Kopš 2017. gada rudens Nodarbinātības valsts aģentūra ik gadu rīko akciju "Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti uzņēmumos". Tās mērķis ir sekmēt cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā un darba tirgū, kā arī mazināt stereotipus par šo personu nodarbināšanas iespējām.

Dalībai akcijā piesakās gan darba devēji, gan ņēmēji. NVA organizē abu ieinteresēto pušu satikšanos.  Akcijas laikā darba meklētāji ar invaliditāti viesojas uzņēmumos vai iestādēs un darba vidē iepazīstas ar iespējamo darbavietu, darba kolektīvu un darba pienākumiem. Darba devējiem pasākums ir lieliska iespēja iepazīt un atrast vajadzīgos darbiniekus, kā arī apliecināt sevi kā sociāli atbildīgu darba devēju.

Akcijas dalībnieku skaits ik gadus nedaudz pieaug, tāpat arī to cilvēku skaits, kuri uzsāk darbu apmeklētajā uzņēmumā:

Akcijas dalībnieku skaits ik gadus nedaudz pieaug, tāpat arī to cilvēku skaits, kuri uzsāk darbu apmeklētajā uzņēmumā

Akcijas laikā dalībniekiem ir iespējams ne tikai satikties, bet arī praktiski izmēģināt savas prasmes visdažādākajos arodos. Iepriekšējos gados vakances tika piedāvātas tādās profesijās kā aprūpētājs, automobiļa vadītājs, biroja administrators, celtnieks, datu ievades operators, dežurants, dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciālists, fizioterapeits, galdnieks, grāmatvedis, iesaiņotājs, interešu pulciņa audzinātājs, IT drošības speciālists, kasieris, klientu apkalpošanas speciālists, konditora palīgs, laukstrādnieks, mazgātājs, mazumtirdzniecības veikala pārdevējs, pavārs, pavāra palīgs, pārdevēja palīgs, piegriezējs, programmēšanas inženieris, programmētājs, projektu asistents, sētnieks, sistēmanalītiķis, skolotāja palīgs, šuvējs, tirdzniecības zāles darbinieks, zivju apstrādātājs un citās.

NVA pieredze bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbinātībā liecina, ka gan jaunieši, gan pieaugušie ar dažādiem invaliditātes veidiem var veiksmīgi strādāt vairākās profesionālās darbības jomās dažādā profesionālajā statusā.