Statusa ziņojums

Pieteikšanās mācībām uz brīdi ir apturēta!

Šobrīd visas bezmaksas mācību vietas ir aizņemtas!

Aicinām sekot līdzi aktuālai informācijai līdz tiks atjaunota pieteikšanās!