Vēlos pieteikties mācībām pasākuma “Atbalsts programmu apguvei atvērto tiešsaistes kursu platformās” pilotprojektā “Nākotnes prasmju iniciatīva”.