Esmu informēts/a, ka:

1.1. manu personas datu apstrādes pārzinis ir Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA), reģ. Nr. 90001634668, Kr. Valdemāra iela 38, k-1, Rīga, LV-1010, kontaktinformācija: pasts@nva.gov.lv, tālr. 67021706, datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: das@nva.gov.lv.

1.2. NVA manus personas datus apstrādās normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildei nodarbinātības veicināšanas jomā.

1.3. NVA personas datu apstrādi galvenokārt veic uz šādiem juridiskajiem pamatiem:

a) uz Aģentūru attiecināma juridiska pienākuma izpilde;

b) lai izpildītu uzdevumu, ko Aģentūra veic sabiedrības interesēs;

Juridiskais pienākums un sabiedrības interese pamatā noteiktas Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā un Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumos Nr.172 “Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas noteikumi”.