 38, k-1, Rīga, LV-1010, kontaktinformācija: pasts@nva.gov.lv, tālr. 67021706, datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: das@nva.gov.lv.

1.2. NVA manus personas datus apstrādās normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildei nodarbinātības veicināšanas jomā.

1.3. NVA personas datu apstrādi galvenokārt veic uz šādiem juridiskajiem pamatiem:

a) uz Aģentūru attiecināma juridiska pienākuma izpilde;

b) lai izpildītu uzdevumu, ko Aģentūra veic sabiedrības interesēs;

Juridiskais pienākums un sabiedrības interese pamatā noteiktas Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā un Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumos Nr.172 “Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas noteikumi”.

1.4. šī pieteikuma ietvaros NVA manus personas datus apstrādās nolūkā izvērtēt manu atbilstību pasākuma “Atbalsts programmu apguvei atvērto tiešsaistes kursu platformās” pilotprojektā “Nākotnes prasmju iniciatīva” mērķa grupai, kā arī  iesaistei pasākumā.

2. Apliecinu, ka esmu iepazinies/-usies ar papildu informāciju par personas datu apstrādi NVA Privātuma politikā, kas pieejama NVA tīmekļa vietnē www.nva.gov.lv sadaļā “Privātuma politika” vai NVA filiālē.