• man ir pietiekamas angļu valodas un digitālās prasmes izvēlētās mācību programmas apguvei;
 • esmu iepazinies/usies ar NVA Privātuma politiku, kas pieejama NVA tīmekļa vietnē www.nva.gov.lv sadaļā “Privātuma politika”;
 • esmu iepazinies/usies ar Coursera Inc. privātuma politiku (Privacy notice) un tās papildinājumu (Data Protection Addendum), kas pieejami www.coursera.org/about/privacy;
 • ar šo pilnvaroju Aģentūru manās interesēs norādīt platformā Coursera informāciju par manu vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi, lai es saņemtu uzaicinājuma e-pastu piekļuvei attālināto bezmaksas apmācību platformai Coursera.
 1. apmācību neuzsākšanas vai  nepabeigšanas gadījumā neattaisnotu iemeslu dēļ man 12 mēnešus tiks liegta iespēja atkārtoti saņemt piekļuvi bezmaksas mācībām Google programmās;
 2. mani personas dati tiks apstrādāti NVA normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildei nodarbinātības veicināšanas jomā;
 3. NVA personas datu apstrādi veic uz šādiem juridiskajiem pamatiem:
  1. uz Aģentūru attiecināma juridiska pienākuma izpilde;
  2. lai izpildītu uzdevumu, ko Aģentūra veic sabiedrības interesēs.
 4. manu datu apstrādes pārzinis ir NVA, reģistrācijas Nr. 90001634668, Krišjāņa Valdemāra iela 38, k-1, Rīga, LV-1010, kontaktinformācija: pasts@nva.gov.lv, tālr. +371 67021706, datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: das@nva.gov.lv un Coursera Inc. apmācību īstenošanas procesā attiecībā uz datiem, ko es sniedzu, ievadu vai ģenerēju apmācību platformā Coursera.
 5. manu personas datu apstrādes tiesiskais pamats NVA ir Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums, Ministru kabineta 2015. gada 24. februāra noteikumi Nr. 103 “Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa piešķiršanas kārtība un statusa piešķiršanai nepieciešamie dokumenti”, Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumi Nr. 75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” un Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumi Nr. 172 “Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas noteikumi”.
 6. piesakoties Google apmācību programmai, es savus personas datus, kas satur informāciju par vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi, nododu Coursera, Inc. (ASV reģistrēta kompānija)1, lai saņemtu uzaicinājuma e-pastu piekļuvei attālināto bezmaksas apmācību platformai Coursera un piedalītos izvēlētajā Google mācību programmā.

1 Coursera, Inc. ir ASV dibināta kompānija, kas nodrošina pasaules lielākās atvērtās tiešsaistes mācību kursu platformas Coursera darbību. Coursera sadarbojas ar pasaules labākajām augstskolām un organizācijām tostarp Google, lai piedāvātu tiešsaistes mācību kursus. Šie kursi ļauj iegūt kvalifikāciju jebkurā laikā un vietā, jo tie nodrošina universālu piekļuvi mācību moduļiem.