Lai piedalītos NVA īstenotajos mūžizglītības pasākumos, Jums jāizpilda tests - Prasmju novērtēšana.

Lai aizpildītu testu un saglabātu testa rezultātus, Jums jāautorizējas vietnē http://testi.ekarjera.lv izmantojot www.latvija.lv autentifikācijas līdzekļus. 

Maksimums 1 failu. 20 MB limits Atļautie veidi: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip, edoc.
 • 1_1_M_Mobilo lietojumu izstrāde Android platformai
 • 1_2_M_Mobilo lietojumu programmēšanas pamati
 • 1_3_M_Praktiskās programmēšanas pamati JavaScript valodā
 • 1_4_M_Praktiskās programmēšanas pamati Python valodā
 • 1_5_M_Programmēšanas pamati C valodā
 • 1_6_M_Programmēšanas pamati C++
 • 1_7_M_Programmēšanas pamati HTML, CSS un JavaScript valodās
 • 1_8_M_Programmēšanas pamati JavaScript valodā
 • 1_9_M_Programmēšanas pamati Java valodā (bez priekšzināšanām programmēšanā)
 • 1_10_M_Programmēšanas pamati JavaScript un HTML valodā
 • 1_11_M_Programmēšanas pamati JavaScript valodā (bez priekšzināšanām programmēšanā)
 • 1_12_M_Programmēšanas pamati PHP un SQL valodā
 • 1_13_M_Programmēšanas pamati Python valodā
 • 1_14_M_Programmēšanas pamati Python valodā (bez priekšzināšanām programmēšanā)
 • 1_15_M_Programmēšanas pamati VBA Microsoft Excel vidē
 • 1_16_M_Programmēšanas valoda Python un C++ kontrolleru vadībai
 • 1_17_M_Programmēšanas valodas C/C++
 • 1_18_M_Programmēšanas valodas Java pamati
 • 1_19_M_Programmēšanas valodas Phyton pamati
 • 1_20_M_Python programēšanas pamati
 • 1_21_M_Web programmēšana
 • 1_22_M_Web programmēšanas pamati (HTML, PHP, JavaScript)
 • 1_23_M_Programmēšanas pamati Java valodā
 • 1_24_M_Programmēšanas pamati Visual Basic valodā
 • 1_25_M_Programmēšanas pamati Arduino valodā
 • 1_27_M_MS Excel Visual Basic for application (VBA) programmēšanas pamati
 • 1_28_M_Programmēšanas pamati  C# valodā
 • 1_29_M_Programmēšanas pamati HTML, CSS, JS, Python valodā
 • 1_30_M_Programmēšanas pamati Java valodā, Python valodā, JavaScript valodā
 • 2_1_M_Ievads programmatūras testēšanā
 • 2_2_M_IT testēšanas pamati
 • 2_3_M_Programmatūras testēšanas pamati
 • 3_1_M_Atskaišu veidošana ar Power BI rīku
 • 3_2_M_Atskaišu veidošana un darbs ar datiem MS Excel programmā
 • 3_3_M_Datu analīze ar Microsoft Excel un Power BI
 • 3_4_M_Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar MS Excel, lietpratējiem (2.līmenis)
 • 3_5_M_Datu analīze un vizualizācija Microsoft Excel  un Power Bi vidē
 • 3_6_M_Datu analīze un vizualizācija, rezultātu tulkošana un pārskatu sagatavošana MS Excel
 • 3_7_M_Datu analīze un vizualizēšana ar Excel  data model
 • 3_8_M_Datu apstrāde ar Power Query rīku
 • 3_9_M_Datu apstrāde ar PowerBI
 • 3_10_M_Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel
 • 3_11_M_Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar DAX
 • 3_12_M_Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel (bez priekšzināšanām)
 • 3_13_M_Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel un Power BI
 • 3_14_M_Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel un Power BI (ar priekšzināšanām)
 • 3_15_M_Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel un PowerPoint
 • 3_16_M_Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Microsoft Power BI
 • 3_17_M_Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Python
 • 3_18_M_Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar R
 • 3_19_M_Datu apstrāde, analīze un vizualizācija BIM procesos
 • 3_20_M_Datu apstrāde, analīze un vizualizācija izklājlapās (Ms Excel, Google Tabs)
 • 3_21_M_Datu apstrāde, analīze un vizualizācija Microsoft Excel vidē
 • 3_22_M_Datu izgūšanas pamati ar Microsoft SQL
 • 3_23_M_Datu kvalitātes noteikšana, interpretācija un pielietojums
 • 3_24_M_DAX pamati un biežāk lietotie aprēķinu šabloni
 • 3_25_M_DAX valodas pamati datu apstrādei
 • 3_26_M_Efektīvs darbs ar Microsoft Excel, datu analīze un vizualizācija
 • 3_27_M_Elektronisko dokumentu izstrāde un pārvaldība
 • 3_28_M_Finanšu datu analīze un pārskatu sagatavošana MS Excel programmā
 • 3_29_M_Mūsdienu datu analītika
 • 3_30_M_Programmēšana Python valodā datu analītiķiem
 • 3_31_M_Python programmēšanas valodas lietojums datu analīzē
 • 3_33_M_Datu apstrāde ar MS Excel
 • 3_34_M_Datu apstrāde, analīze un vizualizācija, izmantojot Microsoft Office un Microsoft Office 365
 • 3_35_M_Mākslīgā intelekta rīki un to pielietojums
 • 4_1_M_Datu izgūšana. Kursori
 • 4_2_M_Datu izgūšanas pamati ar Microsoft SQL
 • 4_3_M_Datu izgūšanas pamati ar SQL
 • 4_4_M_Microsoft SQL Server datu bāzes administrēšana un vaicājumu veidošanas pamati
 • 4_5_M_Python valodas lietojums datu izguvei no tīmekļvietnēm (WEB scraping)
 • 4_6_M_Relāciju datu bāzu sistēmas
 • 4_7_M_Tīmekļa skrāpēšanas tehnoloģijas ar Python bibliotēkām
 • 4_8_M_Datu izgūšana ar SQL no MySQL un citām datu bāzēm
 • 4_9_M_PostgreSQL
 • 5_1_M_BIM pamati
 • 5_2_M_Digitālā personāla resursu vadība
 • 5_3_M_Digitālā transformācija
 • 5_4_M_Digitālā transformācija -lietišķo digitālo prasmju apguvē biroja darbā
 • 5_5_M_Digitālā transformācija mācību iestādēs
 • 5_6_M_Digitālā transformācija-lietišķās digitālās prasmes
 • 5_7_M_Digitālā transformācijas ieviešana uzņēmumos
 • 5_8_M_Digitālās transformācijas veicināšanas metodes un paņēmieni
 • 5_9_M_Digitālo risinājumu pielietošana mūsdienīgu procesu transformācijai
 • 5_10_M_KNX projekta izstrāde ar ETS6 programmēšanas rīku
 • 5_11_M_Programmējamo Loģisko kontrolleru (PLC) programmēšana ar digitālo programmēšanas rīku Zelio Soft 2
 • 5_12_M_Programmējamo Loģisko kontrolleru (PLC) programmēšana ar digitālo programmēšanas rīku Zelio Soft 2 attālināti
 • 5_13_M_Rūpnieciskā tipa kontrolleru un operatoru vizualizācijas paneļu sistēmu (PLC un HMI) programmēšana ar EcoStruxure Machine Expert – Basic, Vijeo designer un So SoSafe Configurable programmēšanas rīkiem
 • 5_14_M_Digitālā biroja darba vadība
 • 5_17_M_Digitālās transformācijas procesu vadība
 • 5_18_M_Elektrodzinēju frekvenču pārveidotāju parametru un darba režīmu iestatīšana ar digitālo programmēšanas rīku SoMove
 • 5_19_M_Elektroinstalācijas un sadalņu konfigurēšana ar digitālajiem programmēšanas rīkiem EcoStruxure Power Design - Ecodial un EcoStruxure Power Build - Rapsody
 • 5_20_M_Iekšējo elektrotīklu dokumentācijas noformēšana, izmantojot CAD sistēmas programmēšanas rīku - ZWCAD
 • 5_21_M_Mākoņtehnoloģiju izmantošana darbam attālināti un klātienē
 • 5_22_M_Mākslīgā intelekta (ChatGPT un citu robotizētu) rīku izmantošana ikdienā un uzņēmējdarbībā
 • 5_23_M_Programmējamo Loģisko kontrolieru (PLC) programmēšana ar digitālo programmēšanas rīku Codesys 3.5
 • 5_24_M_Apsardzes un ugunsdrošības iekārtu uzstādīšana, izmantojot Fire Expert un Security Expert datorprogrammas
 • 6_1_M_Agile darbinieku grupas projektu vadība ar Atlassian Jira
 • 6_2_M_Agile projektu vadība ar Atlassian Jira Kanban
 • 6_3_M_Agile projektu vadība ar Microsoft Project
 • 6_4_M_Agile projektu vadība ar Scrum
 • 6_5_M_Agile, Scrum, Lean un Kanban projektu vadība digitālajā vidē (Asana, Jira, Wrike u.c.rīkiem)
 • 6_6_M_Digitālie rīki Jira, Confluence un Trello Agile projektu vadībai
 • 6_7_M_Digitālie rīki projektu vadībā ar Agile, Scrum, Lean, Kanban u.c.
 • 6_8_M_IT projektu vadība
 • 6_9_M_MS Project iesācējiem un ES projektu sagatavošana
 • 6_10_M_Projektu vadība ar Microsoft Project
 • 6_11_M_Projektu, procesu, produktu vadība un metodes. Agile, Scrum, Lean, Kanban
 • 6_15_M_Dizaina domāšana, IT projektu produktu un procesu vadība ar Agile, Scrum, Lean, Kanban
 • 6_16_M_Projektu vadība ar Agile Scrum un citām metodēm
 • 7_1_M_Informācijas sistēmu (IS) izsrādes tehnoloģijas
 • 7_2_M_Informācijas sistēmu prasību analīze
 • 7_3_M_Informācijas sistēmu prasību analīze un vadība
 • 7_4_M_Informācijas sistēmu prasību analīze un vadība. Sistēmanalītiķis
 • 7_5_M_ITIL 4.0
 • 8_1_M_Grafiskais dizains digitālajai videi
 • 8_2_M_Lietotāja saskarnes (UI) un lietotāja pieredzes (UX) dizaina izstrāde
 • 8_3_M_Lietotāja saskarnes (UI) un lietotāja pieredzes (UX) dizains
 • 8_4_M_Lietotāju pieredzes izmantošana digitālajā mārketingā
 • 8_5_M_UI/UX dizains
 • 8_6_M_UI/UX Lietotāja saskarnes un lietotāja pieredzes dizains
 • 8_7_M_WEB dizaina (UI/UX) pamati
 • 9_1_M_Devops  principi un prakses
 • 9_2_M_DevOps  risinājumu plānošana un ieviešana
 • 9_3_M_DevOps pamatprincipi un labās prakses
 • 9_4_M_DevOps- programmatūras iztrādes metode
 • 10_1_M_Digitāla marketinga analīze ar Google Ads un Google Analytics
 • 10_2_M_Digitālais mārketings un datu analīze izmantojot Google Ads un Google Analytics
 • 10_3_M_Digitālais mārketings un digitālās sabiedriskās attiecības
 • 10_4_M_Digitālā mārketinga analīze ar Google Analytics, Google Ads un citiem rīkiem
 • 10_5_M_Digitālā mārketinga analīze ar Google Ads
 • 10_6_M_Digitālā mārketinga analīze ar Google Analytic
 • 10_7_M_Digitālā mārketinga analīze ar Google Analytics (GA) un Google Data Studio (DS)
 • 10_8_M_Digitālā mārketinga analīze ar Google Analytics 4 (GA4)
 • 10_9_M_Digitālā mārketinga analīze ar Google Analytics rīkiem
 • 10_10_M_Digitālā mārketinga analīze ar Google Analytics, Google Data Studio, Google Ads
 • 10_11_M_Digitālā mārketinga analīze ar Google Data Studio
 • 10_13_M_Digitālā mārketinga analīze ar META Ads
 • 10_14_M_Digitālā mārketinga analīzes Google rīku praktiskais pielietojums
 • 10_15_M_Digitālā mārketinga pamati  un Linkedin
 • 10_16_M_Digitālā mārketinga rezultātu mērīšana un analīze
 • 10_17_M_Google Ads  un WEB datu analītika
 • 10_18_M_Google Ads un citi digitālie rīki
 • 10_19_M_ Google Analytics un Google Ads digitālā mārketinga stratēģija
 • 10_20_M_IKT pielietojums digitālā mārketinga stratēģiju izstrādē
 • 10_21_M_Digitālā mārketinga rīki Google Ads un Google Analytics
 • 11_1_M_E- komercija WooCommerce un Shopify vidē
 • 11_2_M_E-komercija
 • 11_3_M_E-komercija ar  Ecwid
 • 11_4_M_E-komercija ar  Shopify
 • 11_5_M_E-komercija ar  WooCommerce
 • 11_6_M_E-komercija ar Shopify un Etsy
 • 11_7_M_E-komercija ar WooCommerce
 • 11_8_M_E-komercija ar WooCommerce un Shopify
 • 11_9_M_E-komercija platformā Shopify
 • 11_10_M_E-komercija un multifunkcionālās platformas "Mozello", "Shopify",  "Amazon", "Etsy"
 • 11_11_M_E-komercijas būtība, pamati, lai uzsāktu tirdzniecību tīmeklī
 • 11_12_M_E-komercijas iespejas
 • 11_13_M_E-komercijas īstenošanas uzsākšana un aktuālākās tehnoloģijas
 • 11_14_M_E-komercijas mājas lapas izveide izmantojot Mozello, WooCommerce, ETSY
 • 11_15_M_E-komercijas pamati Ecwid platformā
 • 11_16_M_E-komercijas vietnes izveide
 • 11_17_M_Mājas lapas izveide programmā Shopify
 • 12_1_M_Efektīvi digitālā mārketinga pamatrīki
 • 12_2_M_Facebook un Instagram rīki uzņēmuma mārketinga attīstīšanai
 • 12_3_M_Sociālo mediju mārketings ar Facebook; Instagrm; LinkedIn; Youtube; Twitter;  Google My Business
 • 12_4_M_Sociālo tiklu mārketings ar Facebook biznesa veicināšnai
 • 12_5_M_ Sociālo tīklu mārketings  (Instagram, Twitter, Facebook,  YouTube)
 • 12_6_M_Sociālo tīklu mārketings ar  META ads
 • 12_7_M_Sociālo tīklu mārketings ar Facebook
 • 12_8_M_Sociālo tīklu mārketings ar Facebook un Instagram
 • 12_9_M_Sociālo tīklu mārketings ar Facebook, Instagram un LinkedIn
 • 12_10_M_Sociālo tīklu mārketings ar Facebook, Instagram
 • 12_11_M_Sociālo tīklu mārketings ar Facebook, Instagram, Twitter
 • 12_12_M_Sociālo tīklu mārketings ar Facebook, Meta Business Suite, Instagram
 • 12_13_M_Sociālo tīklu mārketings ar Instagram
 • 12_14_M_Sociālo tīklu mārketings ar Instagram biznesa veicināšanai
 • 12_15_M_Sociālo tīklu mārketings ar Instagram
 • 12_16_M_Sociālo tīklu mārketings Facebook un Instagram
 • 12_17_M_Sociālo tīklu mārketings un adiministrēšana ar Meta Business Suite
 • 12_18_M_Sociālo tīklu mārketings un platformas "Facebook", "Instagram", "LinkedIn", "Youtube" un citas
 • 12_19_M_Sociālo tīklu un digitālā mārketinga stratēģija Facebook
 • 12_20_M_Sociālo tīklu un digitālā mārketinga stratēģija Facebook , Instagram
 • 12_21_M_Video un foto veidošana Facebook un Instagtram
 • 12_23_M_Video un video prezentāciju veidošana sociālajos tīklos
 • 12_24_M_Sociālo tīklu mārketings ar Facebook un mesendžeriem
 • 13_1_M_Tīmekļa vietņu izstrāde ar WIX
 • 13_2_M_Tīmekļa vietņu izstrāde
 • 13_3_M_Tīmekļa vietņu izstrāde (WIX, Mozello, WordPress)
 • 13_4_M_Tīmekļa vietņu izstrāde ar “WIX”, “WordPress”, “Joomla!” “Drupal”
 • 13_5_M_Tīmekļa vietņu izstrāde ar Drupal
 • 13_6_M_Tīmekļa vietņu izstrāde ar Joomla!
 • 13_7_M_Tīmekļa vietņu izstrāde ar WIX un Mozello
 • 13_7_M_Tīmekļa vietņu izstrāde ar WordPress
 • 13_9_M_Tīmekļa vietņu izstrāde ar WordPress rīkiem
 • 13_10_M_Tīmekļa vietņu izstrāde izmantojot PHP valodu
 • 13_11_M_Tīmekļa vietņu izstrāde tiešsaistē bezmaksas platformā WIX
 • 13_12_M_Tīmekļa vietņu izstrāde tiešsaistē bezmaksas platformās Mozello un Finepage
 • 13_13_M_Tīmekļa vietņu izstrāde un tiešsaistes platformas "Mozello","Wordpress","Wix" un citas
 • 13_14_M_Tīmekļa vietņu izstrāde WordPress vidē
 • 13_15_M_Tīmekļa vietņu izveidošana bezmaksas tīmekļa platformās
 • 13_16_M_Tīmekļu vietņu izstrāde ar WIX un Joomla!
 • 13_17_M_Tīmekļu vietņu izstrāde ar WIX un WordPress
 • 13_22_M_Tīmekļa vietņu izstrāde ar HTML, CSS, Javascript
 • 13_23_M_Tīmekļa vietņu izstrāde ar satura vadības sistēmu "Joomla", "WordPress"
 • 14_1_M_Dizaina domāšana
 • 14_2_M_Dizaina domāšana produktu izstrādē
 • 14_3_M_Dizaina domāšana un ideju menedžments
 • 14_4_M_Dizaina domāšana uzņēmējdarbībā
 • 14_5_M_Dizaina domāšanas datorprasmes
 • 14_6_M_Dizaina domāšanas tiešsaistes rīki
 • 14_7_M_Dizaina domāšana produktu un pakalpojumu izstrādē
 • 14_8_M_Produktu dizains
 • 15_1_M_Attālināta biroja darba organizēšana un vadīšana
 • 15_2_M_Digitālās prasmes  darbā ar Microsoft 365
 • 15_3_M_Digitālās prasmes darba vajadzībām
 • 15_4_M_Digitālās prasmes personām ar priekšzināšanām
 • 15_5_M_Google iespējas un rīki sadarbībai un komunikācijai
 • 15_6_M_Google rīki darba organizēšanai tiešsaistē un sadarbībai programmā: dokumenti, izklājlapas, veidlapas, prezentācijas, Disks, Keep, Chat, Spaces, Meet, Suit)
 • 15_7_M_Google rīki sadarbībai un komunikācijai
 • 15_8_M_Microsoft Office 365  un Google rīki sadarbībai un komunikācijai
 • 15_9_M_Microsoft Office 365 un Google pakalpojumu izmantošana kopdarbībai tiešsaistes vidē
 • 15_10_M_Microsoft Office 365 un Google rīku risinājumi sadarbībai un komunikācijai
 • 15_11_M_Microsoft Office 365, Google rīku , Outlook iespējas sadarbībai un komunikācijai
 • 15_12_M_Personiskā tēla veidošana digitālā vidē
 • 15_13_M_Sadarbība un komunikācija digitālajā vidē Google
 • 15_14_M_Sadarbība un komunikācija digitālajā vidē “Microsoft Office 365”
 • 15_15_M_Sadarbība un komunikācija Google vidē
 • 15_18_M_Digitālās komunikācijas pamatprasmes darbā ar Microsoft Office 365
 • 15_19_M_Google lietotnes efektīvai komunikācijai un sadarbībai
 • 15_20_M_Mākslīgā intelekta rīki radošā procesā
 • 15_21_M_Saprotama un efektīva komunikācija digitālajā vidē
 • 16_1_M_2D un 3D projektēšana ar AutoCAD programmas palīdzību
 • 16_2_M_3D dizains
 • 16_3_M_3D drukas digitālie rīki projektēšanai
 • 16_4_M_3D grafiskās projektēšanas rīks AutoCad
 • 16_5_M_3D modelēšana ar SketchUp
 • 16_6_M_3D modelēšana Inventor vidē
 • 16_7_M_3D projektēšana ar Autodesk Revit
 • 16_8_M_AutoCad
 • 16_9_M_AutoCad pamati (projektēšanā un dizainā)
 • 16_10_M_Autodesk Inventors, kā SolidWorks alternatīva 3D modelēšanai un projektēšanai
 • 16_11_M_Automatizētās projektēšanas sistēma Autodesk Inventor Professional
 • 16_12_M_Datorizētais un digitālais 3D grafiskās projektēšanas rīks SketchUp
 • 16_13_M_Datorizētie un digitālie 3D grafiskās projektēšanas rīki Adobe Illustrator
 • 16_14_M_Datorizētie un digitālie 3D grafiskās projektēšanas rīki AutoCad
 • 16_15_M_Datorizētie un digitālie 3d grafiskās projektēšanas rīki AutoCad un Revit
 • 16_16_M_Datorizētie un digitālie 3D grafiskās projektēšanas rīki AutoCad un SketchUp
 • 16_17_M_Datorizētie un digitālie 3D grafiskās projektēšanas rīki Revit
 • 16_18_M_Datorizētie un digitālie 3D grafiskās projektēšanas rīki SketchUp
 • 16_19_M_Datorizētie un digitālie grafiskās projektēšanas rīki AutoCad
 • 16_20_M_Datorizētie un digitālie rīki 3D grafiskās projektēšanas rīki Revit
 • 16_21_M_Datorprogrammas interjera noformejumam (Sweet Home 3D, Sketch Up, Corel Draw)
 • 16_22_M_Digitālais 3D grafiskās  programmēšanas rīks AutoCad
 • 16_23_M_Digitālie grafiskās projektēšanas rīki AutoCAD
 • 16_24_M_Digitālie elektrisko shēmu izstrādes rīki sPlan7.0 un apgaismojuma projektēšanas rīki DIALux attālināti
 • 16_25_M_Divdimensiju (2D) projektēšanas un trīsdimensiju (3D) modelēšanas tehnoloģija programmā AutoCAD
 • 16_26_M_No plakanā rasējuma līdz telpiskiem objektiem AutoCAD vidē
 • 16_27_M_No vienkāršas figūras līdz sarežģītam rasējumam 2D AutoCAD vidē
 • 16_28_M_Parametriskā 3D ģeometriskā modelēšana, vizualizācija ar SolidWorks
 • 16_29_M_Projektēšanas automatizācija uz AutoCAD un Inventor pamata
 • 16_30_M_Telpas vai dārza projektēšana ar SketchUp
 • 16_31_M_Telpisko objektu projektēšana 3D AutoCAD vidē
 • 16_32_M_AutoCAD lietpratējiem
 • 16_36_M_Apgaismojuma projektēšanas rīks DIALux
 • 16_38_M_Digitālie elektrisko shēmu izstrādes rīki ZWCad
 • 16_39_M_Programmēšanas pamati ar programmas stimulatoru PLC-Zelio Soft
 • 16_40_M_Digitālie programmēšanas pamati KNX projekta izstrādē ETS6 programmēšanas rīku
 • 16_41_M_Autodesk Revit pamatprasmes
 • 16_42_M_Datorizētais un digitālais 3D grafiskās projektēšanas rīks "3Ds Max"
 • 16_43_M_3D projektēšanas un bezmaksas programmatūru lietošanas pamati ar printēšanas iespēju
 • 16_45_M_Digitālais elektrisko shēmu izstrādes rīks sPlan7.0
 • 16_46_M_Objektu modelēšana 3D drukas tehnoloģiju nozarē un tā produktu komercializācija
 • 17_1_M_Digitālās prasmes senioriem
 • 17_2_M_Digitālie risinājumi: E-paraksts un E-adrese. Digitāla saziņa ar valsti
 • 17_3_M_Elektroniskais paraksts un ar to saistītie pakalpojumi
 • 17_4_M_Elektroniskais paraksts un citi e-pakalpojumi
 • 17_5_M_Elektroniskais paraksts un citi e-pakalpojumi, e-platformas
 • 17_6_M_Elektroniskais paraksts un citu e-pakalpojumu lietošana
 • 17_7_M_Elektroniskais paraksts un e- pakalpojumu izmantošana elektroniskajā saziņā
 • 17_8_M_Elektroniskais paraksts un elektroniskā identitāte
 • 17_9_M_Elektroniskais paraksts un e-pakalpojumu izmantošana
 • 17_10_M_E-pakalpojumi
 • 17_11_M_E-pakalpojumi dokumentu aprites nodrošināšanai un uzskaitei e-vidē
 • 17_12_M_E-pakalpojumi ikdienai un biznesam
 • 17_13_M_E-pakalpojumi valsts un pašvaldību institūcijās
 • 17_14_M_E-pakalpojumu lietošana
 • 17_15_M_E-pakalpojumu un e-paraksta izmantošana
 •  17_16_M_Digitālās pamatprasmes ikdienā lietojamo e- pakalpojumu izmantošanai
 • 17_17_M_Elektroniskais paraksts, E-adrese un citi e-pakalpojumi
 • ​​18_1_M_Vizuālo materiālu izstrāde, izmantojot Adobe Illustrator
 • ​​18_2_M_3D modelēšanas un animācijas veidošana ar profesionālo bezmaksas un atvērtā koda  programmu Blender
 • ​​18_3_M_Adobe Illustrator un Photoshop pamatprasmes
 • ​​18_4_M_Adobe Photoshop un animācijas pamati
 • ​​18_5_M_Animācijas un vizuālo efektu veidošana ar Adobe After Effects
 • ​​18_6_M_Corel Draw un Photo Paint pamatprasmes
 • ​​18_7_M_Datordizains
 • ​​18_8_M_Datorgrafika un 3D modelēšana (Tinkercad, SketchUp, Gimp)
 • ​​18_9_M_Datorgrafika un dizains (GIMP, Inkscape)
 • ​​18_10_M_Datu vizualizācija ar digitālajiem rīkiem Infografikas
 • ​​18_11_M_Digitāla un interaktīva satura izstrāde
 • ​​18_12_M_Digitālās prasmes klātienes un attālināto mācību nodrošināšanai
 • ​​18_13_M_Digitālie rīki prezentāciju sagatavošanai
 • 18_14_M_Fotogrāfiju apstrāde ar digitālo rīku Adobe Photoshop
 • 18_15_M_Grafisku un animētu vizuālo materiālu veidošana ar bezmaksas tiešsaistes rīkiem (Canva, Pencil 2D un Animiz Animation Maker, 3D SketchUp)
 • 18_16_M_Jaunākās prezentāciju sagatavošanas metodes
 • 18_17_M_Multimediju dizains ar Adobe Illustrator
 • 18_18_M_Multimediju satura veidošana ar CANVA rīkiem
 • 18_19_M_Vizuālo materiālu izstrāde, izmantojot Adobe Illustrator
 • 18_20_M_Vizuālo materiālu izstrāde, izmantojot CorelDraw
 • 18_21_M_Vizuālo materiālu veidošana
 • 18_22_M_Vizuālo materiālu veidošana  ar tiešsaistes rīku "Adobe Illustrator"
 • 18_23_M_Vizuālo materiālu veidošana ar “Adobe Illustrator” un  bezmaksas tiešsaistes rīku "Canva"
 • 18_24_M_Vizuālo materiālu veidošana ar „Adobe Illustrator”
 • 18_25_M_Vizuālo materiālu veidošana ar Adobe Illustrator (bez priekšzināšanām)
 • 18_26_M_Vizuālo materiālu veidošana ar bezmaksa tiešsaites rīkiem "Canva" un "Adobe Ilustrator"
 • 18_27_M_Vizuālo materiālu veidošana ar bezmaksas tiešsaistes  rīkiem Canva, Postermywall, Piktochart.com, Infogram.com
 • 18_28_M_Vizuālo materiālu veidošana ar bezmaksas tiešsaistes rīkiem Adobe Illustrator
 • 18_29_M_Vizuālo materiālu veidošana ar bezmaksas tiešsaistes rīkiem Animaker un Canva
 • 18_30_M_Vizuālo materiālu veidošana ar bezmaksas tiešsaistes rīkiem Canva
 • 18_31_M_Vizuālo materiālu veidošana ar bezmaksas tiešsaistes rīkiem Canva, Google Slides
 • 18_32_M_Vizuālo materiālu veidošana ar bezmaksas tiešsaistes rīkiem Canva, Piktochart.com, Infogram.com
 • 18_33_M_Vizuālo materiālu veidošana ar bezmaksas tiešsaistes rīkiem Canva, Prāta kartes un daudzām citām programmām
 • 18_34_M_Vizuālo materiālu veidošana ar bezmaksas tiešsaistes rīkiem Infogram.com
 • 18_35_M_Vizuālo materiālu veidošana ar bezmaksas tiešsaistes rīkiem Piktochart.com
 • 18_36_M_Vizuālo materiālu veidošana ar bezmaksas tiešsaistes rīkiem Postermywall
 • 18_37_M_Vizuālo materiālu veidošana ar bezmaksas tiešsaistes rīku Canva
 • 18_38_M_Vizuālo materiālu veidošana ar Canva un Inkscape
 • 18_39_M_Vizuālo materiālu veidošana ar Canva un Photopea
 • 18_40_M_Vizuālo materiālu veidošana ar CorelDraw (bez priekšzināšanām)
 • 18_41_M_Vizuālo materiālu veidošana ar Gimp
 • 18_42_M_Vizuālo materiālu veidošana ar Inkscape
 • 18_43_M_Vizuālo materiālu veidošana ar Inkscape un Gimp rīkiem
 • 18_44_M_Vizuālo materiālu veidošana ar tiešsaistes rīkiem (Canva, Postermywall, Piktochart)
 • 18_45_M_Vizuālo materiālu veidošana ar tiešsaistes rīkiem Canva, Postermywall, Piktochart un Infogram
 • 18_46_M_Vizuālo materiālu veidošana bezmaksas programmā Inkscape
 • 18_47_M_Vizuālo materiālu veidošana datorprogrammā Adobe Illustrator
 • 18_48_M_Vizuālo materiālu veidošana tiešsaistes rīkos Canva, Postermywall, Piktochart.com, Infogram.com
 • 18_49_M_Vizuālo materiālu veidošana tiešsaistē ar "Canva" un citiem rīkiem
 • 18_55_M_Adobe Illustrator un Adobe XD pamati
 • 18_57_M_Digitālā mārketinga satura veidošana sociālajiem tīkliem
 • 18_58_M_Vizuālo materiālu veidošana ar Adobe Photoshop
 • 18_59_M_Vizuālo materiālu veidošana ar bezmaksas tiešsaistes rīkiem Canva.com un Infogram.com
 • 18_60_M_Digitālo un interaktīvu mācību līdzekļu izstrāde pedagogiem MOODLE (mācīšanās platformā skolo.lv)
 • 18_61_M_Marketinga vizuālo materiālu veidošana ar bezmaksas tiešsaistes rīkiem (Canva, Photopea, Cup Cut)
 • 18_62_M_Vizuālo materiālu veidošana ar bezmaksas interneta rīkiem
 • 19_1_M_Drošas darba vides nodošināšana datorsistēmās un datortīklu infrastruktūrās
 • 19_2_M_Kiberdrošība
 • 19_3_M_Kiberdrošības pamati
 • 19_4_M_Krāpniecība (kiberuzbrukumu) metodes un sociālā inženierija ikdienā
 • 19_5_M_Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība
 • 19_6_M_Personas datu aizsardzība un kiberdrošības pamati
 • 20_1_M_1C grāmatvedības programma (Noliktavas operācijas) (bez priekšzināšanām)
 • 20_2_M_Datorgrāmatvedība ar Horizon
 • 20_3_M_Datorgrāmatvedība izmantojot Zalkti
 • 20_4_M_Digitālā grāmatvedība
 • 20_5_M_E-grāmatvedība ar PayTrack
 • 20_6_M_Gramatvedības procesu parvaldība ar GrinS
 • 20_7_M_Gramatvedības procesu parvaldība ar Horizon
 • 20_8_M_Grāmatvedības pamati sistēmā “Jumis”
 • 20_9_M_Grāmatvedības pamati un grāmatvedības programmatūru izmantošana (Zalktis, u.c.)
 • 20_10_M_Grāmatvedības procesu pārvaldība ar “1C”
 • 20_11_M_Grāmatvedības procesu pārvaldība ar 1C:Grāmatvedība programmu
 • 20_12_M_Grāmatvedības procesu pārvaldība ar Bilance
 • 20_13_M_Grāmatvedības procesu pārvaldība ar grāmatvedības datorprogrammu 1C
 • 20_14_M_Grāmatvedības procesu pārvaldība ar grāmatvedības datorprogrammu Zalktis
 • 20_15_M_Grāmatvedības procesu pārvaldība ar programmu Horizon
 • 20_16_M_Grāmatvedības procesu pārvaldība ar programmu JUMIS
 • 20_17_M_Grāmatvedības procesu pārvaldība programmā "Zalktis"
 • 20_18_M_Grāmatvedības uzskaite ar datorprogrammu Jumis
 • 20_19_M_Grāmatvedības uzskaite ar datorprogrammu Zalktis
 • 20_20_M_Grāmatvedības uzskaite ar programmu "1C"
 • 20_21_M_Grāmatvedības uzskaite ar programmu "1C: Grāmatvedība 8 Latvijai" (ar priekšzināšanām grāmatvedībā)
 • 20_22_M_Grāmatvedības uzskaite ar programmu Jumis
 • 20_23_M_Grāmatvedības uzskaite ar programmu Zalktis
 • 20_24_M_Grāmatvedības uzskaite ar programmu 1C: Grāmatvedība
 • 20_25_M_Grāmatvedības uzskaite ar programmu C1:Grāmatvedība
 • 20_26_M_Grāmatvedības uzskaite ar programmu Horizon
 • 20_27_M_Grāmatvedības uzskaite ar programmu Jumis (ar priekšzināšanām grāmatvedībā)
 • 20_28_M_Grāmatvedības uzskaite ar programmu Zalktis (ar priekšzināšanām grāmatvedībā)
 • 20_29_M_Grāmatvedības uzskaite un noliktavu uzskaite  ar programmu “1C grāmatvedība”
 • 20_30_M_Grāmatvedības uzskaite un pārskatu sagatavošana programmā Jumis
 • 20_31_M_Grāmatvedība uzskaite ar programmu Zalktis un Krivulis
 • 20_33_M_Digitālās grāmatvedības datorprogrammas pamati
 • 20_35_M_Digitālā grāmatvedība iesācējiem
 • 20_36_M_Digitālie rīki grāmatvedībai
 • 21_1_M_Digitālās pamatprasmes darbā ar “PowerPoint”, “Prezi”, “Canva”, “Visme”, “Powtoon”, “SlideCamp” u.c.
 • 21_2_M_Digitālie rīki interaktīvas prezentācijas izveidei
 • 21_3_M_Digitālie rīki prezentāciju sagatavošanai
 • 21_4_M_Digitālie rīki prezentāciju sagatavošanai - PowerPoint, Google Slides Prezi, SlideCamp, Genially, Powtoon, Keynote, Bookcreator, Playposit, Slidebean, Zoho Show, Canva, Video Editor u.c.
 • 21_5_M_Digitālie rīki prezentāciju sagatavošanai (MS PowerPoint)
 • 21_6_M_Digitālie rīki prezentāciju sagatavošanai (MS PowerPoint, Canva, Prezi)
 • 21_7_M_Digitālie rīki prezentāciju sagatavošanai (MS PowerPoint, Impress, Google Slides)
 • 21_8_M_Digitālie rīki prezentāciju sagatavošanai “Canva”
 • 21_9_M_Digitālie rīki prezentāciju sagatavošanai “PowerPoint"
 • 21_10_M_Digitālie rīki prezentāciju sagatavošanai “Visme”
 • 21_11_M_Digitālie rīki prezentāciju sagatavošanai ar “PowerPoint”, “Canva”, “Visme”, “Prezi” un citiem rīkiem
 • 21_12_M_Digitālie rīki prezentāciju sagatavošanai ar CANVA
 • 21_13_M_Digitālie rīki prezentāciju sagatavošanai ar PowerPoint
 • 21_14_M_Digitālie rīki prezentāciju sagatavošanai, izmantojot PowerPoint, Canva un Prezi
 • 21_15_M_Digitālie rīki prezentāciju sagatavošanai “Prezi”
 • 21_16_M_Digitālie rīki prezentāciju veidošanai ar www.canva.com
 • 21_17_M_Efektīva prezentāciju veidošana un vadība, izmantojot rīkus  “PowerPoint”, “Prezi”, “Canva”
 • 21_18_M_Jaunākās prezentāciju sagatavošanas metodes
 • 21_19_M_Jaunākās prezentāciju sagatavošanas metodes ar Microsoft PowerPoint
 • 21_20_M_Jaunākās prezentāciju sagatavošanas un prezentēšanas metodes
 • 21_21_M_Mūsdienīgie prezentāciju sagatavošanas rīki
 • 21_22_M_Prezentācijas izveidošana programmā PowerPoint un tiešsaistes rīkos
 • 21_23_M_Prezentācijas materiālu veidošana ar bezmaksas tiešsaistes rīku Canva
 • 21_24_M_Prezentācijas rīki "PowerPoint", "Canva" un "Visme"
 • 21_25_M_Prezentācijas veidošana ar MS PowerPoint palidzību
 • 21_26_M_Prezentāciju sagatavošana ar digitāliem rīkiem PowerPoint un Canva
 • 21_27_M_Prezentāciju sagatavošana ar digitālo rīku PowerPoint
 • 21_28_M_Prezentāciju sagatavošana ar MS "PowerPoint"
 • 21_29_M_Prezentāciju sagatavošana ar MS PowerPoint, Prezi un Canva
 • 21_30_M_Prezentāciju sagatavošana ar PowerPoint un Canva
 • 21_31_M_Prezentāciju sagatavošana ar PowerPoint, Prezi, Canva
 • 21_32_M_Prezentāciju sagatavošana ar PowerPoint, Prezi, Canva un citiem digitāliem prezentāciju veidošanas rīkiem
 • 21_33_M_Prezentāciju sagatavošanas metodes ar PowerPoint
 • 21_34_M_Prezentāciju veidošana ar "PowerPoint"
 • 21_35_M_Prezentāciju veidošana ar digitālajiem rīkiem   “PowerPoint”,  “Canva”
 • 21_36_M_Vizuālā rediģēšana, izmantojot grafiskās brīvpieejas programmas PowerPoint un Canva
 • 21_39_M_Prezentāciju sagatavošana ar PowerPoint”, “Prezi”, “Canva”, “Visme”, “Powtoon”, “SlideCamp” u.c.
 • 21_43_M_Digitālās prasmes darbā ar Figma
 • 21_45_M_Digitālie rīki prezentāciju sagatavošanai Microsoft PowerPoint, Prezi.com un Powtoon.com
 • 21_46_M_Digitālo rīku izmantošana prezentāciju un didaktisko spēļu sagatavošanai pirmsskolai
 • 22_1_M_Datorpamatprasmes ar Linux Open Office
 • 22_2_M_Datorpamatprasmes ar Microsoft Office 365
 • 22_3_M_Datorprasmes darbā ar Microsoft Office 365
 • 22_4_M_Datorzinības (bez priekšzināšanām)
 • 22_5_M_Digitālas pamatprasmes darbā ar Microsoft office 365
 • 22_6_M_Digitālās pamatprasmes  darbā ar OS Microsoft Windows un Microsoft Office
 • 22_7_M_Digitālās pamatprasmes darbam ar Microsoft Office 2019 vai Microsoft Office 365
 • 22_8_M_Digitālās pamatprasmes darbā  ar Linux Open Office
 • 22_9_M_Digitālās pamatprasmes darbā ar  Apple iWork
 • 22_10_M_Digitālās pamatprasmes darbā ar "Microsoft Office", "Microsoft Office 365", "OpenOffice", "LibreOffice", "Google" rīkiem
 • 22_11_M_Digitālās pamatprasmes darbā ar Apache OpenOffice (bez priekšzināšanām)
 • 22_12_M_Digitālās pamatprasmes darbā ar Google Docs
 • 22_13_M_Digitālās pamatprasmes darbā ar Linux Open Office
 • 22_14_M_Digitālās pamatprasmes darbā ar Microsofr Office
 • 22_15_M_Digitālās pamatprasmes darbā ar Microsoft 365 (bez priekšzināšanām)
 • 22_16_M_Digitālās pamatprasmes darbā ar MS 365
 • 22_18_M_Digitālās prasmes iesācējiem
 • 22_19_M_Microsoft Office
 • 22_20_M_Pamatprasmes darbā ar Microsoft Office
 • 22_21_M_Pamatprasmes darbā ar Microsoft Office Windows vidē
 • 22_22_M_Pamatprasmes darbā ar Open Office (Libre Office) Linux vidē
 • 22_23_M_Digitālās pamatprasmes, MS Office (bez priekšzināšanām)
 • 22_28_M_Digitālās pamatprasmes darbā ar Microsoft Office 365, Libre Office
 • 23_1_M_Datorprasmes  darbam ar Microsoft Office 2019 vai Microsoft Office 365
 • 23_2_M_Datorprasmes darbā ar Apple iWork
 • 23_3_M_Datorprasmes darbā ar Google Docs
 • 23_4_M_Datorprasmes darbā ar Linux Open Office
 • 23_5_M_Datorprasmes darbā ar Microsoft 365 (ar priekšzināšanām)
 • 23_6_M_Datorprasmes darbā ar Microsoft Office
 • 23_7_M_Datorprasmes darbā ar Microsoft Office 365
 • 23_8_M_Datorprasmes darbā ar Microsoft Office Windows vidē
 • 23_9_M_Datorprasmes darbā ar MS Office 365
 • 23_10_M_Datorprasmes darbā ar Open Office (Libre Office) Linux vidē
 • 23_11_M_Datorprasmes, MS Office (ar priekšzināšanām)
 • 23_12_M_Datortprasmes darbā ar Microsoft Office
 • 23_13_M_Datorzinības (ar priekšzināšanām)
 • 23_14_M_Datorzinības ar priekšzināšanām
 • 23_15_M_Datorzinības ar priekšzināšanām darbā ar Microsoft Office
 • 23_16_M_Digitālās prasmes darbā ar Microsoft Office
 • 23_17_M_Digitālās prasmes darbā ar Microsoft Office 365
 • 23_18_M_Digitālās prasmes darbā ar OpenOffice
 • 23_19_M_Digitālās prasmes personām ar priekšzināšanām
 • 23_20_M_Digitālās prasmes pilnveidei darbam ar "Microsoft Office", "Microsoft Office 365", "OpenOffice", "LibreOffice", "Google" rīkiem
 • 23_21_M_Digitālo prasmju pilnveidošana informācijas apstrādei MS Office lietojumprogrammās
 • 23_30_M_Digitālās pamatprasmes darbā ar Libre Office

Piesakies karjeras konsultācijai, ja nepieciešams atbalsts programmas izvēlē!

To vari izdarīt mājaslapas sadaļā  "Karjeras konsultācijas", telefoniski vai uz vietas filiālē

esmu iepazinies ar informāciju par personas datu apstrādi NVA Privātuma politikā, kas pieejama NVA tīmekļa vietnē www.nva.gov.lv sadaļā “Privātuma politika”.

 • gadījumā, ja es bez attaisnojošiem iemesliem pārtraukšu dalību apmācībās vai 90 dienu laikā pēc apmācības pabeigšanas bez attaisnojošiem iemesliem nekārtošu eksāmenu vai noslēguma pārbaudījumu, man turpmāko 24 mēnešu laikā vai līdz eksāmena vai noslēguma pārbaudījuma nokārtošanai tiks liegta iespēja atkārtoti iesaistīties bezdarba riskam pakļautajām personām paredzētajos apmācību pasākumos;
 • manu personas datu apstrādes pārzinis ir Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA), reģ. Nr.90001634668, Krišjāņa Valdemāra iela 38, k-1, Rīga, LV-1010, kontaktinformācija: pasts@nva.gov.lv, tālr. +371 67021706, datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: das@nva.gov.lv
 • NVA manus personas datus apstrādās normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildei nodarbinātības veicināšanas jomā;
 • NVA personas datu apstrādi galvenokārt veic uz šādiem juridiskajiem pamatiem:
  • uz Aģentūru attiecināma juridiska pienākuma izpilde;
  • lai izpildītu uzdevumu, ko Aģentūra veic sabiedrības interesēs.
 • Juridiskais pienākums un sabiedrības interese pamatā noteiktas Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā un Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumos Nr.172 “Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas noteikumi”;
 • šī pieteikuma ietvaros NVA manus personas datus apstrādās nolūkā izvērtēt manu atbilstību pasākuma AF projekts “Prasmju pilnveide pieaugušajiem” Nr. 3.1.2.5.i.0/1/23/I/CFLA/001 mērķa grupai, kā arī iesaistei pasākumā.