Kur vēl var vērsties pēc konsultācijām un informācijas par nepieciešamajām darbībām, atgriežoties Latvijā?

Pie Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas (VARAM) reģionālajiem remigrācijas koordinatoriem https://www.paps.lv/sazinai/, kuru galvenais uzdevums ir sagatavot personalizētu informācijas piedāvājumu atbilstoši potenciālā remigranta interesēm, kā arī palīdzēt atgriezties Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes, iesaistīties vietējā sabiedrībā un darba tirgū. Remigrācijas koordinatori var piedāvāt informāciju par pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem, uzņēmējdarbības un nodarbinātības iespējām, dzīvesvietu piedāvājumiem, citiem pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem.

 Ārlietu ministrijas mājaslapā ir pieejama informācija par latviešu valodas apguves iespējas:

Ekonomikas ministrija ir izveidojusi infografiku „Atgriešanās Latvijā: Kur atrast atbildes uz svarīgiem jautājumiem”.

Ekonomikas ministrijas Facebook lapā „Atbalsts uzņēmējiem" publicēta informācija par pieejamo valsts atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Informācija par Latvijas pilsonības reģistrācijas kārtību un dubultpilsonības pieļaujamību izlasāma Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapas sadaļā Dubultpilsonība un pilsonības reģistrācija.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojums „Latvijas pilsonības iegūšanas ceļvedis – konsultants”, kurš ļauj jebkuram, neatkarīgi no atrašanās vietas, uzzināt par iespējām kļūt par Latvijas pilsoni, kā arī uzzināt, kas jādara un kādi dokumenti ir nepieciešami pilsonības iegūšanai.